උග්ගසේන නම් සිටුපුත්හුගේ වස්තුව - 10-වසර සිංහල සාහිත්‍යය සංග්‍රහය

උග්ගසේන නම් සිටුපුත්හුගේ වස්තුව

 • උපුටාගැනීම      
සද්ධර්මරත්නාවලිය( දඹදෙණිය රාජධානිය - ධර්මසේන හිමි )
 • රාජ්‍ය කාලය 
දෙවන පැරකුම් රාජ්‍ය කාලය
 • කතුවරයාගේ අරමුණ 
සද්ධර්මයේ ස්ථිර පැවැත්ම "සද්ධර්මයෙහි ස්ථිර පැවැත්ම කැමති වන ධරමසේන නාහිමියෝ උතුම් සද්ධර්මරත්නාවලිය ලියූහ."
 • සාමාන්‍ය පොදුජනයා අරමුණ කරගත් බව 
"යම් කෙනෙක් නුවණ මඳ වත් ..."
 • සද්ධර්මරත්නාවලියට ඇසුරු කරගත් ග්‍රන්ථය 
ධම්මපදට්ඨකථාව (බුද්ධඝෝෂ හිමියන්ගේ පාලි අටුවා ග්‍රන්ථයකි.)
 • ධම්මපදට්ඨකථාවට ඇසුරු කරගත් ග්‍රන්ථය 
ධම්මපද ග්‍රන්ථය
 • කතුවරයා ස්වාධීන මගක යමින් ග්‍රන්ථය රචනාකල බව 
"පාලි ක්‍රමය හැර අර්ථය පමණක් ගෙන අප කළා වු ප්‍රබන්ධයෙහි "
 • සද්ධර්මරත්නාවලියේහි විශේෂ ලක්ෂණ
 • බණකතා රීතිය
 • කතුවරයාගේ ස්වාධීනත්වය
 • නිර්මාණ ශක්තිය
 • විශේෂ කතා කලාව
 •  ජීවිත පරිඥානය 
 • සද්ධර්මරත්නාවලියේහි භාෂා භාවිතය
 • පණ්ඩිත ප්‍රිය භාෂාව
 • ගැමි භාෂාව
 • උපමා, පිරුළු භාවිතය
 • කෙටිවැකි හා දිගුවැකි භාවිතය(වර්ණනාත්මක අවස්ථා)
 • සංවාදාත්මක භාෂාව
 •  සද්ධර්මරත්නාවලියේහි කතා වස්තුවලට  ආවේණික ලක්ෂණ
 •  කතාවේ අරමුණ ආරම්භයේ දැක්වීම.
 • දහම් පණිවිඩයක් අවසානයේ දැක්වීම.
 • කතාවට හේතුවූ අතීත කතාව දැක්වීම.  
 • සද්ධර්මරත්නාවලියේ උග්ගසේන සිටුපුත්හුගේ වස්තුව පිහිටි ස්ථානය 
256 වන කතාවස්තුව 
 •  උග්ගසේන සිටුපුත්හුගේ වස්තුවෙහි දහම් පණිවිඩය
 "මේ සිත තබා අනුන්ට හෙළා පෙළා කීමෙන් දුරු විය යුතු."
 •  උග්ගසේන සිටුපුත්හුගේ වස්තුවෙහි අතීත කතාව

බරණැස් නුවර වැසියන් කාශයප බුදුන් රන් දාගැබක් ඉදිකරන අවස්ථාවේ වූ සිද්ධියකි.

උග්ගසේන සිටුපුත්හුගේ වස්තුව රසවින්දනය..

උග්ගසේන කතා රසය මැවීමට රචකයා ඉවහල් කරගත් සාධක විමසන්න.    

හාස්‍යජනක උපහාසාත්මක වැකි භාවිතය

 1. "විද්දත් දූත් නොබෝ කලකින් සිටුපුත් හට පුතකු වදා පියා නළවන කල 'ගැල් රකින්නාවුගේ පුත ' , 'බර උසුලන්නවුගේ පුත ....කිය කියා නළවයි."
 2. "තොප ගිය මැනව හුන මැනව තොප කුමකුත් නොදන්නනා තැනැත්තාවුගෙන් මට කම් කිම් ද? "
 3. "ලදොත් ජිවත් වෙමි. නොලද්දොත් මියෙමි. සිතාගෙන නොකා නොබී හැඳට ගොස්  වැද හොත්තාහ.

 

ත්‍රාසය මෙන්ම භීතිය ප්‍රබලව මැවීම

 1. "කොක්සන් ගසන නියාවෙන් ඇඟිලි පෑ හිගි කොට ලා හුණදඩු අග සිට ලා නික්ම සිස් අහස ම සත් විටක් පෙත්තක් මෙන් සිසැරී බැස..." (උග්ගසේනයන් විද්දත් දූටත් වඩා දක්ෂ ලෙස රංගනයේ යෙදෙන මොහොත )
 2. "හුණ දඩු අගදී නටන එක් ශිල්ප බලයෙන් උඩ අහස සක්මනුත් කෙරෙයි, නටයි, ගීත් කියයි."(විද්දත් දුවගේ රංගනය) 

 

අවස්ථා නිරූපණය තුලින් පාඨක සිත් විස්මයට පත් කිරීම 

 1. "එක් දවසක් කඹයේ නටන එකකුගේ දුවක් හුණ දඩු අගදී නටන එක් ශිල්ප බලයෙන් උඩ අහස සක්මනුත් කෙරෙයි, නටයි, ගීත් කියයි."(විද්දත් දුවගේ රංගනය)
 2. "එක් තෙර කෙනෙක් සිගා වැඩි සේක. ගෙනයන ගැල්වල බතුත් බොහෝ ඇත.... "
 3. "ඒ විද්දත් දූත් නොබෝ කලකින් සිටුපුත් හට පුතකු වදා පියා නළවන කල 'ගැල් රකින්නාවුගේ පුත ' , 'බර උසුලන්නවුගේ පුත ....කිය කියා නළවයි."
 4. උග්ගසේන නම් සිටු පුත් ද බුදුන් ඇතුළු නුවරට නොවඩනා තෙක් ම කෙළි ළළු බලන්නට රැස් වූවන්..."

 

උග්ගසේන සිටුපුත්හුගේ වස්තුවෙහි භාෂාවේ ප්‍රබලත්වය විමසන්න. 

ස්වකීය උපමා භාවිතය 

 1. "අවකප්පනයෙන් සෑදු හසු රෑන අල්වා ඇදි ඇදි සේ දුවන්නා සේ"
 2. "සැට වස් ගිය මහ තෙර කෙනෙකුන් මෙන් "
 3. පැසුණු ගොයම් මුල් වූවා සේ"

'ලා' නිපාතය ප්‍රබලව යොදා ගැනීම 

 1. "අහසට නැගී ලා"
 2. "දකුණත දික් කොට ලා"
 3. "මට කම් කිම්දැයි කියා ලා" 

කෙටි යෙදුම් භාවිතය  

 1. "ම දූ විකුණන්නා නැත. රන් හැර ගැන නොදෙමි. අපටත් රක්ෂාවක් නම් ඌම වේද? නොලද්දොත් මියෙත් නම් මිය ප්‍රයෝජන කිම්ද?"