11 පාඩම, ප්‍රත්‍යලාභීන් අතර අගතැන්පත් සීවලී රහතන් වහන්සේ (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්) - 10-වසර දහම් පාසල (බෞද්ධ)

11 පාඩම, ප්‍රත්‍යලාභීන් අතර අගතැන්පත් සීවලී රහතන් වහන්සේ (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)

 • සීවලී මහරහතන් වහන්සේ පිළිබඳව වැදගත් කරුණු,

  මව - සුප්පාවාසා

  පියා - කෝලිය නුවර මහා ලිච්ඡවී රජු

  අගතනතුර - ප්‍රත්‍ය ලාභීන් අතර අගතනතුර

  අගතනතුර ලැබීමට කළ කුසලය - විපස්සී බුදුරදුන්ට දානය පිණිස දී කිරි හා මී පැණි පූජා කිරීම

  විශේෂ සිදුවීම් - සීවලී කුමරු මෙලොව එළිය දැකීමට ප්‍රථම අවුරුදු 7යි මාස 7ක් මවු කුස තුල දුක්විඳීම

  හේතු වූ අකුසලය - පෙර ආත්ම භවයකදී සීවලී තෙරුන් බරණැස් නුවර රජ බවට පත්ව වෙනත් රාජධානියක් යටත් කර ගැනීමට මවගේ උපදෙස් පරිදි එම රට වැසියන්ව වසර 7යි මාස 7ක් රාධානිය තුල සිර කොට තැබීම.

 • සීවලී තෙරුන් සමග වඩින භික්ෂූන්ට දානයෙන් හිඟයක් නොවූ බවට වන උදාහරණ කතාව මතක තබා ගන්න.

 • පාඩමින් උගත හැකි දේ.
  1. ගොනා පසුපස එන රිය සක (කරත්ත රෝදය) මෙන් අකුසල විපාක සත්වයා පසුපස එයි.
  2. තමා පසුපස එන සෙවනැල්ල මෙන් කුසල විපාක සත්වයා පසුපස එයි.