දැව දෝෂ - 10-වසර නිර්මාණකරණය හා ඉදිකිරීම් තාක්ෂණවේදය

දැව දෝෂ

දැව දෝෂය

            දැව වලින් භාණ්ඩ සැදිම සදහා ඒවා යෝග්‍ය තත්ත්වයේ තිබිය යුතු ය.යම් යම් හේතු නිසා දැවවල දෝෂ ඇති වේ.දැව දෝෂ හා දැව හානි හදුනාගැනිම නිසාත්,භාණ්ඩ සැදිමට යෝග්‍ය තත්ත්වයෙන් දැව පවත්වා ගැනිමටත්, ඒ ඒ කාර්යයට සුදුසු තත්ත්වයේ  දැව තෝරා ගැනිමේදි සැලැකිලිමත් විමට හැකිය.

            දැව දෝෂ යනු සමහර දැවවල විවිධ දුර්වලතා දක්නට ලැබෙන දැව දෝෂ යන්නේ හදුන්වයි.

දැව දෝෂ නිසා,

 • ප්‍රයෝජනවත් කාර්යයන් සදහා භාවිත කිරිමට නොහැකි විම.
 • දැව භාවිතයෙන් සකස් කරන ලද භාණ්ඩවල කල් පැවැත්ම හා අගය අඩු වේ.
 • බොහෝවිට ඔප දැමිමට අපහසු වේ.

දැව වල ඇති දෝෂ

 • කොස්ස -           ඇඹරුණ කෙදි
 • ඇටුවම
 • පලුද්ද -           වට පලුද්ද

                              තරු පලුද්ද

                              අරටු පලුද්ද

                              අඩ වට පලුද්ද

 

 • ගැටය -           මළ ගැටය

                              බද ගැටය

 • දිරුම
 • ඇඹරුම
 • එළය
 • ඉරිමදය
 • හරඩුව
 • මැලියම් නහර

 

 • කොස්ස :

 

දැවවල කෙදි එකම අතට විහිදම සාමාන්‍ය ක්‍රමය වේ.නමුත් කොස්ස සහිත දැවවල් කෙදි කිහිප අතකට විහිදි යයි.

 • ශාකවල ගැට පිහිටිම නිසාත්,
 • ශාක කුඩා කාලයේ දි ඇඹරිම නිසාත්, යන හේතු නිසා කොස්ස ඇති වේ.

තද සුළං වලට මුහුණ දෙන ප්‍රදේශවල වැවෙන ශාකවල කොස්ස බහුල ය.

 • කොස්ස සහිත දැව යතු ගැමේදි කිරි ගැසෙයි.
 • නිමා කිරිම දක්වා ඇති වැඩ කිරිම ද අපහසුය.
 • කොස්ස සහිත දැවවලින් භාණ්ඩ සෑදුවහොත් ඒවායේ පිරිසිදු නිමාවක් ලබා ගැනිමටත්,ඔප දැමිමටද අපහසු ය.
 • භාණ්ඩයේ කල් පැවැත්ම හා අගය අඩු වේ.

ඇටුවම:

 

කද පැහැදිලි වෘත්තාකාර හැඩයක් නොගන්නා අතර දෙපසට විහිදුණු විශාල මුල් වලට සම්බන්ධ ව කදෙහි පහළ කොටසේ නෙරුම් හට ගනි.මෙම නෙරැම ඇටුවම ලෙස හැදින්වේ.සුළං හැමිම නිසාත්,ගලා යන ජලය ඇති ස්ථානයක් නොවැටි සිටිමට ඈතට මුල් විහිදුවා මුක්කු ගැසිම්ම ශාකය මගින් සිදු කරයි.මේ නිසා ශාකය කෙටිවන අතර ඉහල කෙළවර තද සිහින් වේ.

