ශිෂ්‍යත්ව පාඩම් මාලාව - 10 සිංහල ,පරිසරය,සාමාන්‍ය දැනීම - 3-වසර සිංහල

ශිෂ්‍යත්ව පාඩම් මාලාව - 10 සිංහල ,පරිසරය,සාමාන්‍ය දැනීම

(1)අපේ ජාතික කොඩියේ වටේ ඇති කහ පාට තීරුවෙන් අදහස් වන්නේ කුමක්ද?

(2)ඔබ දන්නා අලුත් අවුරුදු ජන ක්‍රීඩා කිහිපයක් නම් කරන්න?

(3)බර්ගර් ජාතීනට අවේනික වු කෑම වර්ග මොනවද?

(4)වෙසක් උත්සවය පැවැත්වීමේ අරමුණ කුමක්ද?

(5)ඉස්ලාම් ආගමට අයත් ආගමික ග්‍රන්ථය කුමක්ද?

(6) හින්දු ආගමට අයත් පුජකවරයා කවුද?

(7)පදුරු යනුවෙන් හදුන්වන්නේ මොනවද?එයට උදාහරණ දෙන්න?

(8)පාන වර්ග සැදීමට යොදා ගන්නා බිජ වර්ග මොනවද?

(9)ඉබ්බා හා ගොලුබෙල්ලා යන සතුන් සතුව ඇති ඔබ දන්නා විශේෂ හැකියාවක් ලියන්න?

(10) සුරතලයට ඇති කරන සතුන් නම් කරන්න?

(11)පහත සතුන් විසින් ලබා දෙන ආර්ථික වාසි මොනවද?

      (i) මී මැස්සා                               (ii) වටුවා                                (iii) සුරතල් මසුන්

(12) පහත සතුන්ගෙන් අපට ඇති ප්‍රයෝජන මොනවද ?

      (i) බුරුවා                                     (ii) කපුටා                              (iii) කිකිළි

(13) ඇස් ලෙඩ බෝ කරන්නේ කුමන සත්වයාද ?

(14)අපගේ ප්‍රයෝජනවත් දේ විනාශ කරන ඔබ දන්නා සතුන් කිහිපදෙනෙකු නම් කරන්න?

(15)හදවතේ ගැස්ම මිනිසාගේ හදවතේ ගැස්මට බෙහෙවින් සමාන වන්නා වු සත්වයා කවුද?

(16)කුකුලාගේ ශරීරයේ ඇති කොටස් නම් කරන්න?

(17)කොස්ස නමැති උපකරණය  යොදා ගන්නා අමුද්‍රව්‍ය මොනවද?

(18)කිරි බෝතලයක් හොදින් පිරිසිදු කර ගැනීමට භාවිතා කළ හැකි දේ ලියන්න?

(19)කොස්ස නිවැරදිව පරිහරණය කිරීමේදී ඔබ විසින් සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු මොනවද?

(20)කෑම මේසයකදී භාවිතා කරන පහත උපකරණ වලින් ඇති ප්‍රයෝජනය ලියන්න?

      (i) ගැරුප්පුව                                   (ii) තසිම                              (iii) මේස දරණුව

(21)ආහාර පිස ගැනීමේදී අනුගමනය කරන වැරදි ක්‍රම මොනවද?

(22)ඉදුණු පලතුරු ගෙඩියක් කල් ඉකුත්විමේදී දැකිය හැකි ලක්ෂණය කුමක්ද?

(23)ආහාර රසවත් කරන ස්වාභාවික රසකාරක කිහිපයක් නම් කරන්න?

(24)අපට නිවසේදී සිදුවිය හැකි අනතුරු මොනවද?

(25)අපට කරදරයක් සිදු විට අපේ පිහිටට එන ආයතනයන් මොනවද?

(26)දියේ ගිලීමෙන් සිදු වන අනතුරු වලක්වා ගත හැකි ආකාරය කුමක්ද?

