ප්‍රජාතාන්ත්‍රවාදී පාලනය (කෙටි සටහන්)1 කොටස - 10-වසර පුරවැසි අධ්‍යාපනය

ප්‍රජාතාන්ත්‍රවාදී පාලනය (කෙටි සටහන්)1 කොටස

පුරවැසි අධ්‍යාපනය10 ශ්‍රේණිය ප්‍රජාතාන්ත්‍රවාදී පාලනය (කෙටි සටහන්)1 කොටස 

 1. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ ස්වරූප
  • සෘජු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය
  • වක්‍ර ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ( නියෝජන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය) 
 2. සෘජු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය යනු
  • රටක ජනතාව එක් ස්ථානයකට රුස්වී සෘජුව හා ඉක්මනින් පාලන කටයුත් පිළිබදව තීරණ ගන්නා ක්‍රමයයි . 
 3. සෘජු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය වර්තමානයේ ක්‍රියාත්මක නොවීමට හේතු
  • රාජ්‍යවල භුමි ය විශාල වීම
  • ජනගහනය වැඩිවීම.
  • එක්රුස්වීමේ දුර්වලතා
  • සමාජ අවශ්‍යතා වැඩිවීම.
 4. වක්‍ර ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය යනු
  • මහජනයා වෙනුවෙන් තොරාගන්නා නියෝජිතයන් මගින් රටේ පාලනය ක්‍රියාත්මක කිරිම.
 5. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය පිළිබදව අදහස් දැක්වුවෝ
  • ඒබ්‍රහම් ලින්කන්
  • සීලර් 
 6. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය පිළිබදව ලින්කන්ගේ නිර්වචනය
  • ජනතාව විසින් ජනතාවගේ ජනතාව උදෙසා ගෙනයනු ලබන පාලන කුමයක්
 7. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය පිළිබදව සීලර්ගේ නිර්වචනය
  • සියලුදෙනාටම අයිතිවාසිකම් හිමිවන පාලන ක්‍රමයක් 
 8. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ පියා
  • ඇමරිකානු ජනාධිපතිව සිටි ඒබ්‍රහම් ලිංකන් 
 9. නියොජන ප්‍රජාතන්න්‍රවාදය ක්‍රියාත්මක වන ඇතැම් රටවල් පාලන කටයුතුවලදී සෘජුවම ජන්චදායකයාගෙන් අදහස් විමසුමට ලක්කරන අවස්ථා වලට උදාහරණ
  • ශ්‍රිලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදි සමාජවාදි ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අනුව ජනමත විචාරණ පැවැත්වීම
  • ග්‍රිසියේ ඇතැන්ස් රාජ්‍යයේ හා ස්පාටා යන රාජ්‍යවල සෘජු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ක්‍රියාත්මක විය.
 10. ඇතැන්ස් පෞර රාජ්‍ය යේ ප්‍රධාන පාලන ආයතනය වුයේ පුරවැසි සභාවයි . එහිදී පාලන කටයුතු සම්බන්ධයෙන් පුරවැසියාගේ කැමැත්ත සෘජුව විමසීය.නමුත් කාන්තාවන්ට , වහලුන්ට , විදේශිකයන්ට පාලන යට සහභාගි වීමට ඉඩ නොවීය.  
 11. ක්‍රි.පූ 6 වන සියවස ඉන්දියාවේ වජ්ජි රාජ්‍ය යේ සමූහාණ්ඩු පාලනයක් ක්‍රියාත්මක විය . එවුන් පාලන කටයුතුවලදී සප්ත අපරිහානීය ධර්ම අනුගමනය කළ බවත් එහි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ලක්ෂණ පැවතිනි .
