උසස්පෙළ ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය

ගොඩනැගිල්ලක දොර

දොර සහ ජනෙල්


ගොඩනැගිල්ලක් තුළට ප්‍රමානවත් පරිදි ආලෝකය සහ වාතාශ්‍රය ලබාදීම සහ ගොඩනැඟිල්ල තුළ කාර්ය්‍ය පහසු කිරීමට දොර සහ ජනෙල් යොදා ගනී. මෙසේ ගොඩනැගිල්ලට තබන විවර රාමුවක් සහිත සහ රහිත ලෙස ආකාර දෙකකින් නිර්මාණය කළ හැක.


*රාමුවක් සහිත :- දොර, ජනෙල්
*රාමුවක් රහිත :- ආරුක්කු

 

දොර සහ දොරක ප්‍රධාන කොටස්


    දැව, වීදුරු, ලෝහ හෝ ප්ලාස්ටික් වලින් වර්තමානයේ දොරවල් නිර්මාණය කෙරෙයි.

දොරක ප්‍රධාන කොටස් තුනකි.

*දොර උළුවස්ස (රාමුව)
*දොර පියන
*දොරට සවි කරන සවිකුරු සහ උපාංග

දොර උලුවස්ස

දොර පියන සවි කිරීම සඳහා බිත්තියේ විවරයට සවි කරන රාමුව දොර උළුවස්ස වේ. දොර උළුවස්සක ප්‍රධාන කොටස් පහත දැක්වේ.

උලුවස්සක විවරය සඳහා ඉහළින් යොදා ඇති කොන්ක්‍රීට් ව්‍යුහය ලින්ටලය ලෙස හඳුන්වයි. ලින්ටන් ඒ දිග හරස්කඩ ප්‍රමාණය සහ යොදන වැරගැන්වුම් ප්‍රමාණය වැරගැන්නුම් වල හරස්කඩ ප්‍රමාණය උළුවහු විවරයේ ප්‍රමාණය මත වෙනස් වේ. උලුවස්සක හරස්කඩ ප්‍රමාණය 100x150mm හෝ 22x150mm වේ. බිත්තියේ පිහිටි කවුළු සීමාවෙන් ගඩොල් තුළට දිගු වෙන දුර ලින්ටලයක ප්‍රක්ෂේපන දුර වේ. මේ එක පැත්තකට 150mm වේ. මේ අනුව විවරයේ ප්‍රමාණය මත ලින්ටලයේ දිග තීරනය වේ. සාමාන්‍ය 10mm ක විශ්කම්භය සහිත වානේ කම්බි තුනක් හෝ 12mm ක විශ්කම්භය සහිත වානේ කම්බි දෙකක් ලින්ටලයට ප්‍රමාණවත් වේ.

උළුවස්සක ඉහළින්ම ඇති තිරස් දැව කොටස උළුවහු හිස ලෙස හඳුන්වයි. උළුවහු හිස ලින්ටලයට පහලින් පිහිටන පරිදි සවි කරනු ලැබේ. මෙහි හරස්කඩ ප්‍රමාණයයි  100mm x  75mm වෙන අතර දෙකෙලවර 50mm - 100mm දක්වා වූ ප්‍රමාණයක් ප්‍රක්ෂේපනය කර ඇත. එය උළුවහු කන ලෙස හඳුන්වා. උළුවහු රාමුවේ වටේ 12mm - 16mm දක්වා වූ තට්ටුවක් යොදා ඇත්තේ දොර වැසීමේදී හේ්ත්තු වී රැඳවීම සඳහා ය. උලුවස්සක දෙපසින් ඇති කනු සඳහා යොදා ගන්නා දැව කොටසේ හරස්කඩ ප්‍රමාණය 100mm x 75mm වේ. උළුවහු කණු හිස සමග සම්බන්ධ කරන දැව මූට්ටුව තව් කුඩුම්බි මුට්ටුව වේ.

*කුඩුම්බියේ ඝණකම ගන්නා දැවයේ ඝනකමින් 1/3 ක් විය යුතුය.
*කුඩුම්බියේ පලල මෙන් 5 ගුනයක් විය යුතු අතර එහි උපරිම 125mm ට සීමා වේ.

උළුවස්සක් ස්ථාවරව රැදවීමට නම් උළුවහු කන් වලින් 50mm 100mm ක ප්‍රමාණයක් ද උලුවහු කනු වල සවි කර ඇති අවුල්පාසු වලින් උළුවහු කණු පාදයේ යෙදූ පිරිද්දුම් ඇණ නෙරු ගල් මත තැන්පත් කිරීම ද කළ යුතු ය. ඇතැම් උලුවහු හිසට පහලින් හරස් ලීයක් සවිකර ඇත. මෙම හරස් ලීයත් උළුවහු හිසත් අතර අවකාශය බීරලු සිරස් ලූවර යන ආදී යොදා සාදා ඇත. මෙමගින් දොර වසා තිබුණ ද වාත සංසරණය නොකඩවා සිදු වේ.

