ශිෂ්‍යත්ව පාඩම් මාලාව - 18 සිංහල ,පරිසරය,සාමාන්‍ය දැනීම - 3-වසර සිංහල

ශිෂ්‍යත්ව පාඩම් මාලාව - 18 සිංහල ,පරිසරය,සාමාන්‍ය දැනීම

(1)කොග්ගල ප්‍රාඥයා යන අන්වර්ථ නාමයෙන් හදුන්වන්නේ කවුද?

(2) ගිං ගඟ මුහුදට වැටෙන්නේ කුමන ස්ථානයකින්ද?

(3) ) අම්බලන්ගොඩ නගරය ප්‍රසිද්ධ වී ඇත්තේ කුමන දෙයකටද ?

(4) ලිපියක් තැපැලෙන් යැවීමට  ඔබ යා යුත්තේ කුමන ස්ථානයකටද ?

(5) පරාක්‍රම සමුද්‍රය  ඉදිකළ රජතුමා කවුද?

(6) ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව සදහා එක් පිලකට ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයන් සංඛයාව කියද ?(අතිරේක ක්‍රීඩකයන් හැර)

(7) පහත දෙමළ වචන සිංහලට පරිවර්තනය කරන්න?   

 පුත්තහම් -                                                      තොට්ටිල්-                    

     පඩම්         -                                                 කාදු           -

     තංගෛ     -                                                 මාමි     -

    මා               -                                                   වංගි     -

    අල්රිප්පු     -                                                 පච්ෙෙච නිරම් -

    පලාමරම්   -                                                  මුයල්  - 

    කොක්ක-                                                     රම්පුට්ටාන් -

   කුළම්        -                                                   කත්තරික්කායි-    

(8)රුපයක  සමමිතික අක්ෂය යනුවෙන් හැදින්වෙන්නේ කුමක්ද?සමචතුරශයේ ඇති සමමිතික අක්ෂ ගණන කියද?

(9) දිශා මතක තබා ගැනීමට ඔබ දන්නා ඉගියක් ලියන්න?

(10) ) රුපියල්  50 නෝට්ටුවේ කුමන වර්ණයක් ගනීද? නෝට්ටුවේ මුහුණත ඇත්තේ කුමක්ද?පසුපස ඇත්තේ කුමක්ද?

(11) ශ්‍රී ලංකාවේ නෝට්ටුවල ගිරවුන් දෙදෙනෙකුගේ රුප ඇත්තේ කුමන මුදල් නොට්ටුවේද?

(12) තත්පර 60 ක කාලයක්  මිනිත්තු කියක් වේද?

(13) ඝනකාභයක දාර ගණන ,ශිර්ෂ ගණන හා මුහුණත් ගණන කියද? ඝනකාභයට උදාහරණ කිහිපයක් දෙන්න?

(14) පහත වචනවලට සමාන පද කිහිපයක් ලියන්න?

     රාත්‍රිය -

     ඇස    -

 

   විරාමය -

   ඉර          -

    ලියුම    -

     උදාහරණය -

   

(15) පහත වචනවලට අදාළ යුගල පදය ලියන්න ?

     අල්ලාප -                                                          අණක්     -

      අස්සක් -                                                           උසුළු  -

     ගහ     -                                                               කල     -

     සිරිත්  -                                                                 පොඩි -

     විහිළු  -                                                               ලට     -

     හරකා -                                                                සුල    -

 

(16) සිගිරිය ට ගිය ඔබට දක්නට ලැබෙන සීගිරියේ විශේෂ අංග මොනවද?

(17) පහත වැදී භෂාවෙන් හැදින්වෙන්නේ කුමක්ද?

      බෝටකදා     -අලියා                                          මලාලිය -දුන්න

     කරියා            -වලහා                                         ගම් පොජ්ජ- ගම

     අප්පිලා ඇත්තෝ -තාත්තා                              හුරා -මහත්තයා

(18) වැදී ජනතාව වැඩි වශයෙන් ජිවත් වන ප්‍රදේශ මොනවද?

