සාරාංශකරණය - 10-වසර සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය

සාරාංශකරණය

සාරාංශකරණය

 

සාරාංශකරණය යනු විහිදුවා ඇති යමක් හකුළුවා ලිවීමත් හකුළුවා ඇති යමක් විහිදුවා ලිවීමය.නමුදු අපි සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙදි අධ්‍යනය කරන්නේ විහිදුවා ඇති යමක් හකුළුවා ලිවීමය .

* මෙහිදී පහත සරළ ක්‍රම අනුගමනය කළ යුතුය .

    1.දී ඇති ඡෙදය කියවන්න

      2මූලික අදහස වටහගන්න

     3අනවශ්‍ය දෑ ඉවත්කරන්න (විස්තර ,උපමා.,රූපක)

     4.සම්පූර්ණ ඡේදය කෙටි නොකර එහි අදහස ලිවිය යුතුය

  5.ඡේද ගොඩක් තිබුණත් අපි ලියන්නෙ එක ඡෙදයක් විය යුතුයි

     6.සාරාංශය අග ඇති වචන ගණන ලිවිය යුතුය. 

 

උදාහරණය ප්‍රයෝජනයට ගෙන සාරාංශකරණය පිළිබඳව අධ්‍යනය  කරන්න.

ඉතා අලoකාර මේසයක ලස්සන ඉටි රෙද්දක් දමා තිබිණි එම මේසය උඩ මදක් සුවද නිකුත්වූ මල් ඇට වැනි මෙරට සුවදැල් හාල්‍ වලින් පිසූ  බතකි.ඒ වගේම එහි මාලු ,මස් ,පරිප්පු,පපඩම් ආදී බොහෝ  ව්‍ය්0ජන වලින්ද සමන්විත විය.

අපි දැන් මේකේ සාරාංශය ලියමු.ඔයාලත් උත්සාහ කරලා බලන්න

මේසයක් මත සුවදැල් බතක් හා විවිධ ව්‍ය0ජන තිබිණි.

           .               (වචන 8)

 මේ  ඡේදේ ඔයාලා තනියමම  උත්සාහ කරලා බලන්න

 බලවත් වූ ක්ෂුධාව ඉවසගත නොහැකි වූ හිවලෙක් කෑමට කිසියම් දෙයක් සොයමින් ඒ මේ අත ගමන් කළේය.හදිසියේම ඌට ලස්සනට ඉදී තිබෙන පැණි බේරෙන මිදි පොකුරක් ඇති මිදි වැළක් දක්නට ලැබිණි.

මම හිතනවා මේ ලිපිය හරියට කියවල අවබෝධයක් ගත්ත නිස ඔයාලා මේ සාරාංශකරණය හරියටම  කරන්න ඇති කියල.

බඩගිනි වූ සිවලෙකු කෑම සොයමින් යද්දී මිදි පොකුරක් හමු විය. (වචන 9)