පලුද්ද :

 • දැව වල ඇති වන විවිධාකාර පැලීම් පලුදු ලෙස හැදින්වේ.පලුදු වර්ග 4කි.එනම්,
 • වට පලුද්ද
 • අඩ වට පලුද්ද
 • තරු පලුද්ද
 • අරටු පලුද්ද

වට පලුද්ද

දැව පිණිස කපා දමන ලද ගස්වල ඉක්මනින්ම පොත්ත ඉවත් කිරිම නිසා.වටේ සිට අරටුව දෙසට පැලි යාම වට පලුද්ද යන්නේ හැදින්වේ.මල් පදුද්ද යනුවෙන් ද මෙය හැදින්වේ.

අඩ වට පලුද්ද

 

දැව කදන්වල වාර්ෂික වළලුවලට සමාන්තරව ඇතිවන පැලීම් දක්නට ලැබේ.එය අඩ වට පලුද්ද යනුවෙන් හදුන්වනු ලැබේ.මාංශ පලුද්ද යනුවෙන් හදුන්වන්නේ ද මෙයයි.බොහෝ විට ගස් සුළගින් ඇඹරීම නිසා මෙම පලුද්ද ඇති වේ.විශේෂයෙන් බුරුල් දැව වර්ගවල මෙම පලුද්ද බහුල ව දක්නට ලැබේ.ගස් වැඩීමේ දි කැම්බියම මගින් නිපදවන සෛල ඇදුණු බලයක් යටතේ තැන්පත් වීමෙන් ගස තුළ සම්පිඩන තත්ත්වයක් ඇති වේ.මෙම බලය නිසා විශාල කදන් කැපු පසු වාර්ෂික වළලුවලට සමාන්තර ව පැළීම්  ඇති වේ.

තරු පලුද්ද

ගස් කපා දැමිමෙන් පසු දිගු කලක් පොත්ත නොගලවා සුර්යාලෝකයට නිරාවරණය විමෙන් සමහර දැව කදන්වල ඉරි මදයේ සිට පිටත දෙසට ඇති වන පැලුම් කිහිපයක් දක්නට ලැබේ.එය තරුවක ආකාරයෙන් පිහිටයි.එවැනි පැලිම් තරු පලුද්ද යනුවෙන් හැදින්වේ.බොහෝ විට මෙය සිදු වන්නේ බුරුල් ලී වලය.

අරටු පලුද්ද

කදන් පලුද්ද යනුවෙන් ද හැදින්වේ.සමහර කදන් ඉරි මදයේ සිට දෙපසට පුපුරා යයි.එනම් පැලිම් සිදු වන්නේ අරටුව තුළ ය.ඒ නිසා අරටු පලුද්ද යනුවෙන් හැදින්වේ.ලී ඉරිමේදි අරටු පලුද්දට සමාන්තර ව ඉරා ගැනිමෙන් අපතේ යන දැව ප්‍රමාණය අවම කර ගත හැකිය.

ගැටය

            ශාකවල ගැට වර්ග 2ක් දක්නට ලැබේ.

 • මළ ගැටය
 • බද ගැටය

මළ ගැටය

 

 

 

ශාකවල,මැරි ගිය අංකුර නිසා මළ ගැටය ඇති වේ.එය ගසෙහි ඇතුළට ම විහිදි නොයයි.ලෑලී ඉරාගත් පසු මැරිගිය අංකුරය ගැලවී යාම නිසා සිදුරක් ඇති විය හැකිය.නොඑසේ නම් එම කොටස කළු පැහැයෙන් දිස් වේ.ගස්වල අතු කැපීමෙන් පසු කද තුළට ජලය ඇතුළු විම වැලැක්විම මගින් මළ ගැටය වළක්වා ගත හැකිය.

බද ගැටය

ශාකවල අතු බෙදි යන තැන්වල බද ගැටය ඇති වෙයි.මෙය දැව කදෙහි ඇතුළට ම විහිදි යයි.බද ගැටය සහිත ව ඉරන ලද දැව අක්‍රමවත් ව මාංශය පිහිටා ඇති නිසා පුපුරා යාම ගැලවි යාම වැනි හානිවලට ලක් වේ.ගැටය සහිත දැව කොස්ස ද සහිත බැවින් යතු ගෑස අපහසු ය.ශක්තියෙන් අඩු ය.එසේ ම නිම කිරිම දක්වා ඉතිරි වැඩ කිරිම ද අපහසු ය.පිරිසිදු නිමාවක් ලබා ගත නොහැකි වන අතර කල්පැවැත්ම ද අඩු ය.

