6 පාඩම, බුද්ධ චරිතයෙන් පිළිබිඹු වන මිනිස් ගුණ (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්) - 10-වසර දහම් පාසල (බෞද්ධ)

6 පාඩම, බුද්ධ චරිතයෙන් පිළිබිඹු වන මිනිස් ගුණ (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)

 • බුදුරජාණන් වහන්සේ සෙසු සත්ව වර්ගයාටද මහා කරුණාව පතල කල අවස්ථා.
  1. උදේනි රජු විසින් අත්හරින ලද මහලූ භද්‍රවතිකා ඇතින්නට පිහිට වීම
  2. දරුවන් පිරිසකගෙන් පීඩා විඳිමින් සිටි ගැරඬියාට පිහිට වීම

 • බුදුරදුන් තුල පැවති අසමසම මහා කරුණාව පිළිබිඹු වන අවස්ථා බොහොමයකි.
  1. සෝපාකට පිහිට වීම
  2. රජ්ජුමාලාට පිහිට වීම
  3. පටාචාරාට පිහිට වීම
  4. කිසාගෝතමියට පිහිට වීම
  5. අකාලයේ පුතු මියගිය වාසෙට්ඨි කාන්තාවට පිහිට වීම
  6. කාලි යකින්නගෙන් මවත් දරුවාත් බේරා ගැනීම
  7. චුල්ලපන්ථක පොඩි හාමුදුරුවන්ට පිහිට වීම
  8. අංගුලිමාලට පිහිට වීම

 • ශීලයෙන්, ගුණයෙන්, ප්‍රඤ්ඤාවෙන්, බුදුන් සම වන අනෙකෙකු නැති බැවින් බුදුරදුන් අසම සම නම් වේ.

 • කරුණාව, දයාව, ඉවසීම, සමානාත්මතාව වැනි උසස් මිනිස් ගුණධර්ම බුදුරජාණන් වහන්සේ සතු විය.

 • බුදුරදුන් තුල පැවති අසමසම මහා ඉවසීමේ ගුණය පිළිබිඹු වන අවස්ථා බොහෝමයකි.
  1. දෙව්දත් තෙරුන් විසින් කල සියලූ හිංසා පීඩා ඉවසා සිටීම
  2. මාගන්ධියා බැමිණිය විසින් යෙදවූ පිරිසගේ ඇනුම් බැනුම් ඉවසා සිටීම

 • බුදුරදුන් තුල පැවති අසමසම වූ සමානාත්මතා ගුණය පිළිබිඹු වන අවස්ථා බොහොමයකි.
  1. රාහුල කුමරුන්ටත් දෙව්දත් තෙරුන්ටත් සමාන වූ මෛත්‍රිය පැතිරවීම

  2. ලිච්ඡවී රජ දරුවන්ගේ දාන ආරාධනය ප්‍රතික්ෂේප කොට අම්බපාලියගේ දාන ආරධනාව පිළිගැනීම

 • යමෙකුගේ දක්ශතා, උසස්වීම් දැක සතුටු වීම ද බුද්ධ චරිතයේ උසස් මිනිස් ගුණයකි.
  1. නන්දක තෙරුන්ගේ ධර්ම දේශනය අසා ප්‍රශංසා කිරීම.