පරිගණක වර්ගීකරණය - 10-වසර තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

පරිගණක වර්ගීකරණය

පද්ධති සංකල්පය

පද්ධතියක් යනු යම්කිසි කාර්යයක් ඉටු කර ගැනීම සඳහා සංඝටක කිහිපයක් එකිනෙකට සම්බන්ධව කටයුතු කිරීමයි.

පද්ධතියක මූලික සංඝටක

1. ආදාන (Input) - දත්ත ලබාදීම.

2. සැකසීම (process) - දත්ත සකස් කිරීම හා ගබඩා කිරීම. 

3. ප්‍රතිදාන (Output) - අවශ්‍ය තොරතුරු ලබාදීම.  

තොරතුරු පද්ධතියක් යනු දත්ත තොරතුරු බවට පත්කරන පද්ධතියක්වේ.

තොරතුරු පද්ධතියක ප්‍රධාන කොටස් 2 කි.

 1. අතින් සැකසීම (Manual Processing)

පෑන්ක්, පැන්සලක් හෝ වෙනත් උපක්යොදාගෙන දත්ත සැකසීම මගින්  තොරතුරු නිර්මාණය කිරීම.

 1. පරිගණක පාදක සැකසීම (Computer Base Processing)

පරිගණකය මගින් අප විසින් ලබාදෙන දත්ත අපගේ විධානයන්ට අනුව සකස් කර තොරතුරු නිර්මාණය කිරීම. 

අත්යුරු තොරතුරු පද්ධතිය

 • දෝෂ සිදුවීමේ ඉඩකඩ වැඩිය
 • ස්වභාවිකව සිදුවන හානි වැඩිය
 • කාර්යක්ෂමතාවය අඩු වේ
 • ආරක්ෂාව අඩුය
 • ගබඩා කිරීමට විශාල ඉඩකඩක් අවශ්‍ය වේ
 • සොයාගැනීමට වැඩි කාලයක් ගතවේ
 • හුවමාරුව හා රැගෙනයාම අපහසුය

පරිගණක පාදක තොරතුරු පද්ධතිය

 • දෝෂ සිදුවීමේ ඉඩකඩ අඩුය
 • හානිවලදී ගතහැකි ක්‍රියාමාර්ග ඇත
 • කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි වේ
 • ආරක්ෂාව අඩුය
 • ගබඩා කිරීමට විශාල ඉඩකඩක් අවශ්‍ය නොවේ
 • සොයාගැනීම පහසුය
 • හුවමාරුව හා රැගෙනයාම පහසුය

 

පරිගණක වර්ගීකරණය

විවිධ නිර්ණායක මත පදනම්ව පරිගණක විවිධ වර්ගවලට බෙදා ඇත.

