ශිෂ්‍යත්ව පාඩම් මාලාව - 19 සිංහල ,පරිසරය,සාමාන්‍ය දැනීම - 3-වසර සිංහල

ශිෂ්‍යත්ව පාඩම් මාලාව - 19 සිංහල ,පරිසරය,සාමාන්‍ය දැනීම

(1)ලංකා කම්කරු ව්‍යාපාරයේ පියා යන අන්වර්ථ නාමයෙන් හදුන්වන්නේ කවුද?

(2) මල්වතු ඔය මුහුදට වැටෙන්නේ කුමන ස්ථානයකින්ද?

(3) ) ගඩලාදෙණිය  නගරය ප්‍රසිද්ධ වී ඇත්තේ කුමන දෙයකටද ?

(4) පදිංචිය සනාථ කර ගැනීමට සහතිකයක් ලබා ගැනීමට   ඔබ යා යුත්තේ කුමන ස්ථානයකටද ?

(5) පදවිය වැව  ඉදිකළ රජතුමා කවුද?

(6) රගර් ක්‍රීඩාව සදහා එක් පිලකට ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයන් සංඛයාව කියද ?(අතිරේක ක්‍රීඩකයන් හැර)

(7) පහත දෙමළ වචන සිංහලට පරිවර්තනය කරන්න?   

    අඩිමට්ටම්-                                                සේව්වන්දිප්පු-                 

    පායි         -                                                  කරුප්පු නිරම්   -

   අම්මී    -                                                       නුලහම්     -

   මුක්කු     -                                                    කොයියාමරම්    -

    අප්පා     -                                                    මාන් -

    මහල්    -                                                     කිළි  -

    අප්පම්-                                                       තෝඩම්බළම්  -

   පලහාරම්   -                                                තේනිර්-

(8)රුපයක  සමමිතික අක්ෂය යනුවෙන් හැදින්වෙන්නේ කුමක්ද?සමපාද ත්‍රිකෝණයේ  ඇති සමමිතික අක්ෂ ගණන කියද?

(9)ආරෝහණ ක්‍රමය යන්න හදුන්වන්න?

(10) ) රුපියල්  20 නෝට්ටුවේ කුමන වර්ණයක් ගනීද? නෝට්ටුවේ මුහුණත ඇත්තේ කුමක්ද?පසුපස ඇත්තේ කුමක්ද?

(11) ශ්‍රී ලංකාවේ නෝට්ටුවල උඩරට නැට්ටුවෙකුගේ හිස කොටසෙහි රුපයක් ඇති මුදල් නොට්ටුව කුමක්ද?

(12) මිනිත්තු 60 ක කාලයක්  පැය වලින් නම් කොපමණ කාලයක්ද?

(13)ගෝලයක දාර ගණන ,ශිර්ෂ ගණන හා වක්‍ර පෘෂ්ඨ ගණන  කියද? ගෝලයට උදාහරණ කිහිපයක් දෙන්න?

(14) පහත වචනවලට සමාන පද කිහිපයක් ලියන්න?

     බිරිද -  

    හංසයා    -

 

   සද   -

   පෙදෙස           -

    හිගන්නා    -  

     මල්  -              

(15) පහත වචනවලට අදාළ යුගල පදය ලියන්න ?

     ඇලි -                                                    අතුරු     -

     අහු -                                                     තෑගි  -

     කඩි     -                                                අතින්     -

     බලු  -                                                     ලාභ -

     හෝන්දු  -                                             අන්දුන්     -

    අතන -                                                   ආචාර    -

 

(16) සිගිරිය පිහිටා තිබෙන්නේ කුමන දිස්ත්රික්කයේද?කුමන පළාතේද?

(17) පහත වැදී භෂාවෙන් හැදින්වෙන්නේ කුමක්ද?

      පුච්චනම     -                                                       මුකරයා -

     ඔටා දමනවා  -                                               රුකුල් පොජ්ජ-

     අම්මිලා ඇත්තෝ -                                         හේම්පොච්ච -

(18) පාංශු ඛාදනය යනුවෙන් හැදින්වෙන්නේ කුමක්ද?

(19) රන්වන් කරල් පොත රචනා කළ කතුවරයාගේ නම කුමක්ද?

(20) සුළග හමන විට පරිසරයේ සිදුවන වෙනස්කම් මොනවාද?

(21) ගෙවත්තේ ඔබට කළ හැකි වෙනස්කම් කිහිපයක් සදහන් කරන්න?

(22)පහත දැක්වෙන උපකරණ උපයෝගී කර ගන්නේ කුමක් සදහාද?

     හිරමණය -

     මාලිමාව -

     ටින් කටරය -

     සුක්කානම   -

    බුරුමය  

     කටරය  -     

    නගුල -

    සවල -

     කටර් අඩුව -

    ඉස්කුරුප්පු නියන  -

    බොලොක්කය /කප්පිය  -

    අඩු මිටිය       -

    මිරිස් ගල    -

 (23) හේන් ගොවිතැනේදී පැල ශක්තිමත් ගසක් උඩ සදා ගන්නේ ඇයි?

(24) අල කැබලි සිටුවන බෝග වර්ග කිහිපයක් නම් කරන්න?

(25) අපට ගමනාගමනයෙදී හදුනා ගැනීමට ලැබෙන මාර්ග වර්ග කිහිපයක් නම් කරන්න?

