ශිෂ්‍යත්ව පාඩම් මාලාව - 01 - 3-වසර සිංහල

ශිෂ්‍යත්ව පාඩම් මාලාව - 01

ශිෂ්‍යත්ව අත්වැල

ප්‍රශ්න පත්‍ර - 01

 

 1. පහත සිංහල හෝඩිය කියවා පහත අක්ෂර වෙන් කරන්න.

අකාරාදිය

මූර්ධජ අක්ෂර  මහප්‍රාණ අක්ෂර  සඤ්ඤක අක්ෂර  ආරෝහණ අක්ෂර  අවරෝහණ අක්ෂර  මධ්‍ය අක්ෂර 
           
           
           
           
           
           
           
           
           

2. පහත සඳහන් ඡේදය කියවා ඡේදයේ සඳහන් පහත නාමපද ලියන්න

රෑට ඌරන්, මුවන්, ගෝනුන් ආදීන්ගෙන් හේන රැක ගැනීමට ගමරාල දරන වෙහෙස සුළුපටු නොවේ. ගමරාල තුල තුළ සිට කෑගසයි. එහෙත් ඉන් වැඩක් වූයේ නැත. හේන පාළු වී බඩඉරිඟු, මුං, තල විනාශ විය. නොසතුටට පත් ගමහාමිනේ නිතර ඇනුම් පද කීවාය.

ස්ථාන නාම පුද්ගල නාම සත්ත්ව නාම ද්‍රව්‍ය නාම
       
       
       
       
       

3. පහත සඳහන් ගීතය සම්පූර්ණ කරන්න

දොඩම් කපාලා ඇඹුල් තනාලා - නාන්න යන හැටි බලන් කලු

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

 

3.1 මෙම ගීතය කුමන වර්ගයකයට අයත් ගීතයක්ද?..........................................................................

 

4. විරුද්ධ පද ලියන්න

 1. උදේ       ...............................................
 2. මිතුරා      ...............................................
 3. යනවා      ...............................................
 4. උෂ්ණ      ...............................................
 5. නගිනවා    ...............................................
 6. පිපෙන      ..............................................
 7. උඩ         ...............................................
 8. පිරිසිදු       ..............................................
 9. ඉක්මන්     ..............................................
 10. කීකරු      ..............................................

5. සමාන පද ලියන්න

 1. අම්මා        ..............................................................................................
 2. උදේ         ..............................................................................................
 3. ඉක්මනින්    .............................................................................................
 4. නියඟය      ..............................................................................................
 5. නිවස        ..............................................................................................
 6. ප්‍රශංසාව     ..............................................................................................
 7. රාත්‍රිය        ..............................................................................................
 8. වර්ෂාව       ..............................................................................................
 9. වෙල         ..............................................................................................
 10. ලොකු        ..............................................................................................

6. ස්ත්‍රී ලිංග පද ලියන්න

 1. දරුවා       .....................................................
 2. තාත්තා     .....................................................
 3. මල්ලි       .....................................................
 4. රජු          .....................................................
 5. දෙවියා      .....................................................
 6. මිනිසා       ....................................................
 7. සීයා         ....................................................
 8. කුමාරයා    ....................................................
 9. ගුරුවරයා   ....................................................
 10. අශ්වයා     ....................................................

7. පහත යුගල පද සම්පූර්ණ කරන්න

 1. උදේ   .............................
 2. ළඟ    .............................
 3. යාන   .............................
 4. කෑම   .............................
 5. හට්ටි  ..............................
 6. ඉඩම්  ..............................
 7. එහා   ..............................
 8. ඉවුම්  ..............................
 9. යන   ..............................
 10. ගමේ  ..............................
 11. අඩු    ..............................
 12. බත    ..............................

8. තනි පද ලියන්න

 1. කිරි බී වැඩෙන ..................................................................................
 2. දහවලට හැසිරෙබ ...............................................................................
 3. මුහුණ බලන කණ්ණාඩිය ........................................................................
 4. ඉතා වේගයෙන් යන .............................................................................
 5. තමාගේ යහපත පමණක් සලසන ................................................................

9. පහත ඉංග්‍රිසි වචන වල සිංහල තේරුම ලියන්න

 1. Chair           ........................................
 2. Desk           .........................................
 3. Chalk          .........................................
 4. Cupboard    .........................................
 5. Blackboard  .........................................
 6. Bags           .........................................

10. පහත දෙමළ වචන වල සිංහල තේරුම ලියන්න

 1. උංගලුඩය          .....................................................
 2. එනදු               .....................................................
 3. ඌර්                .....................................................
 4. වීඩු                 .....................................................
 5. මුහවරි              .....................................................
 6. තපාලහම්           .....................................................
 7. වීදිහල්              .....................................................
 8. වංගි                 .....................................................
 9. පේරුන්දු නිලෛයම් ..................................................................................................
 10. පුහෛයිරද නිලෛයම්  ..................................................................................................

11. ශාකයක් වැඩීමට අවශ්‍ය දේවල් මොනවාද

 1. ......................................
 2. ......................................
 3. ......................................
 4. ......................................
 5. ......................................
 6. .....................................

12. ශාක වෙන් කර හදුනාගත හැකි ක්‍රම මොනවාද

 1. ......................................
 2. ......................................
 3. ......................................
 4. ......................................
 5. ......................................
 6. ....................................

13. පහත වගුව සම්පූර්ණ කරන්න

ගස් වැල් පදුරු පැළෑටි
       
       
       
       
       

14. ශාකයකින් සතුන්ට ඇති ප්‍රයෝජන කවරේද

 1. ......................................
 2. ......................................
 3. ......................................
 4. ......................................
 5. ......................................
 6. ....................................

