19 පාඩම, ලක්දිව බෞද්ධ ප්‍රබෝධයට උරදුන් විදේශීය කාන්තාවෝ (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්) - 10-වසර දහම් පාසල (බෞද්ධ)

19 පාඩම, ලක්දිව බෞද්ධ ප්‍රබෝධයට උරදුන් විදේශීය කාන්තාවෝ (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)

      හෙලේනා පෙත්‍රොව්නා බ්ලැවට්ස්කි

 • බ්ලැවට්ස්කි මැතිනිය පිළිබඳව වැදගත් කරුණු,

  උපත - 1831 රුසියාවේදී.

  කළ සේවය -
  1. ඇමරිකාවේ නිව්යෝක් නුවර පරමවිඥානාර්ථ සමාගම පිහිටුවීමට හෙන්රි ස්ටීල් ඕල්කට් තුමාට සහාය වීම.
  2. බෞද්ධ පුනර්ජීවනය සඳහා ධර්මපාල තුමාට නොයෙක් අන්දමින් සහාය වීම.

  විපත - 1881


  මේරි එළිසැඛෙත් ෆොස්ටර්

 • එළිසැබෙත් මැතිනිය පිළිබඳව වැදගත් කරුණු,

  උපත - හවායි දූපතේදී.

  කළ සේවය -
  1. ඉන්දියාවේ ධර්ම ප්‍රචාරණ කටයුතු වලට ධර්මපාල තුමාට මුදලින් ආධාර කිරීම.
  2. කල්කටාවේ මහාබෝධි සමාගම පිහිටුවීමටත් සාරානාත් විහාරය ඉදිකිරීමටත් මුදලින් ආධාර කිරීම.


  මේරි මියුසියස් හිඟින්ස් (සුදු අම්මා)

 • මියුසියස් මැතිනිය පිළිබඳව වැදගත් කරුණු,

  උපත - 1855 ජර්මනියේදී

  කළ සේවය -
  1. 1893 දී කොළඹ මියුසියස් කාන්තා විද්‍යාලය පිහිටුවීම.
  2. කොළඹ මියුසියස් කාන්තා ගුරු අභ්‍යාස විද්‍යාලය පිහිටුවීම.
  3. බෞද්ධ බාලිකාවන්ට සිංහල ආරිය සිරිත් විරිත් පුහුණු කරවීම.
  4. දරුවන් තුල ජාත්‍යාලය හා බුදුදහම කෙරෙහි ශ්‍රද්ධාව ඇති කරවීමට කටයුතු කිරීම.
  5. සරළ ඉංග්‍රීසියෙන් ජාතක කතා අඩංගු ජාතකමාලා කෘතිය රචනා කිරීම.
  6. ඉතිහාස කතා, රජ කතා, සිංහල වීරයන්ගේ කතා, බෞද්ධ කතා ආදිය අඩංගු පොත් රචනා කිරීම.

  විපත - 1926 ජූලි 16

  අභ්‍යාස:-

  ශ්‍රේණි විභාගය 2016

  1. මෙරට බෞද්ධ කාන්තා අධ්‍යාපනය නගාසිටුවීම වෙනුවෙන් මේරි මියුසියස් හිඟින්ස් මැතිණිය විසින් සිදුකළ සේවාව කෙබඳුවිද?