5 පාඩම, බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පද්මාකාර ජීවිතය (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්) - 10-වසර දහම් පාසල (බෞද්ධ)

5 පාඩම, බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පද්මාකාර ජීවිතය (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)

 • “ඔබ දෙවියෙක්ද, යක්ෂයෙක්ද.....?” ආදී වශයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් විමසූ දෝණ බමුණාට පිළිතුරු දෙමින් හෙතෙම සිය පද්මාකාර ජීවිතය කෙසේදැයි පැහැදිලි කළහ.

 • දෙවි, මිනිස්, බඹුන් තුල කාමාදී කෙලෙස් තිඛෙන බැවිනුත්, තමන් වහන්සේ සියලූ කෙලෙස් දුරු කල නිසාත්, තමා එවැන්නෙකු නොවන බව පැවසූ බුදුරජාණන් වහන්සේ දෝණ බමුණාට මෙසේ පැවසූ සේක.
  “බමුණ, ජලයෙහි ඉපදී, ජලයෙහි වැඩී, ජලයෙන් ඉහලට මතුවී, ජලයෙහි නොගෑවී සිටින නෙළුම් මලක් මෙන් මිනිසුන් අතර ඉපදී, මිනිසුන් අතරම හැදී වැඩී, මිනිසුන්ගෙන් ඉස්මතු වී, මිනිසුන් සමග නොගෑවී සිටින මම බුදුවරයෙක් මි”

 • මිනිසුන් අතර ඉපදී, මිනිසුන් අතර හැදී වැඩී, මිනිසුන් සමග නොගැටී, මිනිසුන්ගෙන් ඉස්මතු වී සිටීම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පද්මාකාර ජීවිතය ලෙස හඳුන්වනු ලැබේ.

  සටහන:-
  පද්ම + ආකාර = නෙළුම් මලක් බඳු

 • පොකුණෙන් ඉහලට එසවුනු නෙළුමෙහි ජලය හා මඩ නොතැවරෙන මෙන් මිනිස් සමාජයෙන් ඉහලට එසවුනු බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙලෙසුන්ගෙන් අපවිත්‍ර නොවේ යන්න මෙහි අර්ථයයි.

 • බුදුරදුන්ගේ පද්මාකාර ජීවිතය පිළිබිඹු වන අවස්ථා බුද්ධ චරිතයේ බොහෝ තිබේ.
  උදා:-
  1. තණ්හා, රතී, රඟා මාර දූවරු තිදෙනාට බුදුරදුන්ගේ බැල්මකුඳු නොලැබිනි.
  2. අතිශය රූමත් මාගන්ධියා දියණියව එකහෙලා ප්‍රතික්ෂේප කිරීම.
  3. අක්කෝස භාරද්වාජ බමුණාගේ සියලූ බැනුම් ද්වේශයෙන් තොරව ඉවසීම.
  4. උදය බමුණා කෙරෙහි කිසිඳු අමනාපයකින් තොරව එම වස් කාලය ඉතා දුෂ්කරව යව ධාන්‍ය වළඳමින් ගත කිරීම.

 • මේවායින් පැහැදිලි වෙන්නේ සාමාන්‍ය සමාජයේ වාසය කලද එහි තිඛෙන කෙලෙස් වලින් බුදුරදුන් අපවිත්‍ර නොවූ බවයි.

 • බුදුරදුන්ගේ පද්මාකාර දිවියෙන් අපට ගත හැකි ආදර්ශ‚
  1. අප තුල සුලූවෙන් හෝ පවතින උසස් ගුණදහම් කිසිඳු හේතුවක් මත පිරිහී යාමට ඉඩ නොදිය යුතුය.
  උදා:-
  තමා මත්පැන් පානය නොකරයි නම් කිසිඳු හේතුවක් මත කිසිඳු අවස්ථාවක මත්පැන් පානය නොකල යුතුය. 

  අභ්‍යාස:-

  ආදර්ශ ප්‍රශ්න

  1. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පද්මාකාර ජීවිතය සහ ඉන් අපේ දිවියට ගත හැකි ආදර්ශ පැහැදිලි කරන්න. (ල. 10)