15. ශාකයක සහ මලක ඇති ප්‍රධාන කොටස් නම් කරන්න

16. ඖෂධීය වටිනාකමක් ඇති බීජ, අල, කොළ, මුල්, ඵල, ශාක වර්ග 5 බැගින් ලියන්න

බීජ අල කොළ මුල් ඵල ශාක
           
           
           
           
           

17. කාලයකට පමණක් මල් පිපෙන ශාක මොනවාද

 1. ......................................
 2. ......................................
 3. ......................................
 4. ......................................
 5. ......................................
 6. ....................................

18. කාලයකට පමණක් ඵලහට ගන්නා ශාක මොනවාද

 1. ......................................
 2. ......................................
 3. ......................................
 4. ......................................
 5. ......................................
 6. ....................................

19.

  

 1. මෙම සංඛ්‍යා වලින් සෑදිය හැකි විශාලම සංඛ්‍යාව කුමක්ද................
 2. මෙම සංඛ්‍යා වලින් සෑදිය හැකි කුඩාම සංඛ්‍යාව කුමක්ද.................
 3. එම සංඛ්‍යා දෙකේ වෙනස කීයද ...............................................

20. සංකේත වලින් කියවෙන අගය කීයද

 1. ත්‍රිකෝණය ...............................
 2. වෘත්තය ...............................
 3. සමචතුරස්‍රය ...............................

21.මෙම ජේදය කියවා අසා ඇති ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සපයන්න

මේ දිනවල ප්‍රදේශ පුරා සීඝ්‍රයෙන් පැතිරී යන ජලභීතිකා රෝගය මර්දනය කිරීම සඳහා ඔබ නිවෙස් වල ඇති කරන සුනඛයන්ට එන්නත් ලබාදීම 2016-12-12 පෙ.ව 10.00 සිට ප.ව 2.30 දක්වා පැරකුම්පුර පොළ හන්දියේ  දී සිදු කරනු ලැබේ. ඔබේ සුරතල් සුනඛයාටත් එදිනට නොවරදවාම එන්නත් ලබා දෙන්න.

                                                                                                                                                      (මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක)

 1. මෙම දැන්වීම් පළ කිරීමට හේතු වූ කරුණ කුමක්ද…………………………………………………………
 2. ජලභීතිකා රෝගය වැලදෙන්නේ කාගෙන්ද………………………………………………………………...
 3. මෙම දැන්වීම් පළ කරන්නේ කවුරුන්ද……………………………………………………………………...
 4. එන්නත් ලබා දෙන්නේ කවදාද…………………………………………………………………………….....
 5. එන්නත් ලබා දෙන්නේ කාටද……………………………………………………………………………......
 6. එන්නත් ලබා දෙන්නේ කොහේදීද………………………………………………………………………......
 7. එන්නත් ලබාදීමට ගතවන කාලය කොපමණද ……………………………………………………………..
 8. ජේදය ඇසුරෙන් සමාන වචන ලියන්න
 1. ඉතා ඉක්මනින්      ……………………
 2. පිස්සු බලු රෝගය   ……………………
 3. ගෙවල්වල           ……………………
 4. බල්ලන්ට            ……………………
 5. අනිවාර්යයෙන් ම   …………………… 

22. පහත දැක්වෙන කෙටි යෙදුම්වලින් කියවෙන දේ විස්තර කර ලියන්න

 1. පෙ.ව …………………………………………………………………………………………..
 2. ප.ව …………………………………………………………………………………………..
 3. ම.සෞ.ප …………………………………………………………………………………………..

23. පහත දැක්වෙන කවිය කියවා අසා ඇති ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු ලියන්න .

උදයට රිවි දෙවියන් වැඳගල්ලා

පොළවට මිහිකත බිම් වැඳපල්ලා

සබයෙන් අවසර ඉල්ලා ගල්ලා

කළය පිඹින්නට බෙර ගහපල්ලා

 1. මෙම කවිය කුමන වර්ගයට අයත් කවියක්ද.................................................................................................
 2. බෙරගහන්න කියන්නේ කුමක් කරන්නද....................................................................................................
 3. පහත පදවලට සමාන පද ලියන්න
  1. උදයට .............................................
  2. රවී .............................................
  3. දෙවියන් .............................................
  4. පොළවට .............................................
  5. කළය .............................................
 4. මේවාට විරුද්ධ පද කවියෙන් සොයා ලියන්න.
  1. සවසට .............................................
  2. දෙවඟනන් .............................................
  3. සඳු .............................................
  4. අහසට .............................................
 5. මූර්තජ අකුරු යෙදී ඇති වචන ලියන්න.
  1. ..............................
  2. ..............................
  3. ..............................
  4. ..............................
  5. .............................

24.පහත දැක්වෙන තේරවිලි විසඳන්න .

 1. උඩිනුත් ගින්දර යටිනුත් ගින්දර මැද්දෙ සවුන්දර කන්නෙ පාන්දර.................................................................
 2. පොත්ත නිල්වන් මදේ කහවන් අනේ මේකිගේ බඩේ දරුවන් ......................................................................

25. පහත දැක්වෙන ගීතයේ පිල්ලම් අඩුව යොදා ඇත. නිවැරැදි ලෙස පිල්ලම් යොදන්න

මතර ගගේ ඉන්නා කඹුලගෙ  පැටියා - තල්ල සදුයි බෙලලේ ගෝමර කටියා 

යන එන ඔර පරු නවතගෙන හිටයා - මින නෙකය මාතර කිඹුලගෙ පටියා

පිළිතුරු මීලග සටහනින්.............