(19) අපේ ගම පොත රචනා කළ කතුවරයාගේ නම කුමක්ද?

(20) වැස්සකට පෙර පරිසරයේ සිදු වන වෙනස්කම් මොනවද?

(21) ඔබ දන්නා යහපත් ප්‍රර්ථනාවන්  ලියන්න?

(22)පහත දැක්වෙන උපකරණ උපයෝගී කර ගන්නේ කුමක් සදහාද?

     උදැල්ල -

     කියත -

     ස්ටෙප්ලරය -

     රබර් මිටිය  -

    ඉදි කටුව -

     පෝරුව -   

    යතු කැටය -

    කිණිහිර -

     පොල් උල -

    බ්ලෙන්ඩරය  -

    දැකැත්ත  -

(23) ගෙවත්තේ ඇති බෝග වලට කෘමින්ගෙන් සිදු වන හානි වලක්වාලීම ගැනීමට ගෙවත්තේ වගා කළ හැකි ශාකය කුමක්ද?

(24) තාවන්වල මුලින් පැළ කර ගෙන පසුව සිටුවන බෝග වර්ග කිහිපයක් නම් කරන්න?

(25) පහත දුම්රිය මාර්ග කොතනින් පටන් ගෙන කොතනින් අවසන් වේද?

       උතුරු -නැගෙනහිර දුම්රිය මාර්ගය -

       උතුරු දුම්රිය මාර්ගය -

       කැළණිවැලි දුම්රිය මාර්ගය -

 

 

 

 

පිළිතුරු

(1)මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ මහතා

(2) ගාල්ල.

(3)රුකඩ

(4) ) තැපැල් කාර්යාලයට

(5) මහා පරාක්‍රමබාහු රජතුමා

(6) ක්‍රීඩකයන් 11

(7) පුත්තහම් -     පොත                                                      තොට්ටිල්-    තොටිල්ල                

     පඩම්         - පින්තුරය                                                      කාදු           -කන

     තංගෛ     -නංගි                                                             මාමි     -නැන්දා

    මා               -පිටි                                                               වංගි     - බැංකුව

    අල්රිප්පු     -අරලිය මල                                                  පච්ෙෙච නිරම් -කොළ පාට

    පලාමරම්   - කොස් ගස                                                මුයල්  -  හාවා

    කොක්කු -කොකා                                                          රම්පුට්ටාන් -රබුටන්

   කුළම්        -වැව                                                               කත්තරික්කායි-වම්බටු

(8)යම් තල රුපයක සමාන හැඩයක් සිටින සේ නැමිය හැකි අක්ෂය සමමිතික අක්ෂයයි.අක්ෂ ගණන 4 යි

(9)  උපාලි ඊලග නැවෙන් ගිහින් දම්මි නිදි ද බලා වරෙන්

(10) පාට -නිල් වර්ණය

      මුහුණත -මනම්පිටියේ ඉදිකළ නව පාලම /දෙමෝදර පැරණි ආරක්කු පාලම /මනම්පිටය පැරණි පාලම /මැසිමාරා පක්ෂියා /පිට නිල් කොළයා සමනළයා

      පිටිපස    - වඩිග පටුනේ  නැටුමේ යෙදෙන නර්තන ශිල්පියෙකු/යක් බෙරය වයන ශිල්පියෙකු   /පුන්කලස සහිත මුරගලක් හා ලියවැලක්

 

(11) 100 මුදල් නෝට්ටුවේ

(12) මිනිත්තු 1 යි

(13) මුහුණත ගණන -6               ශිර්ෂ ගණන -8            දාර ගණන -12

       ගඩොල් කැටය /ගිණි පෙට්ටිය /කිරි පෙට්ටිය

(14) රාත්‍රිය - නිශාන්තය /රැය /රෑ

     ඇස    - නයන  /නෙත  / නුවන / චක්ඛු / අක්ෂි / සක්

 