දොර උළුවස්ස බිත්තියට සම්බන්ධ කිරීම සඳහා යොදා ගන්නා අවුල්පාසු සිද්ධි යකඩ වලින් නිෂ්පාදනය කෙරේ. මෙහි එක් කෙළවරක් දොර උලුවස්සට ඇන ගසා සම්බන්ධ කරන අතර අනෙක් නැම්ම සහිත කෙළවර කුස්තුර හර හා බිත්තියට සම්බන්ධ කරනු ලැබේ.


දොර වර්ගීකරණය


දොරක හැඩය අනුව දොර පියන පහත පරිදි වර්ග කරයි.

01. කලම්ප දොර -            * හරස් කලම්ප දොර
                                  * ඉලය සහිත හරස් කලම්ප දොර
                                  * රාමුව සහිත හරස් කලම්ප දොර
                                  * රාමුව සහිත හරස් කලම්ප ඉල කලම්ප දොර

02. පනේල දොර
03. භ්‍රමණ දොර
04. තුනි ලෑලි දොර
05. හකුලන දොර
06. ලිස්සන දොර
07. විසිතුරු දොර


01. කලම්ප දොර

* හරස් කලම්ප දොර

මෙම දොර භාවිතා කරනුයේ ඉතා විශාල නොවන විවර සඳහා ය. වියදම අඩුවෙන් නිපදවා ගත හැකි මෙම දොර පෙනුම වැදගත් නොවන ස්ථාන සඳහා භාවිතා වේ.
වැසිකිලිය, නානකාමරයේ, තාවකාලික ගබඩා කාමරය

මෙහි තිරස් අතට සවි කරන ලෑලිවල හරස්කඩ 100x20mm සිට 175x32mm දක්වා වෙනස් විය හැකි අතර තිරස් කලම්ප සඳහා ද මෙම හරස්කඩ මිනුම් අදාළ වේ. මුදුන් කලම්පය මැද සහ යට කලම්ප ලෙස කලම්ප ලෑලි තුනක් පවතී. මෙම දොරෙහි තිරස් ලෑලි එකිනෙක සම්බන්ධ කිරීම සඳහා චාම් සෘජුකෝනි මූට්ටුව හෝ දිවත් පුලුක්කු මූට්ටුව හෝ තට්ටු මූට්ටුව යොදා ගනී.

* ඉලය සහිත හරස් කලම්ප දොර

ටික කාලයක් යනවිට හරස් කලම්ප දොර හැඩය විකෘති වීමට ඇති හැකියාව වැඩි නිසා දොරෙහි දෘඪතාවය ආරක්ෂා කර ගැනීමට හරස් කලම්ප වලට අමතර ව ආනතව දැව කොටස් යොදා ගැනීම සිදු කළ හැකිය. මේ ඉල කලම්පය ලෙස හඳුන්වයි. මෙහි හරස්කඩ ප්‍රමාණය ද හරස්කඩ කලාපයේ හරස්කඩ ප්‍රමාණය ද වේ.
ඉල කලම්ප යෙදීමේ දී ඒවා දොර පියන උලුවස්සට සවි කරන විරුද්ධ පැත්තෙන් ඉහලට අනතව සම්බන්ධ කළ යුතුය.* රාමුව සහිත කලම්ප දොර

 

 


* රාමුව සහිත හරස් කලම්ප ඉල කලම්ප දොර

 


 02. පනේල දොර

පනේල දොර පනේල එකකින් හෝ කිහිපයකින් සමන්විත වේ. දුර රාමුව තුළ සැකසූ පුලුක්කුවක් තුලට කාවැද්දීමෙන් පනේල සවි කරනු ලැබේ. පනේල දොර සිරස් අතර ඇති අංශ පටි දෙකකින් තිරස් අතට මුදුනේ සහ පතුලේ රේගල් වලින් ද සමන්විත වේ. පනේල ප්‍රමාණය අනුව මැදින් සිරස් අතට යොදන රේගල පනේල රේගල ලෙස හැඳින්වේ. දොර පියනේ ඝණකම දොරෙහි පිහිටීම භාවිතා කරන යතුරු තහඩුව පනේල ඝණකම ආදිය මත වෙනස් වේ. මේ අනුව සාමාන්‍යයෙන් 38mm - 50mm දක්වා පියනේ ඝණකම වෙනස් විය හැක.


ලිපිය නිර්මාණය කලේ,
M
Malisha Herath


MEMBER

අදාල තවත් ලිපි,Malisha Herath

උසස්පෙළ ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය

අනෙකුත් ලිපි