ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සදහා පෙර පුහුණු බුහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍ර 02 - 3-වසර සිංහල

ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සදහා පෙර පුහුණු බුහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍ර 02

ප්‍රශ්නයක  පිළිතුරකට ලකුණු 2.5  ක් ලබා දෙන්න

(1 ) වැවක ජලය බැස යාමට ඇති දොරටුව  කුමක්ද?

  • සොරොව්ව (2) වක්කඩ                       (3) කවාඩුව

(2)සපත්තු හදන තැනැත්තා  කුමන නමකින් හැදින්වේද?

       (1)ගොපල්ලා                              (2) සපතෙරුවා                              (3)කරනවැමියා

(3)කාන්තාරයක ඇති සරුසාර බිම මේ නමින් හැදින්වේ.

      (1)මරුකතර                              (2)වැලිකතර                               (3)ක්ෂේම භුමිය

(4)කුබුරු වැඩ වලදී කුබුරට ගෙන කෑම හදුන්වන්නේ?

       (1)ආහාර                             (2) ඇබුල                      (3)ව්‍යංජන

(5)සිගා කෑමෙන් ජිවත් වන තැනැත්තා මේ නමින් හැදින්වේ.

      (1) යාචකයා                                  (2)අහිකුන්ටක                        (3)ගොපල්ලා

(6) නැරබීම සදහා වටිනා දේ රැස් කර තබා ඇති ස්ථානය?

     (1)කෞතුකාගාරය                        (2) පුස්තකාලය                          (3) පුරාවිද්‍යාගාරය

(7) කිසිම කෙනෙකුට හිංසාවක් නැති පුද්ගලයා මේ නමින් හැදින්වේ?

     (1)නිරෝගී                        (2) අහිංසක              (3) පෝසත්

(8)ගුවන් විදුලි නාට්‍ය ආදී වැඩ සටහන් වලට සවන් දෙන්නා මේ නමින් හැදින්වේ.

     (1)පාඨකයා                         (2)  ප්‍රේක්ෂකයා                           (3) ශ්‍රාවකයා

(9) ගොයම් කැපු පසු කුබුරේ ඉතිරි වන කොටස මේ නමින් හැදින්වේ?

    (1) අස්වැන්න                          (2) ඉපනැල්ල                    (3) පිදුරු

(10) ඉවුම් -.............................................හිස්තැනට වඩාත් යෝග්‍ය වචනය වන්නේ?

    (1) කැවුම්                        (2) පිහුම්                       (3)පියුම්

(11) ඉහින් -.......................................... හිස්තැනට වඩාත් යෝග්‍ය වචනය වන්නේ?

     (1) කටින්                   (2) බහින්                      (3) කනින්

(12) අස්සක් -.......................................... හිස්තැනට වඩාත් යෝග්‍ය වචනය වන්නේ ?

     (1)  මුල්ලක්               (2)නැර                (3) පල්ලෙන්

 

(13) අතකොළුව යන උපකරණය භාවිතා කරන්නේ කවරෙක් විසින්ද? 

      (1) කරනවැමීයා                        (2) වඩුවා                             (3)කම්මල්කරු

 

(14) සකපෝරුව යන උපකරණය භාවිතා කරන්නේ කවරෙක් විසින්ද? 

       (1)කුබලා                                   (2) ගොවියා                        (3) ධිවරයා

(15) මුලුමට්ටම යන උපකරණය භාවිතා කරන්නේ කවරෙක් විසින්ද? 

        (1) සපතෙරුවා                          (2) පෙදරේරුවා                    (3) වඩුවා

(16) කිණිහිරය යන උපකරණය භාවිතා කරන්නේ කවරෙක් විසින්ද ?

       (1) කම්මල්කරු                 (2) ගොවියා                   (3) පෙදරේරුවා 

(17)  දිදාලය යන උපකරණය භාවිතා කරන්නේ කවරෙක් විසින්ද ?

     (1) වඩුවා                             (2) සන්නාලියා              (3) කම්මල්කරු

(18) නුවන යන්නට සමාන පදය මේ අතරින් කුමක්ද?

           (1) දැනුම                                      (2) ඇස                                   (3)ගුවන

(19)නල යන්නට සමාන පදයක් වන්නේ මින් කුමක්ද?

