1 පාඩම, සිදුහත් බෝසත් සිරිත (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්) - 10-වසර දහම් පාසල (බෞද්ධ)

1 පාඩම, සිදුහත් බෝසත් සිරිත (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)

 • ක්‍රි:පූ 623 දී ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ ලොව පහල වූහ.

 • 29 වැනි වියෙහි සිටි බෝධිසත්වයෝ ඇසළ පොහෝ දිනකදී මහාභිනිශ්ක්‍රමණය කොට අනෝමා ගංතෙරදී පැවිදි වූසේක.

 • බෝසතුන්ගේ ප්‍රථම ගුරුවරුන් ආලාරකාලාම හා උද්දකරාමපුත්ත යන තවුසන් දෙදෙනාය.

 • අත්තකිලමථානු යෝගය හා කාමසුඛල්ලිකානු යෝගය අත්හල බෝසතාණෝ මැදුම් පිළිවෙතෙහි පිහිටා ආනාපානාසතිය වැඩූහ.

  සටහන:-
  සුජාතා සිටු දියණිය කිරිබත් තලිය පූජා කොට මාගේ අදහස ඉටු වූවා සේම ඔබේ අදහසත් ඉටු වේවා යි පැතීය. ඇගේ ඉටු වූ අදහස වූයේ දරුඵල නොමැති කමින් සිත් තැවුලෙන් සිටි ඇයට දරුඵල ලැබීමය. එසේ ලද දරුවා නම් පසු කලෙක තෙරුවන් සරණ ගිය පළමු උපාසකයා වූ යස කුල පුත්‍රයාය.

 • බෝධිසත්වයෝ අභිනිශ්ක්‍රමණයෙන් වසර 6කට පසුව 35 වැනි වියෙහිදී ගයාවේ බෝමැඩ මුලදී සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත්වූ සේක.

  සටහන:-
  ත්‍රිවිද්‍යා,
  1. පුබ්බේ නිවාසානුස්සතී ඤාණය - පෙර ආත්මයන් ආවර්ජනය කිරීමේ නුවණ
  2. චුතූපපාත ඤාණය - සත්වයාගේ චුතිය හා උප්පත්තිය දක්නා නුවණ
  3. ආසවක්ඛය ඤාණය - කෙලෙස් සහමුලින්ම දුරු කිරීමේ නුවණ