දිරුම


පුස් වර්ග නිසා ද ජලය,වාතය ආදිය නිසා ද දැව දිරාපත් වෙයි.ශාකවල අතු කැපීම හේතුවෙන් හා තුවාල ඇති විම හේතුවෙන් ද දිරුම ආරම්භ විය හැකි ය.සමහර ගස්වල දිරුම එක් අතකට පමණක් ගමන් කරයි.එය දිරුම්කඩය යනුවෙන් හැදින් වේ.අමු ගොම හා හුඹස් මැටි එක පමණ ගෙන මිශ්‍ර කර තැවරීමෙන් ශාකවල අතු කැපිම ආදියෙන් සිදු වන දිරුම වළක්වා ගත හැකිය. මේ සදහා යෙදිය හැකි රසායනික ද්‍රව්‍ය ද නිෂ්පාදනය කර තිබේ.

එලය

 

 

 ගසක නොමේරු කද එළය නම් වේ.මෙහි වැඩිපුර තෙතමන ප්‍රමාණයක් අඩංගුවන අතර එය ජිව සෛලවලින් යුක්ත වේ.ශාකය මේරිමත් සමග ක්‍රමයෙන් ජිව සෛල මල සෛල බවට පත් වි එළය අරටුව බවට පත් වෙයි.එළය සහිත දැව වලට කෘමින්ගෙන් පහසුවෙන් හානි සිදු විය හැක.

මෙම කොටස දැවයේ අරටුවට වඩා ලා  පාටකින් යුතු බැවින් පහසුවෙන් හදුනා ගත හැකි ය.කල් පැවැත්ම හා අලංකාරය අපේක්ෂා නොකරන සෙල්ලම් බඩු,ඇසුරුම් පෙට්ටි වැනි භාණ්ඩ සෑදිම සදහා දැව ආරක්ෂක ද්‍රව්‍ය යොදා එළය භාවිතයට ගත හැකිය.

ඉරිමදය

මෙය සෑමශාකයක ම ස්වභාවයෙන් ම පිහිටන ලක්ෂණයකි.කුඩා කල දි ගසට ආහාර සපයනු ලබන්නේ ඉරිමදය මගිනි.එහෙත් ගස වැඩිමත් සමග ක්‍රමයෙන් මෙම කොටස අක්‍රිය වේ.ගස මධ්‍යයෙහි ඇති බඩය වැනි කොටස ඉරිමදය යනුවෙන් හැදින්වේ.මෘදු දැව සහිත ගස්වල ඉරිමදය තරමක් විශාල ව පිහිටන අතර පළු,බුරුත වැනි තද ලි සහිත ගස්වල ඉරිමදය කුඩාවට පිහිටයි.

හරඩුව

මෙය කොස්ස නමැති දෝෂයේ එක්තරා තත්වයකි.දැවවල කෙදි දෑතට විහිදි යාම හරඩුව යනුවෙන් හැදින්වේ.පිපිරි යාම හා ගැලවි යාම සිදු වේ.

මැලියම් නහරගස වැඩෙන අවස්ථාවේ ගසෙහි වාර්ෂික වළලු අතර මැලියම් තැන්පත් විම නිසා මෙම දෝෂය ඇති වේ.ඉරන ලද ලෑලිවල මාංශයට සමාන්තර ව මෙම මැලියම් නහර දැක ගත හැකි ය.සමහර විට මිලි මිටරයේ සිට සෙන්ටි මිටරය දක්වා ප්‍රමාණයන්ගෙන් මෙම මැලියම් නහර පිහිටයි.මැලියම් නහර සහිත කොටස ශක්තියෙන් අඩු වන අතර ඔප දැමිම හෝ තීනත් ආලේප කිරිම හෝ කළ නොහැකි ය.

ඉරු දැව හැකිලිමේ දි ඇතිවන දෝෂ