ජනප්‍රිය සංස්කෘතිය - උසස්පෙළ ජනමාධ්‍ය

ජනප්‍රිය සංස්කෘතිය

ජනප්‍රිය සංස්කෘතිය හැදින්වීම

 • ජනප්‍රිය සංස්කෘතිය යනු ලෝකයා විසින් බෙදා ගත් ක්‍රියාදාමයක් සහ විශ්වාසයන් සමූහයක් වේ.

ජනප්‍රිය සංස්කෘතිය වාණිජමය නිෂ්පාදනයක් හා බැදෙයි.

 • ජනප්‍රිය සංස්කෘතිය යනු ජනමාධ්‍ය මගින් සමාජ ගත කරන භාණ්ඩ , සේවා හා ඒ හා බදුණු චර්යාවන් එක් වීමෙන් සෑදුනු සමාජ සස්කෘතික ස්වරූපයකි.
 • ජනප්‍රිය සංස්කෘතිය යනු එක් අතකින් භාණ්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදනයක් ද තවත් අතකින් ජනමාධ්‍ය ද තවත් පැත්තකින් පාරිභෝගික ජනතාව ද එක්වීමෙන් සෑදුනු ක්‍රියාවලියකි.
 • බහුජන සංස්කෘතිය උපරිම තලය ජනප්‍රිය සංස්කෘතිය යි.
 • සන්නිවේදන තාක්ෂ.ණයේ සබැදි සංස්කෘතියක් වේ.
 • ජනප්‍රිය සංස්කෘතිය නිරමාණයට වඩා නිෂ්පාදනයක් ය.
 • ජනප්‍රිය සංස්කෘතිය අතරිත්තයක් සහිතය.
 • ජනප්‍රිය සංස්කෘතිය පහසුවෙන් පරිභෝජනය කළ හැකි ය.

මාධ්‍ය වෙළද පොළේ ක්‍රියාකාරිත්වය.

 • මාධ්‍ය වෙළද පොළ ක්‍රියාත්මක වන්නේ ව්‍යාපාරිකයන් හා පාරිභෝගිකයන් අතර ගණු දෙනුව සක්‍රීය කරීම සදහාය.
 • මාධ්‍ය වෙළද පොළ හුදෙක් ලාභ පරමාර්ථයෙන් ක්‍රියාත්මක වන අතර සදාචාරය හෝ සාරධර්ම හෝ සිරිත් විරිත් හෝ එයට වැදගත් නොවේ.
 • මාධ්‍ය වෙළද පොළ විද්‍යාත්මක පර්යේෂණ ක්‍රම භාවිතා කරමින් හා මනෝ විද්‍යාත්මක සිද්ධාන්ත යොදා ගනිමින් කටයුතු කරයි.
 • මාධ්‍ය වෙළද පොළ කෙතෙරම් සියුම් ලෙස කටයුතු කරන්නේ ද ? යත් එයට හසු වු කෙනෙකුට එයින් ගැලවීමට අපහසුය.
 • මාධ්‍ය වෙළද පොළේ ක්‍රියාකාරීත්වය ආවරණය සපයන්නේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය හා අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ මානව අයිතිවාසිකම් ය.
 • මාධ්‍ය වෙළද පොළේ ක්‍රියාකාරීත්වයට බාධා පැමිණ වීමට රජයට හෝ ඇති ඉඩකඩ අඩු වන අතර පාරිභෝගික ජනතාවට සිදු වන සෘජු හා වක්‍ර ආකාරයෙන් සිදුවන පීඩාවන් ගැන මාධ්‍ය වෙළද පොළ හෝ රජය වග කියනු නොලබේ.
 • මාධ්‍ය වෙළද පොළ සමග ප්‍රශස්ත ලෙස ගණු දෙනුවක යෙදීමට පාරිභෝගික ජනතාවට විශිෂ්ට දර්ශනයක් තිබිය යුතු ය.