   විරාමය -විවේකය /ඉඩකඩ  /අවකාශය

   ඉර          - දිවාකර /සූර්යයා /දිනකර /රිවිදු /දිනමිණ /දිවාකර /හිරු /රිවි

    ලියුම    - ලිපිය  /හසුන් පත /ලියමන /හසුන

     උදාහරණය -නිදසුන /නිදර්ශනය

(15)     අල්ලාප -සල්ලාප                                                            අණක්     -ගුණක්

      අස්සක් -මුල්ලක්                                                           උසුළු  -විසුළු

     ගහ     -කොළ                                                               කල     -වයස

     සිරිත්  -විරිත්                                                                 පොඩි -පට්ටම්

     විහිළු  -තහළු                                                               ලට     -පට

     හරකා -බාන                                                                සුල    -මුල

 

 

(16)සිගිරි බිතු සිතුවම් /කැටපත් පවුර /සිංහ පාදය /රජ මාලිගය /සිගිරි කුරුටු ගී /ප්‍රකාර /දිය අගල් /අහස් උයන හා බිම් උයන්

     

(17)      බෝටකදා     -අලියා                                          මලාලිය -දුන්න

     කරියා            -වලහා                                         ගම් පොජ්ජ- ගම

     අප්පිලා ඇත්තෝ -තාත්තා                              හුරා -මහත්තයා

(18) දබාන  /වටවන  /සොරබොර වැව /දිබුලාගල

(19) මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ මහතා

(20) පරිසරයම අදුරු වීම

       අහස කළු වලාකුලින් බර වීම

       වැහිලිහිනියන් අහසේ පියාසර කිරීම

       ගෙරවීම හා විදුලි කෙටිම

       සුළං වේගයෙන් හැමීම

      ගස් වල අතු සෙලවීම හා ගස් වල කොළ බිමට වැටීම

(21) නිදුක් වෙත්වා ,නිරෝගී වෙත්වා

      සුබ අනාගතයක් වේවා

     රෝග බිය දුරු වේවා

     සියලු දෙනාටම සෙත් වේවා

     කලට වෙලාවට වැසී වසිවා කෙත් වතු සාර වේවා

(22) උදැල්ල -බිම කොටා ගැනීමට

     කියත -ලියක් ඉරා ගැනීමට

     ස්ටෙප්ලරය -කටු ගැසීමට

     රබර් මිටිය  -පලුදු වීමකින් තොරව යමක් තලා ගැනීමට

    ඉදි කටුව -රෙදි කැබලි  දෙකක් මුට්ටු කිරීමට

     පෝරුව -මඩ මට්ටම් කිරීමට

    අත් පෝරුව -මඩ මට්ටම් කිරීමට

    යතු කැටය -ලියක් සුමට කිරීමට

    කිණිහිර -රත් වුණු යකඩ තලා ගැනීමට

     පොල් උල -පොල් ලෙලි ගැසීමට

    බ්ලෙන්ඩරය  -ධාන්‍ය කොටා ගැනීමට

    දැකැත්ත  -ගොයම් කපා ගැනීමට

(23) දහස්පෙතියා

(24)  තක්කාලි /මිරිස් /වම්බටු /ගෝවා /පැපොල් /දෙහි /මලුමිරිස්

 (25) උතුරු -නැගෙනහිර දුම්රිය මාර්ගය -කොළබ කොටුව සිට මඩකලපුව/වව්නියාව /ත්‍රිකුණාමලය

       උතුරු දුම්රිය මාර්ගය -කොළබ කොටුව සිට කන්කසන්තුරේ

       කැළණිවැලි දුම්රිය මාර්ගය -කොළබ කොටුව සිට අවිස්සාවේල්ල

උතුරු නැගෙනහිර දුම්රිය මාර්ගය