7-වසර - විද්‍යාව - 7 ශ්‍රේණිය විද්‍යාව - තෙවන වාර විභාගය - 2018 (Online Test 3)
කේත අංකය : 74


STEAM Fact විසින් 2018-10-18 දින විද්‍යාව විෂයට අදාලව ලියන ලදි


පිළිතුරු සපයන්න ඇතුළත් වන්න
ඔබ මෙම වෙබ් අඩවියට ඇතුළත් විය යුතුයි.

7 ශ්‍රේණිය විද්‍යාව - තෙවන වාර විභාගය - 2018 (Online Test 3)


ප්‍රශ්න ගණන : 20 යි. | එක් ප්‍රශ්නයකට ඇති පිළිතුරු ගණන: 4 යි. | සමත් වීමට අවශය ළකුණු ගණන : 20 | ප්‍රශ්න පත්‍රයෙන් ලබා ගත හැකි සම්පූර්ණ ලකුණු ගණන : 40
ප්‍රශ්න ගණන : 20
එක් ප්‍රශ්නයකට ඇති පිළිතුරු ගණන: 4
සමත් වීමට අවශය ළකුණු ගණන : 20
ප්‍රශ්න පත්‍රයෙන් ලබා ගත හැකි සම්පූර්ණ ලකුණු ගණන : 40

Code No: SCFA 027

කාලය : පැය 1 යි

සමත් වීමට ගත යුතු මුළු ලකුණු : 35%

නිවැරදි පිළිතුර ඉදිරියෙන් ඇති කොටුව (check box) තුළ ක්ලික් කරන්න, එවිට එම කොටුව තුළ "හරි" ලකුණක් දිස්වනු ඇති.

විභාගය අවසානයේදී ඔබ ලබාගත් ලකුණු සංඛ්‍යාව හා නිවැරදි පිළිතුරු තිරය මත දිස්වනු ඇත.

විභාගය නියමිත කාල වේලාවට අවසන් නොකලහොත් පරිගණකය විසින් විභාගය ස්වයංක්‍රීයව අවසන් කරනු ඇත.

powered by myschool.lk

 All the Best !

Prepared By ; Keith Dilhan

 
--- All rights reserved EdueLanka 2018 --

ප්‍රශ්න අංක 01

මෙහි දැක්වෙන මුල් වර්ගය වන්නේ,

ප්‍රශ්න අංක 02

සමාන්තර නාරටි වින්‍යාසය සහිත පත්‍ර ඇති ශාකයකි,

ප්‍රශ්න අංක 03

පිරිමැදීමෙන් පසු සිහින් කඩදාසි කැබලි වෙත ළංකළ විට සිහින් කඩදාසි කැබලි ආකර්ෂණය නොකරන ද්‍රව්‍ය වන්නේ,

ප්‍රශ්න අංක 04

තාප ප්‍රභවයක් නොවේ,

ප්‍රශ්න අංක 05

මත්ස්‍යයන්ගේ ශ්වසන අවයවය කුමක්ද?

 

ප්‍රශ්න අංක 06

pH කඩදාසි සමග අංක 7 ට අඩු අගයක් ලබාදෙන ද්‍රව්‍යයකි.

ප්‍රශ්න අංක 07

දෙබෙදුම් සුචියක ලක්ෂණයක් නොවන්නේ,

ප්‍රශ්න අංක 08

ඉටිපන්දමක් දැල්වීමේදී සිදුවන ශක්ති පරිණාමනය

ප්‍රශ්න අංක 09

අප සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයේ නව ග්‍රහලෝක කීයක් තිබේද?

ප්‍රශ්න අංක 10

ආලෝක පරාවර්තනය ප්‍රයෝජනයට ගන්නා උපකණයක් නොවන්නේ,

ප්‍රශ්න අංක 11

ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂයෙන් උපරිම විශාලන බලය වන්නේ,

ප්‍රශ්න අංක 12

පටල කම්පනයෙන් හඬ උපදවන භාණඩයක් වන්නේ,

ප්‍රශ්න අංක 13

අප ආහාර ගිලින විට එම ආහාර ශ්වාසනාලයට යාම වළක්වන ව්‍යුහය කුමක්ද?

ප්‍රශ්න අංක 14

දක්ෂිණාලෝකය නම් දර්ශනයක් දක්නට ලැබෙන්නේ වායුගෝලයේ කුමන ස්තරයේද?

 

ප්‍රශ්න අංක 15

අයිස් වල ද්‍රවාංකය වන්නේ,

ප්‍රශ්න අංක 16

පසෙහි සිටින ක්ෂුද්‍ර ජීවියෙක් නොවේ.

ප්‍රශ්න අංක 17

බලය පිළිබඳ පහත ප්‍රකාශ අතරින් වැරදි ප්‍රකාශය තෝරන්න

ප්‍රශ්න අංක 18

ඇසේ සෑදෙන බිටෝලප ඇතිවන්නේ කුමන විටමිනය ඌන වීමෙන්ද?

ප්‍රශ්න අංක 19

අම්ල වැසි ඇතිවීමට බලපාන වායුවකි.

ප්‍රශ්න අංක 20

ශක්ති ප්‍රභව සම්බන්ධයෙන් වැරදි ප්‍රකාශය තෝරන්න.