(27) ශරීරයට ගිණි ඇවිලුණු විටක කලයුතු දේ හා නොකළ යුතු දේ මොනවද?

(28)අපිරිසිදු ජලය මගින් බෝ වන රෝගයන් මොනවද?

(29)බෝ වන රෝග වලක්වා ගත හැකි ක්‍රම මොනවද?

(30) ජලය තැන්පත් කර ගන්නා ක්‍රම මොනවද?

(31)අතීතයේදී ජලය පිරිසිදු කර ගත් ක්‍රම මොනවද?

(32)ජලයට දැමු විට ජලයේ පැහැය වෙනස් වන දේවල් 5 ක් ලියන්න?

(33)පහත දැක්වෙන ජලයේ පාවෙන දේ ජලයේ ගිල්වීමට අප විසින් කළ යුතු දේ මොනවද?

      (i) පැන්සල                               (ii) පුවක් ගෙඩිය                      (iii)අගුරු කැබැල්ල

(34) ජලය උදව් කර ගනිමින් කරන කර්මාන්ත මොනවද?

(35)ජලය ආශ්‍රිත ක්‍රීඩා මොනවද ?

(36) වර්තමානයේ ගමනාගමනය හා ප්‍රවාහනයට යොදා ගන්නා වාහන මොනවද?

(37)ලෝකයේ මුල්ම වාෂ්ප දුම්රිය එන්ජිම නිපද වුයේ කවරෙක් විසින්ද?

(38)ශ්‍රී ලංකාවේ ඉදිකරන ලද ප්‍රථම දුම්රිය මාර්ගය කුමක්ද?

(39)පහත දුම්රිය මාර්ග කොතනින් ආරම්භ කර කුමන නගරයෙන් අවසන් කරන්නේද?

     (i) උඩරට දුම්රිය මාර්ගය

     (ii) මුහුදුබඩ දුම්රිය මාර්ගය

     (iii) පුත්තලම දුම්රිය මාර්ගය

(40) කොස් මාමා යන අන්වර්ථ නාමයෙන් හදුන්වන්නේ කවුද?

 

 

 

 

 

පිළිතුරු

 

(1)අපේ ජාතික කොඩියේ වටේ ඇති කහ පාට තීරුවෙන් අදහස් වන්නේ කුමක්ද?

(2)ඔබ දන්නා අලුත් අවුරුදු ජන ක්‍රීඩා කිහිපයක් නම් කරන්න?

(3)බර්ගර් ජාතීනට අවේනික වු කෑම වර්ග මොනවද?

(4)වෙසක් උත්සවය පැවැත්වීමේ අරමුණ කුමක්ද?

(5)ඉස්ලාම් ආගමට අයත් ආගමික ග්‍රන්ථය කුමක්ද?

(6) හින්දු ආගමට අයත් පුජකවරයා කවුද?

(7)පදුරු යනුවෙන් හදුන්වන්නේ මොනවද?එයට උදාහරණ දෙන්න?

(8)පාන වර්ග සැදීමට යොදා ගන්නා බිජ වර්ග මොනවද?

(9)ඉබ්බා හා ගොලුබෙල්ලා යන සතුන් සතුව ඇති ඔබ දන්නා විශේෂ හැකියාවක් ලියන්න?

(10) සුරතලයට ඇති කරන සතුන් නම් කරන්න?

(11)පහත සතුන් විසින් ලබා දෙන ආර්ථික වාසි මොනවද?

      (i) මී මැස්සා                               (ii) වටුවා                                (iii) සුරතල් මසුන්

(12) පහත සතුන්ගෙන් අපට ඇති ප්‍රයෝජන මොනවද ?

      (i) බුරුවා                                     (ii) කපුටා                              (iii) කිකිළි

(13) ඇස් ලෙඩ බෝ කරන්නේ කුමන සත්වයාද ?

