කිතුල් කර්මාන්තය - උසස්පෙළ කෘෂිකර්මය

කිතුල් කර්මාන්තය

කිතුල් කර්මාන්තය

කැස්පර් ප්‍රතිකාරය බාවිතා කර මල් පදම් කිරීමේ  ක්‍රමවේදය

  1. කිතුල් ගස හැර බැද ගැනීම

සමස්ත ක්‍රයාවලියේ ම අරම්බක අවස්ථාව හැර බැදගැනීමයි. කිතුල් ගස මුදුනට නැගීමේ පහසුව හා ආරක්ෂාව රදා පවතින්නේ හැර බැද ගැනීමේ සාර්ථකත්වය මතයි. මේ සදහා ශක්තිමත් ලී දඩු කිතුල් කද දිගේ දික් අතට තබා අගල් 8-10 පමණ කුඩා ලී කැබලි හරස් අතට කිතුල් කද හා දික් ලී දණ්ඩ අතරින් තබා ගැට යෙදීම අවශ්‍ය වේ. ගැට ගැසීම සදහා වැල්, බට ලී පතුරු හෝ කොහු ලණු යොදා ගත හැකි ය. මෙසේ බැද ගන්නා ගැට දෙකක් අතර පරතරය අඩි 2-3 පමණ ප්‍රමාණය නොඉක්මවිය යුතු ය. කදේ පහළ සිට කිතුල් අතු දක්වා ම නිසි ලෙස ගැට යොදා හැර බැද ගැනීම ඉතාම වැදගත් ය. ලී දඩුවල හා ගැටවල ශක්තිමත් භාවය නිතර පරික්ෂා කළ යුතු අතර අවශ්‍ය පරිදි අලුත් වැඩියා කටයුතු සිදුකළ යුතු ය.

  1. නියමිත ප්‍රමාණයට මේරූ මල තෝරා ගැනීම

මල පුපුරා යාමට දින කිහිපයකට හෝ සතියකට පෙර මෙම කටයුත්ත සිදු කිරීම ඉතා ම යෝග්‍ය වේ. කිතුල් මලක් මෙම අවස්ථාවට පැමිණි විට මලෙහි අග කොපු පිරී පෘශ්ටිමත් බවක් පෙනෙන අතර අග පහලට නැම්මක් පෙන්වයි. මැදීමට සුදුසු නියම අවස්ථාව ගස යට සිට නිරීක්ෂණය බොහෝවිට ඉතා අපහසු කටයුත්තකි. එබැවින් නිවැරදි ම අවස්ථාව තීරණය කිරීමට ගසට හැර බැද මල වෙත ලගා විය යුතු ය. ඉන් අනතුරුව මලෙහි කෙළවර කොපු කපා ඉවත්කර බැලිය යුතු ය. මෙහි දී මල් කිණිති අවරණය කරමින් පවතින්නේ කොලපු 1-2 විය යුතු අතර කිණිති වල ඇටවල ප්‍රමාණය 2-3 mm (කොත්තමල්ලි ඇටයක ප්‍රමාණය) පමණ විය යුතු ය. කිතුල් මලක් ඉහත අවශ්‍යතා සපුරා ඇත්නම් එය මල් ප්‍රතිකාරය කිරීමට සුදුසු ප්‍රමාණයට මෝරා ඇත.

  1. මල සැකසීම

නියමිත ප්‍රමාණයට මේරූ මලක් තෝරා ගත්විට ඉන් අනතුරුව ඇත්තේ එම මල ප්‍රතිකාර සදහා සැකසීමයි. මෙහි දී මුලින් ම කදට ආසන්නයේ පවතින ගල් හනුසු ලෙස හදුන්වනු ලබන කොපුද පසුව මල් කිණිති අවරණය කර තිබෙන ලපටි කොපුද ඉවත් කළ යුතු ය. කොපු ඉවත් කිරීමේදී තියුණු බාවිත කළ යුතු අතර මල් හෝ කිනිතිවලට හානිවීම වලක්වා ගත යුතු ය. කොපු ඉවත් කිරීමත් සමගින් මලට ආධාරක් ඉන්නක් තබා ගැනීමෙන් හෝ ලණුවකින් ඉහලට එල්ලා ගැට ගැසීමෙන් මල කඩා වැටීමේ අවදානම වලක්වා ගත හැකි ය. සියලු කොපු ඉවත් කර ගැනීමෙන් පසු කහ හෝ සුදු පැහැ මල් කිණිති අවුවට නිරාවරණය වේ. මෙහි දී  වැස්සෙන් මල ආරක්ෂා කිරීම අවශ්‍ය නොවන අතර මලට අවුව වැටීමට සැලැස්වීම වැදගත් වේ. මෙසේ දින 4-7 පමණ කාලයක් අවුවේ මල පදම් කරගත යුතු ය. මල නියමිත ප්‍රමාණයට පදම් වූ විට මල් කිණිති ලා කොළ පැහැයක් ගන්නා අතර මල් කොපු ගලවන අවස්ථාවේ ගුලි ගැසී තුබූ කිණිති දික් වී පහලට ගලා හැලෙන ආකාරය පෙන්වයි.

  1. මල් කිණිති වෙලා ගැනීම

ප්‍රතිකාර කර දින දෙකක් ගතවන විට මල වේලීම සිදු කළ යුතු ය. මේ සදහා මුදු වැල් වැනි වැල් වර්ගයක් බාවිතා කළ හැකි ය. මෙලෙස මල කැපීම ආරම්බ කරන ස්ථානය දක්වා වේලීම සිදු කළ යුතු ය.

  1. මුල් වරට මල කැපීම

මල වෙලීමෙන් පසුව වෙළුම නැවතූ තැනින් පහල කිණිති කොටස කපා ඉවත් කළ යුතුය. මෙය මුල් කැපීම වන අතර එය මුවහත් පිහියකින් එකවර සිදු කිරීම යෝග්‍ය වේ. මෙම මුල් කැපීම යොදා විනාඩි කිහිපයකට පසුව දියර බින්දු කැපුම් මුහුණතෙහි එකතුවනු දැකිය හැකි ය.