අඟුල්මල් දමනය - 10-වසර සිංහල සාහිත්‍යය සංග්‍රහය

අඟුල්මල් දමනය

 • අඟුල්මල් දමනය ඇතුලත් ග්‍රන්ථය 
අමාවතුර ග්‍රන්ථය 
 • අඟුල්මල් දමනය රචනා කර ඇති යුගය 
පොලොන්නරු යුගය 
 • අමාවතුර රචනා කල රචකයා 
ගුරුළුගෝමී පඬිවරයා
 • මෙම ග්‍රන්ථයේ තේමාව
බුදුන් වහන්සේගේ පුරිස ධම්ම සාරථී ගුණය පිළිබිඹු කිරීම.
 • මෙම ග්‍රන්ථයේ නාග දමනයට අදාළව කතා දෙකක් ඇතුලත් කිරීමට හේතුව 
නාලාගිරි ඇතා සහ නන්දෝපනන්ද නා රජු දමනය කිරීම පිළිබඳව
නාග දමනයේ ඇතුලත් කිරීමට කතුවරයා කටයුතු කර ඇත.
 • ග්‍රන්ථය රචනා කිරීමේ පරමාර්ථය 

"නොවියත් හුදී ජනන් සඳහා මා විසින් සැක්වින් ලියනු ලැබේ."
(නූගත් ජනතාව සඳහා සියබසින් කතාව ඉදිරිපත් කිරීම)

 • මණ්තානි බැමිණිය  පුතා බිහිකල පසු සිදුවූ පුදුමය 
මුලු නුවරම අවි දිළිසීම.
 • කුමරාට අහිංසක යැයි නම තැබීමට හේතුව 
ඔහු සොරෙකු වී ආයුධ සන්නද්ධව සිටින බවට අනාවැකි පළවීම.
 • අහිංසක ගුරුතුමාගෙන් ඈත්කිරීමට අනෙක් සිසුන් යෙදූ උපාය  
ඔහු ගුරුන්ගේ බිරිඳ සමඟ සසද ඇතිබවට ගුරුන්ට කේළම්බස් පැවසීම
 • කතුවරයාගේ රචනා විලාසය තුලින් පාඨක සිත් ආනන්දයට පත් කිරීමට හේතු
 • සරල බස් වහර 
 • බණකතා රීතිය 
 • පාලි/සංස්කෘත වචන යොදා නොගැනීම
 • නූගත් ජනයාට ගැලපෙන බස් වහර 
 • ගැමි වචන බහුල වීම
 • අමාවතුර ග්‍රන්ථයෙහි විශේෂම ලක්ෂණය    
සිංහල කතා කලාවේ සංක්ෂිප්ත රීතිය නිරූපණය කිරීම.
 • අංගුලි මාල ඇල්ලීමට පෙර කොසොල් රජු මුණගැසුනේ 
බුදු රදුන් 
 • එසේ මුණගැසීමට හේතුව 
අංගුලිමාල එක් සොරෙකුන් බැවින් ඇල්ලීමට යාමෙන් වළකින
ලෙස බුදු හිමියන් දේශනා කරයි, යැයි අදහසින්                                                                             
 • බුදුහිමියන් මහණ කරගෙන ඇත්තේ නිසැකවම අංගුලිමාල බව කොසොල් රජු දැනගත් ආකාරය දැක්වෙන පාඨය  
"තොප පිය කවර? මවු කවර ?"
 • ඊට අංගුලිමාල හිමියන් දුන් පිළිතුර
"මහරජ මා පියෙ භර්ග නම් බ්‍රාහ්මණ යැ. මවු මන්තාණි නම් බ්‍රාහ්මණී යැ"
 • මූඩගර්ග ස්ත්‍රීයකට අංගුලිමාල හිමි පිහිට වූයේ 
ඇයට දරුවා ප්‍රසූත කිරීමට හැකිවන ලෙස පිරිත් දේශනා කිරීම  
 • අමාවතුරේ විශේෂ ලක්ෂණ
 • අපූර්ව වර්ණනා ශක්තිය 
 • සෑම කතාවක්ම උදාර ගුණයෙන් යුක්ත වීම.
 • භාෂා නිපුණතාවය
 • අමාවතුරෙහි අඟුල්මල් දමනය ඇතුලත් පරිච්ඡෙදය  
 7 වන පරිච්ඡේදය
 • අමාවතුරෙහි ආරම්භය හා අවසානය
බෝසතාණන් වහන්සේ පෙරුම්පිරූ අවස්ථාවේ සිට
දෙව්රම් වෙහෙර පිළිගැනීම දක්වා කතාවන් ඇතුලත් වේ.
 • අමාවතුරෙහි පළමු පරිච්ඡේද තුන 
 • දුර්දාන්ත දමනය 
 • ස්වසන්තාන දමනය 
 • පරසන්තාන දමනය 

 

අඟුල් මල් දමනය අවස්ථා සම්බන්ධය...

රෑ මාගේ මගුල් අවි දිළිණ. රජයට හෝ දිවියට අන්තරාවක් වෙයි යන සිතින් නිදි නො ලත්මි.

 • කවුද? කොසොල් රජතුමා 
 • කාටද? භර්ග පුරෝහිතයා 
 • කුමන අවස්ථාවක ද? අහිංසක ඉපදුණු අවස්ථාවේ ඒ පිළිබඳව භර්ග පුරෝහිතයා රජුට දැන්වීමට ගිය අවස්ථාව

"එකසොරෙකු බැවින් කුම් කෙරෙයි, පිළිදගුව උහුයැ"

 • කවුද? කොසොල් රජතුමා 
 • කාටද? භර්ග පුරෝහිතයා 
 • කුමන අවස්ථාවක ද? අහිංසක ඉපදුණු අවස්ථාවේ ඒ පිළිබඳව භර්ග පුරෝහිතයා රජුට දැන්වීමට ගිය අවස්ථාව

"මා පුතු මා කෙරෙහි නොබිද පියටියව යි. නෙරැ-පීය" 

 • කවුද? දිසාපාමොක් ඇදුරුතුමා 
 • කාටද? අහිංසක හැර අනෙක් සිසුන්ට 
 • කුමන අවස්ථාවක ද? අහිංසක බිරිඳ සමග සසද ඇති බව ප්‍රකාශ කිරීමට ගිය අවස්ථාව 

"අප නො හදනා නම් තෙපි මැ පිරික්සා බලව"

 • කවුද? අහිංසක හැර අනෙක් සිසුන්
 • කාටද? දිසාපාමොක් ඇදුරුතුමා 
 • කුමන අවස්ථාවක ද? අහිංසක බිරිඳ සමග සසද ඇති බව ප්‍රකාශ කල අවස්ථාව

"දැන් රජු ඔහු ගන්ට කියයි "

 • කවුද? භර්ග බ්‍රාහ්මණයා 
 • කාටද? මන්තාණි බැබිණියට 
 • කුමන අවස්ථාවක ද? රජු අහිංසක ඇල්ලීමට යන බව භර්ග බ්‍රාහ්මණයා මන්තාණි බැබිණියට ප්‍රකාශ කරන අවස්ථාව

"මා ගිය කළ ඔහුට සෙත් වෙයි"

 • කවුද? බුදුහිමියන් 
 • කාටද? තමාටම 
 • කුමන අවස්ථාවක ද? අංගුලිමාල පවින් වැලැක්වීමට යාමට අදිටන් කරගත් අවස්ථාව