මුද්‍රණ යන්ත්‍ර (printers) - 10-වසර තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

මුද්‍රණ යන්ත්‍ර (printers)

මුද්‍රණ යන්ත්‍ර (printers)

 • සංඝට්ටන මුද්‍රණ යන්ත්‍ර (Impact Printers)
  • තිත් න්‍යාස මුද්‍රකය (Dot Matrix printers)
  • පේළි මුද්‍රකය (Line printer)
  • ඩේසි රෝද මුද්‍රණ යන්ත්‍ර (Daisy Wheel printers)
 • සංඝට්ටන නොවන මුද්‍රණ යන්ත්‍ර (Non-impact printers)
  • ලේසර් මුද්‍රණ යන්ත්‍ර (Laser printers)
  • තීන්ත විදුම් මුද්‍රණ යන්ත්‍ර (Ink jet / Bubble printer)
  • තාප මුද්‍රකය (Thermal printer)
  • ලකුණුකරණය (Plotter)

 

සංඝට්ටන මුද්‍රණ යන්ත්‍ර (Impact Printers)

මෙම මුද්‍රණ යන්ත්‍ර  මඟින් පීත්ත පටිය මතට පහර දෙමින් මුද්‍රණය කරන අතර එය කඩදාසි මත තද කරනු ලැබේ.

ලක්ෂණ -

 • ඉතා අඩු පරිභෝජන වියදම්
 • ඉතා ඝෝෂාකාරී
 • අඩු පිරිවැය හේතුවෙන් තොග මුද්‍රණය සඳහා ප්‍රයෝජනවත් වේ
 • රූපයක් නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා කඩදාසි සමඟ භෞතික සම්බන්ධතා ඇත

තිත් න්‍යාස මුද්‍රකය (Dot Matrix printers)  - මෙම මුද්‍රකයේ හිස (head) මගින් තින්ත සහිත රිබනය මත ගැටෙමින් තිත් ආකාරයෙන් කඩදාසිය මත මුද්‍රණය කෙරේ.

වාසි:

 • මිල අඩු වන අතර එය වෙළඳපොලේ පහසුවෙන් ලබාගත හැකිය.
 • මුද්‍රණ පිරිවැය අනෙක් මුද්‍රණ යන්ත්‍රවලට වඩා අඩුය.
 • නඩත්තු පිරිවැය අනෙක් මුද්‍රණයන්ත්‍රවලට වඩා අඩු

අවාසි:

 • වේගය මන්දගාමී
 • ඉහළ ශබ්දයක් ඇති කරයි.

පේළි මුද්‍රකය (Line printer)  - එක් වරකට එකක් පේළියක් බැගින් මුද්‍රණය කරන මෙම මුද්‍රකය වේගවත් එකකි. මෙයට මිනිත්තුවකට පේළි 3,000 ක් පමණ මුද්‍රණය කිරීමට හැකියාව ඇත.

වාසි

 • ඉතා ඉහළ වේගයක්

අවාසි

 • ඉතා මිල අධිකයි
 • අකුරු අකුරු වෙනස් කළ නොහැක

ඩේසි රෝද මුද්‍රකය (Daisy Wheel printers) - යන්ත්‍රය රෝදයක්  භ්‍රමණය වෙමින් මුද්‍රණය කරන අතර මෙය ඝෝෂාකාරී හා මන්දගාමී වේ

සංඝට්ටන නොවන මුද්‍රණ  යන්ත්‍ර   (Non-impact printers)

මෙම මුද්‍රණ යන්ත්‍ර පීත්ත පටිය භාවිතා නොකර අක්ෂර මුද්‍රණය කරයි. මෙම මුද්‍රණ යන්ත්‍ර වරකට සම්පූර්ණ පිටුවක් මුද්‍රණය කරයි, එබැවින් ඒවා පිටු මුද්‍රණ යන්ත්‍ර ලෙසද හැඳින්වේ.

ලක්ෂණ

 • වඩා වේගවත්ය
 • ඒවා ඝෝෂාකාරී නොවේ
 • ඉහළ ගුණත්වය
 • බොහෝ අකුරු සහ විවිධ අක්ෂර ප්‍රමාණයන් සඳහා සහය දක්වයි

 

ලේසර් මුද්‍රණ යන්ත්‍රය  (Laser printers) - ලේසර් කදම්බයක් කැඩපතක් හරහා බෙරයක් මත දැක්වීම සහ ඒ මතට කාට්‍රිජයක් (Cartridge) තුළ ඇති වියළි තින්ත කුඩු පතිත වීම මගින් මුද්‍රණය වීම සිදුවේ. කළු වර්ණය මෙන්ම විවිධ වර්ණයෙන් ටෝනර් ඇති බැවින් ගුණාත්මක බවින් ඉහළම පින්තූර, ලේඛන මුද්‍රණය කළ හැකිය.

