වදන් සැකසුම් මෘදුකාංග 01 කොටස - 10-වසර තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

වදන් සැකසුම් මෘදුකාංග 01 කොටස

වදන් සැකසුම් මෘදුකාංග (Word Processors)


වදන් සැකසුම් මෘදුකාංගයක් යනු ලේඛනයක් යතුරු ලියනය කිරිමට, සැකසීමට, පරිගණකයෙහි එය ගබඩා කර තබා ගැනීමට සහ සමහර විටෙක මුද්‍රණය කර ගැනීමට උපකාර වන මෘදුකාංගයකි.

වදන් සැකසුම් මෘදුකාංගයක් භාවිතා කිරීමේ වාසි,

 • ලේඛන සකස් කිරීම හා සංස්කරණය කිරීම.
 • පිංතූර, වගු යනාදිය පහසුවෙන් එකතු කළ හැකි වීම.
 • ලේඛනය සුරැකීම හා නැවත විවෘත කිරීම සිදු කළ හැකි වීම.
 • ලේඛන මුද්‍රණය කළ හැකි වීම.
 • අක්ෂර වින්‍යාසය සහ ව්‍යාකරණ දෝෂ සෙවීම සහ නිවැරදි කිරීම.
 • වදන් සෙවුම සහ වෙනත් වචන ඒ වෙනුවට ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම.
 • තැපැල් මුසුව.

 

මෘදුකාංගයේ නම  නිෂ්පාදන ආයතනය 
AbiWord Source Gear Corporation
FrameMaker Adobe Systems Incorporated
iWork Pages Apple
Kingsoft Office Writer Kingsoft
Libre Office Writer The Document Foundation (Open Source Software)
LyX The LyX Project
Microsoft Office Word Microsoft Corporation
Open Office Writer Apache Software Foundation (Open Source Software)
Word Perfect Corel 

Apple iwork

 

iWork යනු එහි මැකෝස් සහ iOS මෙහෙයුම් පද්ධති සඳහා ඇපල් ඉන්කෝපරේෂන් විසින් නිර්මාණය කරන ලද කාර්යාල කට්ටලයකි.

Microsoft Office – Microsoft word

මයික්‍රෝසොෆ්ට් ආයතනය විසින් නිර්මාණය කරන ලද මෘදුකාංගයකි 

Apple TextEdit – Apple macOS

මෙය විවෘත මෘදුකාංගයක් වන අතර Apple macOS මෙහෙයුම් පද්ධතිය හා භාවිතාවේ.

OpenOffice – Writer

OpenOffice Writer යනු විවෘත මෘදුකාංගයකි. මෙය  ‎Linux‎, ‎macOS‎, ‎Microsoft windows මෙහෙයුම් පද්ධති සමඟ භාවිතා කළ හැකිය 

Corel WordPerfect

Windows මෙහෙයුම් පද්ධතිය සමඟ භාවිතා කරන මෘදුකාංගයකි 

LiberOffice - Writer

විවෘත මෘදුකාංගයක් වන අතර Linux, FreeBSD, Mac OS X සහ Microsoft Windows මෙහෙයුම් පද්ධති සමඟ භාවිතා කළ හැකි වේ.

Google Docs _ Online and free

ගූගල් ඩොක්ස් යනු ගූගල් විසින් සිය ගූගල් ඩ්‍රයිව් සේවාව තුළ නොමිලේ ලබා දෙන වෙබ් අඩවි පදනම් කරගත් මෘදුකාංගයකි.

Sun – StarOffice

 ‎Windows, Mac OS X, Lළිනු වැනි මෙහෙයුම් පද්ධති හා භාවිතා වේ 

 

නිදහස් මෘදුකාංග (Free and Open Source Software - FOSS)

මුදල් ගෙවීමකින් තොරව ලබාගන්නා මෘදුකාංග නිදහස් මෘදුකාංග වේ.

 

Cloud Computing

පරිගණකයට මෘදුකාංගය ස්ථාපනය කිරීමකින් තොරව මෘදුකාංග භාවිතා කිරීම මේ නමින් හැදින්වේ. වදන් සැකසුම් මෘදුකාංග Cloud Computing ක්‍රමයට භාවිතා කිරීමේ වාසි පහත පරිදිය.

 • වදන් සැකසුම් මෘදුකාංගය පරිගණකයට ස්ථාපනය කළ යුතු නොවීම.
 • මෘදුකාංගය ස්ථාපනය කිරීමට හා ලේඛන තැන්පත් කිරීමට පරිගණක මතකයේ ඉඩක් වෙන් කිරීමට අවශ්‍ය නොවීම.
 • අන්තර්ජාල පහසුකම් ඇති ඕනෑම පරිගණකයකින් විවෘත කළ හැකිවීම හා සංස්කරණය කළ හැකිවීම.

Eg: Google Docs, Office 365 Word, Microsoft OneDrive Wordක්

 

වදන් සැකසුම් මෘදුකාංග චිත්‍ර පරිශීලක අතුරුමුහුණත

 

Start → All Programs → Microsoft Office → Microsoft Office Word 2010

 

 1. මාතෘකා තීරුව (Title bar)
  • විවෘතව ඇති ලේඛනයේ නාමය දැක්වේ
 2. රිබනය (Ribbon)
  • File, Home, Insert, Page Layout, Reference වැනි පටිති පිහිටා ඇත.

 

 1. ඉක්මන් ප්‍රවේශ මෙවලම් තීරුව (Quick Access Tool Bar)
  • ඉක්මනින් කර ගත යුතු විධාන පිහිටුවා ඇත.

 

 1. සංවාද කොටු පුරන්නා (Dialogue Box Launcher)
  • පෙන්නුම් කරන මෙවලම් වලට අමතරව ඇති මෙවලම් පෙන්නුම් කරනු ලබයි.
 2. තත්ත්ව තීරුව (Status Bar)
  • ලේඛනයේ පිටු ගණන, වචන ගණන, භාෂාව පෙන්නුම් කරනු ලබයි.

 

 1. රොල් කිරීමේ තීරුව (Scroll Bar)
  • ලේඛනයේ ඉහල සිට පහළට ගමන් කිරීමට යොදාගනු ලබයි.

 

 1. සුම ජාලය (Zoom Control)
  • තිරයේ ලේඛනය දිස්වෙන ප්‍රමාණය අඩු වැඩි කරයි.

 

ලේඛනයක් සකස් කිරීම

 

නව ලේඛනයක් සකස්කිරීම (create document)

File →New (Ctrl+N) → Blank Document

→ Create

ලේඛනය සුරැකීම (save)

File→Save (Ctrl+S)

සුරකින ලද ලේඛනයක් වෙනත් නමකින් සුරැකීම (save as)

File→Save as

ලේඛනයක් වැසීම (close)

File → Close

ලේඛනය විවෘත කිරීම (open)

File →Open (Ctrl+O)

 

මෙලෙස ලේඛනයක් සකස් කිරීමේදී අවශ්‍ය නම් මුරපදයක් (Password) යොදා ගත හැකිය. මුරපදයක් යෙදීම මගින් වෙනත් අයකුට ලේඛනය විවෘත කිරීමට හෝ වෙනස් කිරීමට අවස්ථාව නොලැබෙන නිසා ලේඛනය ආරක්ෂා සහිතව තබාගත හැකි වේ. 

ලේඛනයකට මුරපදයක් යෙදීමේ පියවර පහතින් දැක්වේ.