7-වසර - විද්‍යාව - 7 ශ්‍රේණිය විද්‍යාව - දෙවන වාර විභාගය - 2018 (Online Test 2)
කේත අංකය : 70


STEAM Fact විසින් 2018-07-08 දින විද්‍යාව විෂයට අදාලව ලියන ලදි


පිළිතුරු සපයන්න ඇතුළත් වන්න
ඔබ මෙම වෙබ් අඩවියට ඇතුළත් විය යුතුයි.

7 ශ්‍රේණිය විද්‍යාව - දෙවන වාර විභාගය - 2018 (Online Test 2)


ප්‍රශ්න ගණන : 20 යි. | එක් ප්‍රශ්නයකට ඇති පිළිතුරු ගණන: 4 යි. | සමත් වීමට අවශය ළකුණු ගණන : 20 | ප්‍රශ්න පත්‍රයෙන් ලබා ගත හැකි සම්පූර්ණ ලකුණු ගණන : 40
ප්‍රශ්න ගණන : 20
එක් ප්‍රශ්නයකට ඇති පිළිතුරු ගණන: 4
සමත් වීමට අවශය ළකුණු ගණන : 20
ප්‍රශ්න පත්‍රයෙන් ලබා ගත හැකි සම්පූර්ණ ලකුණු ගණන : 40

Code No: SCFA 027

කාලය : පැය 1 යි

සමත් වීමට ගත යුතු මුළු ලකුණු : 35%

නිවැරදි පිළිතුර ඉදිරියෙන් ඇති කොටුව (check box) තුළ ක්ලික් කරන්න, එවිට එම කොටුව තුළ "හරි" ලකුණක් දිස්වනු ඇති.

විභාගය අවසානයේදී ඔබ ලබාගත් ලකුණු සංඛ්‍යාව හා නිවැරදි පිළිතුරු තිරය මත දිස්වනු ඇත.

විභාගය නියමිත කාල වේලාවට අවසන් නොකලහොත් පරිගණකය විසින් විභාගය ස්වයංක්‍රීයව අවසන් කරනු ඇත.

All the Best !

Prepared By ; Keith Dilhan

powered by myschool.lk

 
--- All rights reserved EdueLanka 2018 --

ප්‍රශ්න අංක 01

නිවසේ හමුවන භෂ්මයකි.

ප්‍රශ්න අංක 02

බිත්තරයකින් ඉපදුන ක්ෂීරපායී සතා වනුයේ,

 

ප්‍රශ්න අංක 03

භූගත කදක් ඇති ශාකයක් වන්නේ,

ප්‍රශ්න අංක 04

පරිපථ සටහන් ඇදීමේදී භාවිතා කරන සංකේත කිහිපයක් පහත දැක්වේ. මෙයින් බල්බය දැල්වීමට යොදන සංකේතය මින් කවරක් ද?

ප්‍රශ්න අංක 05

විද්‍යුත් ධාරාව පමණක් මිනීමට යොදා ගන්නා උපකරණයකි

ප්‍රශ්න අංක 06

ලෝකයේ විශාලතම පුෂ්පය ලෙස සැලකෙන්නේ,

ප්‍රශ්න අංක 07

ශ්‍රී ලංකාවට බලනොපාන ස්වභාවික විපතකි

ප්‍රශ්න අංක 08

මහාන්ත්‍රයේ සිදු කරන කාර්යයක් වනුයේ,

ප්‍රශ්න අංක 09

ජීරණය වූ ආහාර සිරුරට අවශෝෂණය කර ගනු ලබන්නේ,

ප්‍රශ්න අංක 10

ආහාර වල ගබඩා වී ඇති ශක්ති විශේෂය වනුයේ,

ප්‍රශ්න අංක 11

ජලයේ ජීවත් වන උරගයෙක් නොවන්නේ,

ප්‍රශ්න අංක 12

සරල ධාරාවක් ලබාගත නොහැකි විද්‍යුත් ප්‍රභවය,

ප්‍රශ්න අංක 13

තිරයකට ගත හැකි යටිකුරු ප්‍රතිබිම්බ ලබාගැනීමට භාවිතා කළ යුතු දර්පණ වර්ගය වනුයේ,

ප්‍රශ්න අංක 14

වයින් කරන ලද ඔරලෝසුවක ඇති ශක්ති ආකාර නිවැරදිව දක්වා ඇත්තේ,

ප්‍රශ්න අංක 15

පහත දැක්වෙන්නේ 7 ශ්‍රේණියේ ශිෂ්‍යයකු ලියූ වගන්ති 3කි.

A - නිල් ලිට්මස් අම්ල සමග රතු පැහැයක් ගෙන දෙයි
B - විනාකිරි වලට රතු ලිට්මස් දැමූ විට නිල් පාට වේ
C - කපුවක් තැම්බූ ජලය අම්ල හමුවේ වර්ණ වෙනසක් නොදක්වන අතර භෂ්ම හමුවේ දුඹුරු කහ පැහැයක් ගනී

ඉහත ප්‍රකාශ අතුරින් සත්‍ය වන්නේ,

ප්‍රශ්න අංක 16

ස්නායු පද්ධතියේ මූලිකාංගයක් වන්නේ,

ප්‍රශ්න අංක 17

ශාක මුලෙන් උරාගන්නා ජලය ශාක පත්‍ර කරා ගමන් ගන්නේ,

ප්‍රශ්න අංක 18

දෙඛෙදුම් සුචියක ලක්ෂණයක් නොවන්නේ,

ප්‍රශ්න අංක 19

ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂයෙන් උපරිම විශාලන බලය වන්නේ,

ප්‍රශ්න අංක 20

මානව වර්ගයා වෙනුවෙන් ලොවට අනගි නිපැයුම් හා දැනුම් සම්භාරයක් අනාවරණය කර දුන් විද්වතුන් තුළ තිබූ ලක්ෂණයක් නොවනේ,