වාසි:

 • වැඩි කඩදාසි ධාරිතාවක් ඇත.
 • ඉතා ඉහළ වේගය
 • ඉතා උසස් තත්ත්වයේ නිමැවුමක්
 • හොඳ ග්‍රැෆික් ගුණාත්මකභාවය
 • බොහෝ අකුරු සහ විවිධ අක්ෂර ප්‍රමාණයන් සඳහා සහය දක්වයි

අවාසි:

 • මිල අධිකයි
 • ලේසර් මුද්‍රණ යන්ත්‍ර ප්‍රමාණයෙන් විශාල වේ.
 • ඉහළ වෝල්ටීයතාවයක් අවශ්‍ය වේ

 

තීන්ත විදුම් මුද්‍රණ යන්ත්‍රය (Ink jet / Bubble printer) - කාට්‍රිජක් තුළ බහා ඇති ද්‍රව තත්ත්වයේ තීන්ත (Liquid Ink) කුඩා සිදුරු මගින් කඩදාසියට විදීමෙන් මෙම මුද්‍රණ යන්ත්‍රය ක්‍රියා කරයි.

වාසි:

 • උසස් තත්ත්වයේ නිමැවුම් නිපදවීමේ හැකියාව ඇත.
 • වේගවත් හා භාවිතයට පහසුය.

අවාසි:

 • මුද්‍රණය කිරීමට වැඩි කාලයක් ගතවනු ඇත.
 • පිටුවකට පිරිවැය ඉහළ බැවින් මිල අධිකය
 • ලේසර් මුද්‍රණ යන්ත්‍රයට සාපේක්ෂව මන්දගාමී වේ

තාප මුද්‍රකය  (Thermal printer) - කඩදාසි මත රූපය නිපදවීම සඳහා එය රත් වූ අල්පෙනති භාවිතා කරයි. ව්‍යාපාර, ස්වයංක්‍රීය ටේලර් යන්ත්‍ර ආදියෙහි රිසිට්පත්, ලේබල් මුද්‍රණය කිරීමට මෙම මුද්‍රකය යොදාගනී.

වාසි:

 1. භාවිතා කිරීම පහසුය.
 2. මේවා ශබ්ද රහිත බැවින් කාර්යාල සඳහා ප්‍රයෝජනවත් වේ.
 3. මෙම මුද්‍රණ යන්ත්‍ර මිළ අඩුය.
 4. වේගවත් හා කාර්යක්ෂම වේ.

අවාසි:

 • සාමාන්‍ය මුද්‍රණ යන්ත්‍ර මෙන් වර්ණ මුද්‍රණය නොකරයි.
 • අධික තාපය මුද්‍රණයට හානිකර විය හැකිය. 

ලකුණුකරණය (Plotter) - විශාල සිතියම් යනාදිය මුද්‍රණය කිරීමට යොදාගනී

 

සංඝට්ටන මුද්‍රණ යන්ත්‍ර සහ සංඝට්ටන නොවන මුද්‍රණ යන්ත්‍ර අතර වෙනස

 

සංසන්දනයේ පදනම

සංඝට්ටන මුද්‍රණ යන්ත්‍ර

සංඝට්ටන නොවන  මුද්‍රණ යන්ත්‍ර  

විස්තර

තීන්ත පීත්ත පටියකට මිටියක් හෝ රෝදයක් වැනි කොටසකට පහර දීමෙන් රූප සහ අක්ෂර සාදයි.  

කඩදාසි අතර භෞතික සම්බන්ධතාවයක් නොමැතිව අක්‍ෂර සහ රූප සාදයි.  

මුද්‍රණ යන්ත්‍රණය

ලෝහමය පින් හෝ මිටියක් හෝ රෝදයක් භාවිතා කරයි

කඩදාසි මත තීන්ත තැන්පත් කිරීමෙන්.  

වේගය

ඒවා අඩු වේගය

ඒවා ඉතා වේගවත්

ශබ්ද මට්ටම

චලනය වන කොටස් බොහොමයක් ඇති නිසා ඝෝෂාකාරී වේ

චලනය වන කොටස් නොමැති  නිසා ඝෝෂාකාරී නොවේ

මුද්‍රණ ගුණාත්මකභාවය

අඩුය.  

ඉහළ ගුණාත්මකභාවයක් ඇත

තීන්ත මුද්‍රණය කිරීම

විශේෂ තීන්ත රිබන් භාවිතා කරයි.  

ටෝනර් හෝ කාට්‍රිජ් භාවිතා කරයි.  

තාක්ෂණ

ඔවුන් පැරණි මුද්‍රණතාක්ෂණයන් භාවිතා කරයි.  

ඔවුන් නවතම මුද්‍රණතාක්ෂණයන් භාවිතා කරයි.  

පිරිවැය

බොහෝ විට අඩු වියදම් වේ.  

බොහෝ විට ඉතා මිල අධිකය.  

භාවිතා කරන කඩදාසි ස්වභාවය

අඛණ්ඩ කඩදාසි භාවිතා කරයි.  

බොහෝ විට තනි කඩදාසි භාවිතා කරයි.  

ග්‍රැෆික් රූප

රූප මුද්‍රණ අපැහැදිලිය

ග්‍රැෆික් රූප මුද්‍රණය සඳහා සුදුසුය