කුළු තාලම් නැටුමක් නිර්මාණය කරමු. - 7-වසර නර්තනය (සිංහල)

කුළු තාලම් නැටුමක් නිර්මාණය කරමු.

තාලම් නැටුමේ සුවිශේෂී ලක්ෂන හා නර්තන නිර්මාණය තාලම්පට දෑතට ගෙන වාදනය කරමින් නර්තනයේ යෙදීම තාලම් නැටුමෙහි විශේෂ ලක්ෂණයයි. ගායනායේ දී හා නර්තනයේ දී තාල තැබීම ට යොදා ගන්නා තාලම්පට තාලම් නැටුමේ දී රංග බාණ්ඩයක් ලෙස යොදා ගනී. එමෙන් ම බොහෝ ගැමි නැටුම් ජීවන වෘත්තියකට සම්බනිධ වු ව ද තාලම් නැටුම එසේ නොවේ එය විනෝදාස්වාදය සදහා ම නිර්මාණය වූවකි. තාලම් කවි නිර්මාණය වී ඇත්තේ සරල බාෂාවෙන් වන අතර ඇතැම් ඒවා ප්‍රති වාදීන්ට අබියෝගාත්මක ස්වරූපයෙන් ද රචනා වී ඇත.

එ න වා ඇදුරෝ තරගෙට කීම කියා ගෙන

ද න වා හදවත තාලම් උපත ඇස තැන

මො න වා වත් දන්නේ නැතුව සබයට ආ තැන

දෙ න වා මගෙ තාලම් පට උපත කියා ගෙන

තාලම් නැටුම කාන්තා දෙපක්ෂය (ගැහැනු අය මෙන්ම පිරි අය ද) විසින් ම රග දක්වනු දැකිය හැකිය. පිරිමි පක්ෂය විසින් රග දක්වන විට තාන්ඩව බවක් දක්නට ලැබේ. තාලම්පට දෑතට ගෙන විවිධ ක්‍රම ශිල්ප උපයෝගී කර ගනිමින් හරඹ දැක්වීම මෙහි සුවිශේෂී ලක්ෂණයයි. තාලම් කවි විවිධ තාල රූප අනුව ගායනා කරමින් නර්ථනය කල හැකිය. පහත දැක්වෙන්නේ තවත් තාලම් කවි කිහිපයකි.

අගේ වඩන මගෙ තාලම් හරඹ බලන්නේ

වගේ නොදන ඇයි නුඹලා කීමට එන්නේ

කාගෙ ගිල්ල ලෙස බැරිවෙයි නුඹට බොලන්නේ

මගේ දෑත තාලම්පට හරඹ බලන්නේ

 

සදවට තරු වැල් ඇවිදින් කල එලි ස ද් දේ

මද කොට පවසම් ඇවිදින් ඇරඹුන යු ද් දේ

යුදයට වස වතු ඇවිදින් මගේ තාලම්පට ස ද් දේ

බදවට කැරකෙන මගෙ තාලම් පට ස ද් දේ

 

අහසේ තාලම් තලංග තාලම් - සද වට කැර කී යයි තාලම්

පොළොවේ තාලම් තලංගු තාලම් - වැලි යට සැග වී යයි තාලම්

මුහුදේ තාලම් තලංගු තාලම් - රැලියට සැග වී යයි තාලම්

අපගේ තාලම් තලංගු තාලම් - බදවට කැර කී යයි තාලම්

 

දෙවනුව විඳ ආලෝකය තාලෙට වේදනාව මුල තානම නම්

බූනර රාගය තානම තානම දා නම පැවකිණි ගණිතය නම්

උමා ඉසුරු අත කර්ගය අරගෙන මුළු ලොව කම්පිත තාලම නම්

තාලම්පට මේ බූත බලෙන් එන කාම රසය දෙවනා මනරම්

 

සූවිස්සක් කලඹක් ලෝකඩ උණු කර ගනිමින්නේ

මෙලෙසින් විස්කම් සුරිදා පළුදෙක කර බෙදමින්නේ

ඇවිදින් මාතලි දෙවිපුන් ටින් ටින් නාදය දුන්නේ

පසෙකින් විදමනක් කපා මැදට නූල අදිමින්නේ

 

සීල නමැති ඇදුරෙක් සළු සඟල ලිහා අඳි මින්නේ

කෝල නැතිව සබයට විත් පද අල්ලා නට මින්නේ

බාල කතුන් ගී ගයමින් ටිං ටිං නදයට ගෙනේ

තාලම්පට ඔන්න එදයි ගැසූ සැටිය අහ පන්නේ

 

විස්සත් පලමක් ලෝකඩ උණුකර දෙකකට බෙදලා

යෙදු සත්සර පංචමයෙන් කිරල් නාදයට සරිලා

හූය සත්පටකින් අඹරා ලණු දෑතින් අල්ලලා

තාලම්පට තැනූ එදා සම්මත මුල පටුන් බලා

 

පළමුව බඹුගෙන් ආලෝකය ලැබ සාකසමුල ලැබුවේය තිතයි

කලසිත විසි එක විඤ්ඤාරය ලැබ ඉසිවර මනලොව සෑදු තිතයි

ජය දෙති තාලය එලෙසන චන්දන ගුරු ලඝු මුලකුරු ආකාරයයි

පලමුව පෘථිවිය පාගා සනයට ඇල්ලු ගදඹය නැටවූ තිතයි

තාලම් නැටුම සඳහා සරල පද යොදා ගනිමින් ගායනය හා වාදනය සහිතව සාමූහිකව නර්ථනයේ යෙදේ.

මගේ මේ තාලම් නැටුමක් නිර්මාණය කර ගැනීම පිලිබඳව ලිපිය හැමෝටම ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඒ වගේ ම නැටුම් විසය හදාරන අයට විභාග වලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියල හිතනව.