     (1) බටය                        (2) සුළග                            (3)නාදය

(20) අබර  යන්නට සමාන පදයක් වන්නේ මින් කුමක්ද?

      (1) දෙරණ                   (2) ගුවන                           (3) සයුර

 (21) හිරු  යන්නට සමාන පදයක් වන්නේ මින් කුමක්ද?

      (1) රිවි                          (2) සිසි                       (3) තරු

(22) නදිය  යන්නට සමාන පදයක් වන්නේ මින් කුමක්ද?

       (1) ගඟ                       (2)සයුර                          (3) ඇළ

(23) අලියා යන්නට සමාන පදයක් වන්නේ මින් කුමක්ද?

       (1) අශ්වයා                        (2) හස්තියා                 (3) තුරගා

(24) ත්‍යාගය යන්නට සමාන පදයක් වන්නේ මින් කුමක්ද?

       (1) මුදල                               (2) පොත                              (3) තිළිණය

(25) සකි යන්නට සමාන පදයක් වන්නේ මින් කුමක්ද?

       (1) සද                    (2) මිතුරා           (3) හාවා

(26) මිනිත්තුව යන්නට සමාන පදයක් වන්නේ මින් කුමක්ද?

     (1) කාලය                      (2) විනාඩිය                    (3) තත්පරය

(27) වණය යන්නට සමාන පදයක් වන්නේ මින් කුමක්ද?

     (1) පදුර                   (2) කැලැව            (3) තුවාලය

 (28)...........................................ඉණිමන් බදිනවා වගෙයි .හිස්තැනට සුදුසු වචනය වන්නේ ?

       (1) අහසට                                  (2) පොළවට                  (3)  ගසට

(29) කටුස්සාගේ කරේ .................................................... බැන්දා වගෙයි. හිස්තැනට සුදුසු වචනය වන්නේ ?

      (1) රත්තරන්                           (2) මාල                        (3) ගෙජ්ජි

(30) එළිපත්ත උඩ ඉන්න ..........................................වගෙයි . හිස්තැනට සුදුසු වචනය වන්නේ ?

      (1) බල්ලා                                       (2) බළලා                    (3) පුසා

(31) ඔරලෝසුවක වැඩිම වේගයෙන් ගමන් කරන්නේ?

       (1) තත්පර කටුව                    (2) මිනිත්තු කටුව           (3) පැය කටුව

(32) අපට ඉර පායන දිශාව වන්නේ ?

       (1) නැගෙනහිර දිශාව                      (2) දකුණු දිශාව                    (3) බටහිර දිශාව

(33) ගොපල්ලා -කෙවිට නම් ඇත්ගොව්වා ..........................................සුදුසු  වචනය වන්නේ ?

       (1) හෙන්ඩුව                                (2) කසය              (3)  වේවැල

( 34) ගංගාව මිරිදිය නම් සාගරය ......................................

  • කරදිය (2) මිරිදිය                   (3) වඩදිය

(35) ලියද්ද -වක්කඩය නම් වැව ..................................................

      (1) ඇළ                              (2) සොරොව්ව         (3) ඉවුර

(36) කිල්ලෝටය -හුණු නම් කළය..........................................

      (1) තෙල්                             (2) මැටි                  (3) ජලය

(37) බුරුමය  විදීම  නම් කියත .......................................,

       (1) රැහිම                          (2)ඉරීම                    (3) කැපීම

(38) පාසල් නිවාඩු දිනයක දක්නට නොලැබෙන දෙය වන්නේ?

       (1)පන්ති කාමර වල ඉගෙන ගන්නා දරුවන්

        (2) පාළුවට ගිය පන්ති කාමර

        (3) පාළුවට ගිය ක්‍රීඩා පිටිය

(39) වැසී සහිත දිනයක දැකිය හැකි දෙයක් වන්නේ ?

     (1) ඉරිතලා වියලි ගිය කෙත් යාය

     (2) ක්‍රීඩා කරන ළමයින්

     (3)කුඩ ඉහලා ගත් මිනිසුන්

     

(40)නායකයෙකු අනුගමනය කරන සත්වයා කවුද?

          (1) බල්ලා                       (2) පුසා             (3)මිමැස්සා