උසස්පෙළ ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය

බිත්ති නිමහම් ක්‍රම

බිත්ති නිමහම් ක්‍රම


01. බිත්ති කපරාරු කිරීම

අභ්‍යන්තර බිත්ති කපරාරුව සදහා හුනු සිමෙන්ති වැලි සහ ජලය 1:1:4 හෝ 1:1:5 අනුපාතයන්ට මිශ්‍ර කෙරේ. බාහිර බිත්ති කපරාරුව සඳහා සිමෙන්ති වැලි ජලය සමඟ 1:5 අනුපාතයට මිශ්‍ර කරේ.


කපරාරු මගින් අපේක්ෂිත කාර්යයන්,

* පෘෂ්ඨයකට මෘදු මට්ටම් තලයක් සහ අලංකාර පෙනුමක් ලබාදෙයි.

* පෘෂ්ඨය මත ඇතිවන ආරක්ෂක පටලය හේතුවෙන් වායු ගෝලීය බාධක වලින් සහ තෙතමනය ඇතුළුවීම වළක්වා පෘෂ්ඨය ආරක්ෂා කර ගනී.

* බිත්ති ඉදි කිරීමේ දී ඇති වූ දුර්වලතා ආවරණය කර ගන්න ගනී.

* වර්ණ ආලේපය සඳහා සුදුසු පෘෂ්ඨයක් ලබා ගැනීම.

* බිත්ති පෘෂ්ඨයෙහි කල් පැවැත්ම වැඩි වීම.

* දූවිලි වැදීම වැළකීම සහ පිරිසිදු කිරීමේ පහසුව.

බිත්ති කපරාරුවේ දී සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු,

* සියලු කුස්තුර වල බුරුල් වී ඇති බදාම කොටස් කම්බි බුරුසුවකින් මැද ඉවත් කර ගත යුතුය. බිත්ති බැදීමේදී 12mm ට වඩා ඉදිරියට නෙරා ගිය බදාම කොටස් තිබේ නම් ඒවා කඩා ඉවත් කළ යුතුය. එයට හේතුව වන්නේ අභ්‍යන්තර කපරාරු ගණකම 12mm ද බාහිර කපරාරුවේ ගණකම 16mm විමයි.

* කපරාරු කිරීමට පැය හතරකට ප්‍රථම බිත්ති ජලයෙන් තෙත්  කළ යුතුය. නැතිනම් කපරාරුව ජලයේ සියල්ල බිත්තියට උරා ගැනීමෙන් බදාමය සවිවීමට අවශ්‍ය තෙතමනය නොමැති වී බදාමයේ ශක්තිය හීන වී යයි.

* බිත්ති පෘෂ්ඨය මත ග්‍රීස් තෙල් වැනි ද්‍රව්‍යයන් ආලේප වී නොතිබිය යුතුය. එසේ ආලේපවී තිබේ නම් ඒවා ඉවත් කළ යුතු ය. නැතිනම් අලුත් බදාම සහ බිත්තිය අතර බැඳීමක් ඇති නො වීම හේතුවෙන් බදාම ගැලවී යාම සිදුවෙයි.

කපරාරු කිරීමේ ක්‍රමවේදය.

* අවශ්‍ය ඝනකමට බිත්තියේ ඉහළ සිට පහළට ලඹ කර කැට තබා ගත යුතු ය. කැට තබන පරතරය භාවිතා කරන මට්ටම් ලීය දිග අනුව වෙනස් වේ.

* කැට එකිනෙක යා කර මට්ටම් ලීයෙන් මාල තැබීම සිදු කරයි.

* මාල වලින් වට වන කොටස් බදාම වලින් පුරවා මට්ටම් කර කැපීම සිදු කරයි. එසේ කිරීමේදී බදාම අඩු තැනක් තිබුණහොත් නැවත මට්ටම් දියෙන් කැපීම සිදු කරයි.

* මනිස් කෑල්ලක් හා හැන්දක් භාවිතයෙන් පෘෂ්ඨය සුමට කළ යුතුය.


කපරාරු කිරීම සඳහා භාවිත ආයුධ,

* මේසන් හැන්ද

 

* මැගීලිය සහිත ලඹය

* මට්ටම් ලීය

* මනිස් ලෑල්ල


* ලණු කොස්ස
* කම්බි බුරුසුව


හොඳ කපරාරුවක ලක්ෂණ,

* මෘදු විය යුතුය.
* අවට ඇති ද්‍රව්‍යය අවශෝෂණය කර නොගත යුතුය.
* උෂ්ණත්වය වෙනස් වීම් වලට රසායනික ද්‍රව්‍ය වලට ඔරොත්තු දිය යුතුය.
* විශාල ශබ්ද වලට ඔරොත්තු දිය යුතුය


කපරාරුවක දෝෂ,

* පෘෂ්ඨය ඉරිතැලීම.


* කපරාරුව කඩා හැලීම.


* හුණු දිය ගැසීම නිසා සිදුවන බුබුලු නැගීම.

 02. බිම් උලු ඇල්ලීම සහ බිත්ති සඳහා පිගාන් ගඩොල් ඇල්ලීම


බිම් උලු ඇතිරීමේදී ගෙබිමට දමන ලද කොන්ක්‍රීට් එක මතුපිට ජල බැස්ම දොර දෙසට සිටින පරිදි බදාම ඇතිරුමක් යොදනු ලැබේ. ඉන් පසු බිම් උලු අවශ්‍ය රටාවක ට සිමෙන්ති කොලපු මගින් ඇල වීම සිදු කරයි.


පිඟන් ගඩොල් ඇතිරීමට භාවිතා කරන ආවුද,

* මේසන් හැන්ද / දැති හැන්ද
* ස්ප්‍රීතු ලෙවලය
* මුලු මට්ටම
* මට්ටම් ලිය
* ටයිල් කටරය
* රබර් මිටිය

බිම් උළු ඇතිරීමේ දී එය ක්‍රමවත්ව හා පිරිසිදුව කළ යුතු ය. අතුරන බිම මට්ටම් නොවීම සිමින්ති ග්‍රවුට් නිසි ආකාරයට පෘෂ්ඨය මත ආලේප නොවීම නිසා බොල් හඩ නැගීම සහ කුස්තුර ඝණකම වෙනස් වීම බිම් උලු ඇතිරීමේදී ඇතිවන දෝෂ වේ. නමුත් බිම් උලු ඇතිරීමේදී ශක්තිමත් කල් පවතින දර්ශනීය පෙනුමක් සහ සිසිලස ඇති බිමක් ලබාගත හැකිය.


ලිපිය නිර්මාණය කලේ,
M
Malisha Herath


MEMBER

අදාල තවත් ලිපි,Malisha Herath

උසස්පෙළ ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය

අනෙකුත් ලිපි