(14)අපගේ ප්‍රයෝජනවත් දේ විනාශ කරන ඔබ දන්නා සතුන් කිහිපදෙනෙකු නම් කරන්න?

(15)හදවතේ ගැස්ම මිනිසාගේ හදවතේ ගැස්මට බෙහෙවින් සමාන වන්නා වු සත්වයා කවුද?

(16)කුකුලාගේ ශරීරයේ ඇති කොටස් නම් කරන්න?

(17)කොස්ස නමැති උපකරණය  යොදා ගන්නා අමුද්‍රව්‍ය මොනවද?

(18)කිරි බෝතලයක් හොදින් පිරිසිදු කර ගැනීමට භාවිතා කළ හැකි දේ ලියන්න?

(19)කොස්ස නිවැරදිව පරිහරණය කිරීමේදී ඔබ විසින් සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු මොනවද?

(20)කෑම මේසයකදී භාවිතා කරන පහත උපකරණ වලින් ඇති ප්‍රයෝජනය ලියන්න?

      (i) ගැරුප්පුව                                   (ii) තසිම                              (iii) මේස දරණුව

(21)ආහාර පිස ගැනීමේදී අනුගමනය කරන වැරදි ක්‍රම මොනවද?

(22)ඉදුණු පලතුරු ගෙඩියක් කල් ඉකුත්විමේදී දැකිය හැකි ලක්ෂණය කුමක්ද?

(23)ආහාර රසවත් කරන ස්වාභාවික රසකාරක කිහිපයක් නම් කරන්න?

(24)අපට නිවසේදී සිදුවිය හැකි අනතුරු මොනවද?

(25)අපට කරදරයක් සිදු විට අපේ පිහිටට එන ආයතනයන් මොනවද?

(26)දියේ ගිලීමෙන් සිදු වන අනතුරු වලක්වා ගත හැකි ආකාරය කුමක්ද?

(27) ශරීරයට ගිණි ඇවිලුණු විටක කලයුතු දේ හා නොකළ යුතු දේ මොනවද?

(28)අපිරිසිදු ජලය මගින් බෝ වන රෝගයන් මොනවද?

(29)බෝ වන රෝග වලක්වා ගත හැකි ක්‍රම මොනවද?

(30) ජලය තැන්පත් කර ගන්නා ක්‍රම මොනවද?

(31)අතීතයේදී ජලය පිරිසිදු කර ගත් ක්‍රම මොනවද?

(32)ජලයට දැමු විට ජලයේ පැහැය වෙනස් වන දේවල් 5 ක් ලියන්න?

(33)පහත දැක්වෙන ජලයේ පාවෙන දේ ජලයේ ගිල්වීමට අප විසින් කළ යුතු දේ මොනවද?

      (i) පැන්සල                               (ii) පුවක් ගෙඩිය                      (iii)අගුරු කැබැල්ල

(34) ජලය උදව් කර ගනිමින් කරන කර්මාන්ත මොනවද?

(35)ජලය ආශ්‍රිත ක්‍රීඩා මොනවද ?

(36) වර්තමානයේ ගමනාගමනය හා ප්‍රවාහනයට යොදා ගන්නා වාහන මොනවද?

(37)ලෝකයේ මුල්ම වාෂ්ප දුම්රිය එන්ජිම නිපද වුයේ කවරෙක් විසින්ද?

(38)ශ්‍රී ලංකාවේ ඉදිකරන ලද ප්‍රථම දුම්රිය මාර්ගය කුමක්ද?

(39)පහත දුම්රිය මාර්ග කොතනින් ආරම්භ කර කුමන නගරයෙන් අවසන් කරන්නේද?

     (i) උඩරට දුම්රිය මාර්ගය

     (ii) මුහුදුබඩ දුම්රිය මාර්ගය

     (iii) පුත්තලම දුම්රිය මාර්ගය

(40) කොස් මාමා යන අන්වර්ථ නාමයෙන් හදුන්වන්නේ කවුද?