ප්‍රමාණයට අනුව වර්ගීකරණය

 1. සුපිරි පරිගණක (Super Computers)
  • ඉතා බල සම්පන්න වේ
  • මිල අධිකය
  • ප්‍රමාණයෙන් විශාල වේ
  • විද්‍යාත්මක හා ඉංජිනේරු කටයුතු සඳහා ද ගණිතමය ගැටලු විසදීම සඳහා ද යොදා ගැනේ
  • විශාල ගබඩා ධාරිතාවක් සහ පරිගණක වේගයක් ඇති අතර එමඟින් තත්පරයට උපදෙස් මිලියන ගණනක් කළ හැකිය.
  • කාර්යයට විශේෂිත වන අතර එමඟින් ඉලෙක්ට්‍රොනික, ඛනිජ තෙල් ඉංජිනේරු, කාලගුණ අනාවැකි, වෛද්‍ය විද්‍යාව, අභ්‍යවකාශ පර්යේෂණ සහ තවත් බොහෝ දේ ඇතුළුව විද්‍යාත්මක හා ඉංජිනේරු විෂයයන්හි මහා පරිමාණ සංඛ්‍යාත්මක ගැටලු වැනි විශේෂිත යෙදුම් සඳහා භාවිතා වේ. උදාහරණයක් ලෙස, නාසා අභ්‍යවකාශ චන්ද්‍රිකා දියත් කිරීම සහ අභ්‍යවකාශ ගවේෂණය සඳහා ඒවා අධීක්ෂණය කිරීම සහ පාලනය කිරීම සඳහා සුපිරි පරිගණක භාවිතා කරයි.
 2. මහා පරිගණක (Mainframe Computers)
  • සුපිරි පරිගණකවලට වඩා වේගයෙන් අඩුය
  • සුපිරි පරිගණකවලට වඩා මිලෙන් අඩුය
  • සුපිරි පරිගණකවලට වඩා ප්‍රමාණයෙන් අඩුය
  • විශාල ප්‍රමානයේ වෙළඳ ආයතනවල භාවිතා වේ
  • පරිශීලකයන් විශාල ප්‍රමාණයක් පර්‍යන්ත (Terminal) මගින් සම්බන්ධ වෙමින් දත්ත ලබා ගැනීම / තැන්පත් කිරීම සිදු කරයි
  • එකවර දහස් ගණනක් පරිශීලකයින්ට සහාය දැක්විය හැකි බහු පරිශීලක පරිගණකයකි.
  • විශාල සමාගම් සහ රාජ්‍ය ආයතන විසින් ඔවුන්ගේ ව්‍යාපාර කටයුතු කරගෙන යාම සඳහා විශාල දත්ත ප්‍රමාණයක් ගබඩා කර සැකසීමට හැකි බැවින් ඒවා භාවිතා කරයි
  • උදා - ඉ-වෙළදාමේ යෙදෙන ආයතන, බැංකු, විශ්ව විද්‍යාල සහ රක්ෂණ සමාගම් පිළිවෙලින් තම ගනුදෙනුකරුවන්ගේ, සිසුන්ගේ සහ රක්ෂණ ඔප්පුහිමියන්ගේ දත්ත ගබඩා කිරීම සඳහා,
  •  
 3. මධ්‍ය පරිගණක (Mini Computers)
  • මහා පරිගණකවලට වඩා වේගයෙන් අඩුය.
  • මහා පරිගණකවලට වඩා මිලෙන් අඩුය.
  • මහා පරිගණකවලට වඩා ප්‍රමාණයෙන් අඩුය.
  • පරිශීලකයන් කිහිපදෙනෙකු පර්‍යන්ත (Terminal) මගින් සම්බන්ධ වෙමින් දත්ත ලබා ගැනීම / තැන්පත් කිරීම සිදු කරයි.
  • උදා - බැංකු පද්ධති
 4. පෞද්ගලික / ක්ෂූද්‍ර පරිගණක (Personnal / Micro Computers)
  • කුඩා පරිගණකයකි
  • පෞද්ගලික ප්‍රයෝජනය සඳහා යොදා ගැනේ
  • මිලෙන්, මතක ධාරිතාවයෙන් වේගයෙන් මෙන්ම ප්‍රමාණයෙන් ද අඩුය
  • විදුලි පරිභෝජනය අඩුය
  • උදා - උකුල් පරිගණක (Laptop computers), ස්මාර්ට් (සුහුරු) දුරකතන (Smart phone), මේස පරිගණක (desktop computers), නෝට්බුක් (notebook computers), ටැබ්ලට් (tablet computers), අත්ල පරිගණක (plamtop)

තාක්ෂණය අනුව වර්ගීකරණය

 1. ප්‍රතිසම පරිගණක (Analog Computers)
  • පරිසරයේ සිදුවන වෙනස්වීම් (වේගය, උෂ්ණත්වය) වැනි ප්‍රතිසම සංඥා අනුව වෙනස් වන පරිගණක ප්‍රතිසම පරිගණකවේ
  • උදා - සංවේදක සහිත මාර්ග ලාම්පු, වේගමාපක, කාලගුණ මිනුම් යන්ත්‍ර
 2. සංඛ්‍යාංක පරිගණක (Digital Computers)
  • පරිගණක සංඛ්‍යාංක හා ක්‍රියාත්මක වන පරිගණක වේ.
  • විදුලි බලයෙන් ක්‍රියාත්මක වේ.
  • උදා - ජංගම දුරකථන, ටැබ්ලට්, ලැප්ටොප් සහ පරිගණක
 3. මිශ්‍ර පරිගණක (Hybrid Computer)
  • ප්‍රතිසම හා සංඛ්‍යාංක දෙවර්ගයෙහිම සම්මිශ්‍රණයක් මිශ්‍ර පරිගණක ලෙස හැදින්වේ.
  • උදා - ECG, ස්මාර්ට් දුරකතනව හඩ අනුව යතුරු ලියනය කිරීමේ හැකියාව.