ජනප්‍රිය සංස්කෘතියේ අංග.

 • ජනප්‍රිය සංස්කෘතියට විවිධ අංග ඇතුළත් වේ.
 • කුමන හෝ නව අංගයක් ඇතුළත් කර ගැනීමට ඕනෑම අවස්ථාවක ඉඩකඩ ඇත.
 • ව්‍යාපාරයන්ගේ අභිමතය පරිදි මාධ්‍ය වෙළද පොළට නව අංග ඇතුළත් කිරීම් කාර්යය ඉටු කරනුයේ බහුජන මාධ්‍ය කරුවන් විසින් ය.
 • බහුජන සංස්කෘතියේ සෑම අංගයක්ම නිර්මාණය වී ඇත්තේ , පාරිභෝගික ජනයා හසු කර ගැනිමේ පරමාර්ථයෙන් ය.
 • බහුජන සංස්කෘතියේ විවිධ අංග තේරුම් ගැනීම පවා පාරිභෝගික ජනයාට අපහසු ය.
 • බහුජන සංස්කෘතියේ විවිධ අංග ව්‍යාපාරිකයන් හා බහු ජන මාධ්‍ය විසින් නිර්මාණය කරන අතර පාරිභෝගික ජනයා ඒවා භාර ගනී.
 • ජනප්‍රිය සංස්කෘතියේ ක්‍රියාකාරීත්වය හා පාර්ශව කරුවෝ ය.
 • ජනප්‍රිය සංස්කෘතිය අන්‍යාන්‍ය ක්‍රියාකාරිත්වයකින් යුක්තය.
 • නව භාණ්ඩ හා ‍සේවා ව්‍යාපාරිකයින් විසින් නිපදවන අතර ඒවා ජනප්‍රිය සංස්කෘතියේ කොටස් කරුවන් ය.
 • ජනප්‍රිය සංස්කෘතිය පවත්වාගෙන යන්නේ පාරිභෝගික ජනතාවය.
 • ජනප්‍රිය සංස්කෘතියේ වාසි ලබන්නේ , ව්‍යාපාරිකයන් හා බහුජන මාධ්‍ය විසින් ය.
 • විවිධ හැඩරුව ගනී.
 • ජනප්‍රිය සංස්කෘතිය කාලීනව විවිධ හැඩ රුව ගැන්වීම බහු ජන මාධ්‍ය විසින් කරනු ලැබේ.
 • ජනප්‍රිය සංස්කෘතියේ ඇති කරනු ලබන විවිධ නව හැඩ ගැන්වීම් කැමැත්තෙන් භාර ගන්නට පාරිභෝගික ජනතාව සූදානමින් සිටී.

ජනප්‍රිය සංස්කෘති‍යේ බලපෑම

 • ජනප්‍රිය සංස්කෘතිය සමස්ත සමාජයේ ම චර්යාවන්ගේ කෙරෙහි බලපායි.
 • ජනප්‍රිය සංස්කෘතිය යම් සමාජයක ජනයාගේ ආර්ථික පැවතුම් කෙරහි දැඩිව බලපායි.
 • ජනප්‍රිය සංස්කෘතිය යම් සමාජයක ජනයාගේ ආර්ථික පැවතුම් කෙරහි දැඩිව බලපායි.
 • ජනප්‍රිය සංස්කෘතිය මගින් ජනයාගේ ප්‍රමුඛ අපෙක්ෂාවන් යටපත් කර ඔවුන් නිස්සාර හා හිස් අපේක්ෂාවන් කරා යොමු කරයි.
 • ජනප්‍රිය සංස්කෘති‍යේ පවත්නා ආකර්ෂණීය බව හා සුන්දර බව නිසා පාරිභෝගික ජනතාවට තමන් ජනප්‍රිය සංස්කෘති‍ය තුළ ගොදුරක් වී සිටින බව නොතේරෙයි.