පුරවැසි මාධ්‍යකරු හා ජනමාධ්‍යවේදියා අතර වෙනස් භව - උසස්පෙළ ජනමාධ්‍ය

පුරවැසි මාධ්‍යකරු හා ජනමාධ්‍යවේදියා අතර වෙනස් භව

 

පුරවැසි මාධ්‍යකරු

 ජනමාධ්‍යවේදියා

1 නිශ්චිත වැටුපක් නොලැබීම.

1 නිශ්චිත වැටුපක් ලැබීම.

2 ආයතනගත ව්‍යුහයකට යටත් නොවීම.

2 ආයතනගත ව්‍යුහයක් තුළ ක්‍රියාත්මක වීම.

3 වෘත්තීය ජනමාධ්‍ය වේදියෙක් නොවීම.

3 වෘත්තීය ජනමාධ්‍ය වේදියෙක් වීම.

4 බොහෝවිට මාධ්‍ය ආචාරධර්ම පිළිබද සැලකිලිමත් නොවීම.

4 මාධ්‍ය ආචාරධර්ම පිළිබද ව සැලකිලිමත් වීම.

5 බොහෝවිට විධිමත් පුහුණු වක් රහිත වීම.

5 විධිමත් පුහුණු වක් සහිත වීම.

6 බොහෝවිට සීමිත තාක්ෂණික උපකරණ භාවිත කිරීම.

6 සැලසුම් සහගත ලෙස දියුණු තාක්ෂණික උපකරණ භාවිත කිරීම.

7 ප්‍රාදේශීය ගැටලු කෙරෙහි වැඩි අවධානයක් යොමු කිරීම.

7 පොදු සමාජ කාරණා පිළිබද වැඩි අවධානයක් යොමු කිරීම.

8 පුරවැසි දෘෂ්ටිකෝණයෙන් සිද්ධි වාර්තා කිරීම

8 ආයතනික දෘෂ්ටිකෝණයෙන් සිද්ධි වාර්තා කිරීම.

9 බොහෝ විට ජන මාධ්‍ය වේදය පිළිබද න්‍යායාත්මක දැනුමක් නොමැති වීම.

9 ජන මාධ්‍ය වේදය පිළිබද ව න්‍යායාත්මක දැනුමක් තිබීම.

වෘත්තීය ජනමාධ්‍ය වේදියෙක් නොවීම.

අපි ඉහත සැසදීම කලේ පුරවැසි මාධ්‍යකරු ජනමාධ්‍යවේදියාගේ වෙනස් වන අයුරු. විශේෂයෙන් පුරවැසි මාධ්‍යකරු පිළිබද සැලකිල්ලට භාජනය වන කරුණු තුනක් මේ විදිහට විස්තර කිරීමකට ලක් කරමු.

පුරවැසි මාධ්‍යකරු යනු වෘත්තීය මාධ්‍ය වේදියෙක් නොවන සාමාන්‍ය පුරවැසියෙකි. ඔහු කිසියම් මාධ්‍ය ආයතනයකට බැදී සිටිය ද එහි වෘත්තිය නොකරන අතර ඒ වෙනුවෙන් ඔහුට වැටුපක් ද නොලැබේ. වෘත්තීය මට්ටමෙන් ක්‍රියා නොකළ ද මොවුන් ද එක්තරා ආකාරයක මාධ්‍ය වේදීන් ය. තම ප්‍රදේශය නියෝජනය කරමින් කුමන හෝ මාධ්‍ය ආයතනයකට තම ප්‍රදේශයේ ගැටලු, ඉල්ලීම් ආදිය ඉදිරිපත් කරනු ලබයි. වෘත්තීය මට්ටමේ මාධ්‍ය වේදීන් ආයතනගත ව ක්‍රියා කරන අතර, මොවුන් හිමිකාරිත්වයට යටත් වේ.

බොහෝවිට සීමිත තාක්ෂණික උපකරණ භාවිත කිරීම.

පුරවැසි මාධ්‍යයේ දී පුරවැසි මාධ්‍යකරු භාවිතයට ගනුයේ නව මාධ්‍යයයි. එනම් ජංගම දූරකථන, කැමරා , පරිගණකය , අන්තර්ජාලය ආදියයි. මෙනැනි සීමිත තාක්ෂණික අපකරණ හැරෙන්නට ඔවුන්ට දියුණු තාක්ෂණික උපකරණ නොමැත. සිද්ධිය වන අවස්ථාවේ තමා සතු ව පවතින ජංගම දූරකථනය ඔස්සේ හෝ කැමරාව ඔස්සේ පටිගත කළ සිදුවීම් මාධ්‍යයන් වෙත ලබා දේ. ජනමාධ්‍ය යනු සම්පූර්ණයෙන් ම තාක්ෂණය මත පදනම් වන්නකි.

ආයතනගත ව්‍යුහයකට යටත් නොවීම.

ජනමාධ්‍ය හිමිකාරිත්වය රාජ්‍ය හෝ පෞද්ගලික අංශය සතු වේ. මෙහි දී ජනමාධ්‍ය කරුවන් ක්‍රියා කළ යුතු වන්නේ මෙකී හිමිකාරිත්වයට හෝ දේශපාලන බල අධිකාරියට යටත් ය. නමුත් පුරවැසි මාධ්‍ය වේදියා යනු පුරවැසියන් නියෝජනය කරන තැනැත්තෙක් වන බැවින් ඔහුට නිදහසේ තම වාර්තාකරණය සිදුකළ හැකි ය. මෙහි දී ඔහු කිසිදු බලපෑමකට යටත් නොවේ.

ඔයාට අන්තර් පුද්ගල / පුද්ගලාන්තර සන්නිවේදනයෙන් වැළකී සිටිය හැකිද? ඒක කොහෙත්ම කරන්නට බෑ

පුද්ගලාන්තර සන්නිවේදනයේ විශේෂ ලක්ෂණ

සජීවී බවකින් යුක්ත වීම.

ප්‍රතිචාර හා ප්‍රතිපෝෂණය එම අවස්ථාවේ ම ලැබීම.

පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු සහභාගි වීම.

සන්නිවේදනයේ ඇතිවන බාධා අවම කරගත හැකි වීම.

සන්නිවේදන හා ග්‍රාහක භූමිකා හුවමාරු මාදිලිය සිදු වීම.

නිර්වාචික සන්නිවේදනය බහුල ව භාවිත කිරීම.

පුද්ගල පෞරුෂය හදුනාගත හැකි වීම.

අන්තර් සබදතා ශක්තිමත් කර ගැනීමට හැකි වීම.

පෙළඹවීම හා බලපෑම ප්‍රබල සිදුවිම.

තාක්ෂණික උපකරණ භාවිත කළ හැකි වීම.

සන්නිවේදනයේ ඇතිවන බාධා අවම කරගත හැකි වීම.

මෙහි දී බොහෝ විට මුහුණට මුහුණලා සන්නිවේදනයේ යෙදෙන බැවින් ඇතිවන අර්ථ හා මාධ්‍ය බාධා අවම කරගත හැකි විය. ග්‍රාහකයාගේ අත්දැකිම් පසුතලය හා භාවයන් මනා ව අවබෝධ කර ගැනීම සන්නිවේදකයාට අවස්ථාවක් ලැබෙන බැවින් බාධා අවම වේ. මේ හේතුවෙන් සාර්ථක සන්නිවේදනයක් සිදු වේ.