 

 

පිළිතුරු

(1)ඒ.ඊ .ගුණසිංහ  මහතා

(2) මන්නාරම් බොක්ක

(3)පිත්තල බඩු

(4) ) ග්‍රාම නිලධාරී කාර්යාලයට

(5) දෙවන මුගලන් රජු

(6) ක්‍රීඩකයන් 15

(7)    අඩිමට්ටම්- අඩිකොදුව                               සේව්වන්දිප්පු-     දාස්පෙතියා මල               

    පායි         - පැදුර                                           කරුප්පු නිරම්   - කළු පාට

   අම්මී    -මිරිස් ගල                                        නුලහම්     - පුස්තකාලය

   මුක්කු     -නාසය                                           කොයියාමරම්    - පේර ගස

    අප්පා     - තාත්තා                                      මාන් - මුවා

    මහල්    -දුව                                                  කිළි  - ගිරවා 

    අප්පම්- ආප්ප                                             තෝඩම්බළම්  -දොඩම්

   පලහාරම්   - කැවුම්                                     තේනිර්- තේ   

 

 

(8)යම් තල රුපයක සමාන හැඩයක් සිටින සේ නැමිය හැකි අක්ෂය සමමිතික අක්ෂයයි.අක්ෂ ගණන 3 යි

(9)  කුඩාම සංඛ්‍යාවේ සිට ක්‍රමිකව විශාලම සංඛ්‍යාව දක්වා ලිවිම මේ නම්න් හැදින්වේ

(10) පාට -රෝස වර්ණය

      මුහුණත -කොළබ වාරයේ වර්තමාන දර්ශනයක් හා පැරණි දර්ශනයක් /නිල්ගල සමනලයාගේ රුපය /පඩුවන් බස්සා ගේ රුපය

      පිටිපස    - උඩරට නර්ථන ශිල්පියෙකු හා ගැට බෙර වාදන ශිල්පියෙකු /පුන්කලස සහිත මුරගලක් හා ලියවැලක්

 

(11) 50 මුදල් නෝට්ටුවේ

(12) පැය 1 යි

(13) දාර ගණන- 0  ,ශිර්ෂ ගණන -0   හා වක්‍ර පෘෂ්ඨ ගණන  - 1

       බෝලය /යගුලිය /පිපොන් බෝලය /ජිල් බෝලය

(14)     බිරිද -  බිරිය /බිරින්දෑ / භාර්යාව /ප්‍රියම්බිකාව/අබුව

    හංසයා    - තිසර /සුපර්ණ /හස

 

   සද   -හද /චන්ද්‍රයා /තාරපති /සොමි /තරුපති /තරිදු /සිසි /හිමකර

   පෙදෙස           -පැත්ත/දිශාව /ප්‍රදේශය

    හිගන්නා    -  යාචකයා /යදින්නා

     මල්  -          කුසුම්/පුෂ්පය

 

 (15)     ඇලි -මැලි                                                        අතුරු     -සිදුරු

     අහු - මුලු                                                        තෑගි  - බෝග

     කඩි     -මුඩි                                                     අතින්     -පයින්

     බලු  -කපුටු                                                      ලාභ - පාඩු

     හෝන්දු  -මාන්දු                                          අන්දුන්     -කුන්දුන්

    අතන - මෙතන                                                ආචාර    -සමාචාර

 

 

 

(16) මධ්‍යම පළාත /මාතලේ දිස්ත්‍රික්කය

     

(17) පුච්චනම     -තුවක්කුව                                  මුකරයා -වදුරා

     ඔටා දමනවා  -නටනවා                                   රුකුල් පොජ්ජ- ගෙය

     අම්මිලා ඇත්තෝ -අම්මා                             හේම්පොච්ච -හේන

 

(18) වැස්ස වහින විට පස සෝදා ගෙන යාම පාංශු ඛාදනය යනුවෙන් හැදින්වේ.

(19) පියසේන කහදගමගේ  මහතා

(20) ජලයේ දිය රැලි නැංවෙනවා

       කොළ අතු සෙලවෙනවා

       සරුංගල් අහසේ උඩ යනවා

     කොඩි ලෙළ දෙනවා

      බිජ ව්‍යාප්තිය සිදු වෙනවා

(21) ගෙවත්තේ වැවී ඇති වල් පැළෑටි උදුලු ගා දැමීම

     ගෙවත්තේ  බෝග වර්ග ඇත්නම් ඒවාට වතුර ආදිය දමා සාත්තු කිරීම

     ප්‍රයෝජනවත් බෝග ඇත්නම් වගා කිරීම

ඉවත දමන කොලරොඩු එකතු කර කොම්පෝස්ට් පොහොර සැදීම

    

(22 ) හිරමණය - පොල් ගා ගැනීමට

     මාලිමාව - දිශාවන් නිවැරදිව සොයා ගැනීමට

     ටින් කටරය - ටින් එකක් වීවෘත කර ගැනීමට

     සුක්කානම   - වාහනයක් හැසිරවීමට

    බුරුමය  - ලියක සිදුරක් විද ගැනීමට

     කටරය  -     පැන්සල් උල් කර ගැනීමට

    නගුල - බිම් පෙරලීමට

    සවල - සිමෙන්ති අනා ගැනීමට

     කටර් අඩුව - තහඩුවක් කපා ගැනීමට

    ඉස්කුරුප්පු නියන  - ඉස්කුරුප්පු ඇණයක් ගලවා ගැනීමට

    බොලොක්කය /කප්පිය  - වතුර ඇද ගැනීමට

    අඩු මිටිය       -ඇණයක් ගැසීමට හා ගැලවීමට

    මිරිස් ගල    -යමක් අබරා ගැනීමට

 

(23) සතා සර්පයන්ගෙන් ආරක්ෂා වීමට

        හේන අවට බිම හා ඊට අවට හොදින් පෙනෙන නිසා

(24)  කහ /ඉගුරු /නෙළුම් /කොහිල /කිරිඅල

 (25) අඩි පාර /ගුරු පාර /තාර පාරවල් /කාපට් පාරවල් /කොන්ක්‍රීට් පාරවල් /අධිවේගී මාර්ගය