ශිෂ්‍යත්ව පාඩම් මාලාව - 01 සිංහල ,පරිසරය,සාමාන්‍ය දැනීම - 3-වසර සිංහල

ශිෂ්‍යත්ව පාඩම් මාලාව - 01 සිංහල ,පරිසරය,සාමාන්‍ය දැනීම

1 ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික මල කුමක්ද?

2 අපට කිරි කිරි ලබා දෙන සතෙක් ලියන්න?

3 අපට ජලය ලැබෙන ක්‍රමයක් ලියන්න ?

4 කොළ පමණක් ආහාරයට ගන්නා සතුන් දෙදෙනෙකුගේ නම් ලියන්න?

5 අපිරිසිදු ජලය නිසා බෝවන රෝගයක් නම් කරන්න?

6 මහවැලි ගඟ මුහුදට වැටෙන්නේ කොතනින්ද?

7 ශ්‍රී ලංකාවේ අග නගරය කුමක්ද?

8 රාත්‍රී අහසේ දැකිය හැකි දේවල්?

9 රාජ්‍ය ලාන්ජනයේ ඉහලින්ම ඇත්තේ කුමක්ද?

10 භුමියේ විවිදත්වයට බලපාන සාධක මොනවද?

11 ජාතික කොඩියේ රතු පාට තීරුවේ පෙන්වන ජාතිය කවුරුන්ද?

12 එරබුදු මල් මොන පාටද?

13 කමිසයක ඉක්මනින්ම අපිරිසිදු වන ස්ථානය කුමක්ද?

14 පිහාටු රාශියක් ඇති සතෙක් ලියන්න?

15 පාද හතරක් ඇති සතෙක් ලියන්න?

16 ගස් වැල් වලින් ඇති ප්‍රයෝජන ලියන්න?

17 දිවෙන් දහදිය පිට කරන සතා කවුද?

18 පස සරු සාර කිරීමට ගොවියට උදව් කරන සතා කවුද?

19 අවුරුදු කාලයට පිපෙන මල් වර්ගයක් ලියන්න?

20 ඩෙංගු මදුරුවා බෝවෙන්නේ කිනම් ජලයේද?

21 ක්‍රිස්තියානි ආගමේ ආගමික ලාංජනය කුමක්ද?

22 ජාතික කොඩියේ ඇති වර්ණ මොනවද?

23 ජාතින් සියල්ලම එක් වී සමරන උත්සවය කුමක්ද?

24 ජාතික කොඩියේ බෝපත් සතරින් කියන්නේ කුමක්ද?

25 පානය සදහා ගන්නා මල් වර්ගයක් ලියන්න?

26 ක්‍රිස්තියානි ආගමේ ආගමික ග්‍රන්ථය කුමක්ද?

27 අපට ලෙඩ බෝ කරන සතුන් දෙදෙනෙක් ලියන්න?

28 ආහාර රසවත් කිරීමට යොදා ගන්නා රස කාරක ලියන්න?

29 බෞද්ධ ආගමේ ආගමික ග්‍රන්ථය කුමක්ද?

30 හින්දු ආගමේ ආගමික උත්සව දෙකක් ලියන්න?

31 රාජ්‍ය ලාන්ජනයේ කරල් වලින් පෙන්වන්නේ කුමක්ද?

32 සත්ව ලෝකයේ ගොළුවා කවුද?

33 ඉව ඇති සතෙක් ලියන්න?

34 වටලප්පන් බුරියානි ආහාරයට ගන්නා ජාතින් කවුද?

35 හින්දු ආගමේ ආගමික ග්‍රන්ථය කුමක්ද?

36 මැලේරියා රෝගය බෝ කරන සතා කවුද?

36 ජලයේ ගිලෙන දේවල් ලියන්න?

37 වැස්සෙන් සිදු වන හානි ලියන්න?

38 එලදෙන හා කිකිළි ගෙන් ඇති ප්‍රයෝජන මොනවද?

39 ජාතික කොඩිය අඩකුබු කරන්නේ කුමන අවස්තාවකද?

40 පස් ගෝරස ලියන්න?

41 ඩෙංගු රෝගය බෝකරන මදුරුවා කවුද?

42 ජිල් බෝලයක් වතුරට දැමු විට කුමක් සිදුවේද?

43 බෞද්ධ ආගමේ ආගමික ලාංජනය කුමක්ද?

44 පස සාරවත් කරන සත්වයා කවුද?

45 සතුන් නිසා සිදුවන අනතුරක් ලියන්න?

46 පැලටියකට උදාහරණයක් ලියන්න?

47 ජාතික කොඩිය ඔසවන විට සිටිය යුත්තේ කෙසේද?

48 ශ්‍රී ලංකාවේ උසම දිය ඇල්ල ලියන්න?

49 ශ්‍රී ලංකාවේ උසම කදු වැටිය කුමක්ද?

50 ජලයේ ගිලෙන දෙයක් ලියන්න?

51 ගසක් වැඩිමට අවශ්‍ය දේවල් මොනවද?

52 ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික කොඩියේ කොළ පාට තීරුවෙන් පෙන්වන ජාතිය කුමක්ද?

53 අපේ ජාතික පක්ෂියා කවුද?

54 පිරිමි මදුරුවාගේ ආහාරය කුමක්ද?

55 ගෙවත්තක වගා කල පලතුරු වර්ග දෙකක් ලියන්න?

56 දඩු සිටුවා පැළ ලබා ගන්නා ශාකයක් ලියන්න?

57 ශ්‍රී ලංකාව අයත් සාගරය කුමක්ද?

58 ජලය අපිරිසිදු වෙන ක්‍රමයක් ලියන්න?

59 මස් හා ලොම් දෙන සතා කවුද?

60 පොත් පත් කා දමන සතා කවුද?

61 මහා ශිව රාත්‍රී උත්සවය පවත්වන ආගමිකයන් කවුද?

62 ජලයේ දියවෙන දෙයක් ලියන්න?

63 අපේ රටේ ජිවත්වන ජාතිකයන් කවුද?

64 අපේ හොද සෞකඛය පුරුද්දක් ලියන්න?

65 ඉස්ලාම් ආගමේ ආගමික සංකේතය ලියන්න?

66 තෙල් ලබා ගැනීමට භාවිතා කරන බීජයක් ලියන්න?

67 ක්‍රීඩා සදහා ගන්නා බිජයක නම ලියන්න?

68 වැල් වලට උදාහරණ දෙකක් ලියන්න?

69 ජාතික කොඩියේ කකුල් තුනෙන් සිටින සිංහයාගෙන් පෙන්වන්නේ කුමක්ද?

70 සිංහල ජාතීන්ට අවේනික වු ආහාර වර්ගය කුමක්ද?

71 ඉටිලි, තොසේ කුමන ජාතීන්ගේ අහරයක්ද?

72 දිවක් නොමැති සතා කවුද?

73 පරිසරයට අනුව වර්ණය වෙනස් කරන සතා කවුද?

74 බියිබලය කුමන ආගමකට අයත් ග්‍රන්ථයක් ද?

75 අයිස් කැටයක් ජලයට දැමු විට කුමක් සිදුවේද?

76 ශරීරයේ රටාවක් ඇති සතෙක් ලියන්න?

77 ද්‍රවිඩ ජාතිකයන්ගේ ප්‍රචලිත ආහාරයක් ලියන්න?

78 ඇස් ලෙඩ බෝකරන සතා කවුද?

79 ආහාර ගැනීමේදී පිළිපැදිය යුතු යහ පුරුද්දක් ලියන්න?

80 සෙන්ගමලය බෝවෙන්නේ කෙසේද?