 12. සප්ත අපරිහානීය ධර්මයේන් කීපයක් ලෙස නිතරරුස්වීම හා සා  කච්ඡා කිරිම,සමගිව රුස්වී සමගිව විසිරයාම,නොපැනවු නීති නොපැනවීම  හා පැනවු නීති නොකඩකොට පිළිපැදිම. 
 13. 1688 සිදුවු ඉංශ්‍රිසි විප්ලවයයෙන් පසු ජනතා නියෝජිතයන්ගෙන් සමන්විත පාර්ලිමේන්තු බලය වර්ධනය විමේ ක්‍රියාවලිය ඇරම්භ විය.
 14. ශ්‍රී ලංකාවේද පුජාතන්ත්‍රවාදී පාලන ක්‍රමයක ලක්ෂණ පැවතින එහිදී පැරණි රජවරු අමතිමණ්ඩලය රුස්කර තීන්දු තීරන ගැනිම . පණ්ඩුකාභය රජ දවස ගමිකනම්නිලධාරියකු පත්කර ගමිසභා ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කරන ලදී 
 15. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ජීවන ක්‍රමයක් ලෙසවැදගත් වන්නේ
  • අන්මත ගරුකිරිම
  • සාකච්ඡාමගින් තීරණ ගැනිම
  • සමානාත්මතාවට ගරු කිරීම
  • අයිතිවාසිකම් භුක්තිවිදිමින් ඒ හා බැදුන යුතුකමි අගයන ජන සමාජයක් වන නිසාය. 
 16. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය පාලන පාලන ක්‍රමයක්ලෙස වැදගත්වන අයුරු
  • මහජන කැමැත්තමත සිදුවීමනිසා පාලනය සදහා නියෝජිතයන් තෝරාගනු ලබන්නේ මහජනතාවගේ බහුතර කැමැත්ත මතය.
  • ආන්ඩු බලය හිමිවන්නේ ජනතා ජන්දයෙන් වැඩි නියෝජිත පිරිසක් තේරී පත්වු පක්ෂයට හෝ කණ්ඩායමටය.
  • නීති සම්පාදනය කරනු ලබන්නේ මහජන ඡන්දයේන් තේරී පත්වු නියෝජිතයන්ගේ බහුතර කැමැත්ත මතය.
 17. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලන ක්‍රමයක අංග ලක්ෂණ
  • සර්වජන ඡන්ද බලය පදනම් කරගෙන අන්ඩු හා පාලකයන් තොරා ගැනීම.
  • තරගකාරි පක්ෂ ක්‍රමය
  • ඡන්දකොට්ඨාස ක්‍රමය
  • නිදහස් හා සාධාරණ මැතිවරණ පැවැත්වීම.
  • ආන්ඩු පක්ෂය ක් හා විරුද්ධ පක්ෂයක් පැවතීම.
  • නිදහස, සමානත්මතාව හා අයිතිවාසිකම්
  • මාධ්‍ය නිදහසහා තොරතුරු ලබාගැනීමේ අයිතිය.
  • අධිකරණයේ ස්වාධිනත්වය.
 18. පක්ෂ ක්‍රමයේ විවිධ ස්වරූප 
  • බහු පක්ෂ ක්‍රමය(දේශපාලන පක්ෂ රාශියක් ක්‍රියාත්මක වේ.උදා;-ලංකාව ඉන්දියාව
  • ද්වි පක්ෂ ක්‍රමය(දේශපාලන පක්ෂදෙක් පමණක්ක්‍රියාත්මක වේ.)උදා බ්‍රිතන්‍ය,ඇමරුකාව
  • ඒක පක්ෂ(රටතුළ ක්‍රියාත්මක වන්නේ එක් පක්ෂයක් පමණි. උදා චීනය උතුරුකොරියාව,කියුබාව.
 19. තරඟකාරි පක්ෂක්‍රමයේ ලක්ෂණ
  • ජනමත නියෝජනයට ඉඩකඩ පුළුල්වේ.
  • අත්තනෝමතික පිලනයක් බිහිවීම වැලකීම.
  • ආඩු පක්ෂයේ අහිතකර ප්‍රතිපත්ති විවේචනය කිරීම තුළින් ඒවා තුලින් නිවැරදි කිරිමට අවස්ථාව සැලසීම.
  • බහුවිධතාවය තුලින් එක්සත්බව ගොඩනැගීමට.
 20. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලන ක්‍රමයක අංග ලක්ෂණ
  • සර්වජන ඡන්ද බලය පදනම් කරගෙන අන්ඩු හා පාලකයන් තොරා ගැනීම.
  • තරගකාරි පක්ෂ ක්‍රමය
  • ඡන්දකොට්ඨාස ක්‍රමය
  • නිදහස් හා සාධාරණ මැතිවරණ පැවැත්වීම.
  • ආන්ඩු පක්ෂය ක් හා විරුද්ධ පක්ෂයක් පැවතීම.
  • නිදහස, සමානත්මතාව හා අයිතිවාසිකම්
  • මාධ්‍ය නිදහසහා තොරතුරු ලබාගැනීමේ අයිතිය.
  • අධිකරණයේ ස්වාධිනත්වය.

 

 

ඊලග කොටසින් හමුවෙමු.coolcoolcool