මහජන සම්බන්ධතාවේ දී අනුග්‍රාහකත්වය ද වැදගත් වේ. - උසස්පෙළ ජනමාධ්‍ය

මහජන සම්බන්ධතාවේ දී අනුග්‍රාහකත්වය ද වැදගත් වේ.

මහජන සම්බන්ධතාව සදහා වර්තමානයේ ඉතා  බහුලව භාවිතා වන මෙවලමකි.

ලාභ අරමුණු නොවන නමුත් ස්වේච්ඡා හෝ වෙනත් සංවිධාන විසින් දියත් කරනු ලැබු වැඩසටහන් වල දී මුල්‍යමය දායකත්වය අත්‍යවශය වේ.

මේ සදහා  ඉදිරිපත් වන්නෙ වාණිජ ආයතන වන අතර අප විසින් අනුග්‍රාහකත්වය ලෙස හදුන් වන්නෙ එයයි.

තම සංවිධානයේ කීර්තිනාමය ,හොද නම, සාමාජ පිළිගැනීම ,වැඩි දියුණු කර ගැනීමට අනුග්‍රාහකත්වය දැක්වීම ප්‍රධාන අරමුණයි. අනුග්‍රාහකත්වය යනු මුල්‍ය ප්‍රතිපාද්‍රන ලබා දීමකි.

දිනකට පමණක් සීමා වූ හෝ එක සිදුවීමක් පමණක් සීමා වු කටයුතු සදහා මෙන්ම දිගු කාලයක් තිස්සේ දිනපතා හෝ අවුරුදු පතා පැවැත්වෙන කටයුතු  සදහා ද මෙම  අනුග්‍රාහකත්වය ලබා දීමට වාණිජ ආයතනය පෙළඹී සිටී.

  

උදාහරණ - පාසලක පන්සලක උත්සවයක් සදහා, ගමේ වතුර ටැංකිය ඉදිකිරීම සදහා, මෙන්ම රෝහලක රෝගීන් සදහා ආහාර සැපයීමට වසර ගණනාවක් අනුග්‍රහය දැක්වීම ද දක්නට ලැබේ.

වාණිජ ආයතන මෙම අනුග්‍රහය දක්වන්නේ තමන්ට සමග එකග වූ කොන්දේසි මතය. එම කොන්දේසි  තම ආයතනයේ කීර්ති නාමය තමන්ට ලැබෙන ප්‍රචාර මෙන්ම තමන් යොදන මුල්‍ය හා එය ප්‍රයෝජනයට ගත යුතු ආකාරය පිළිබද විය හැකිය.

කෙටි කාලීන අනුග්‍රහකත්වයේ දී ලිඛිතව දැඩි කොන්දේසි ඇති කර ගන්නා බවක් දක්නට ලැබේ.

 අනුග්‍රහකත්වය වර්තමානය වන විට බොහෝ ක්ෂේත්‍ර වලට පැතිරී ගොස් තිබේ. කලාව හා ත්‍රිවිධ ලෝකයේ ඉතාම ජනප්‍රිය ක්ෂේත්‍ර දෙකක් ලෙස වර්ධනය වී තිබේ.

ඒ නිසාම එම අංශ දෙකට අනුග්‍රහකත්වය දැක්වීම වාණිජ ආයතන වැඩි උනන්දුවක්  දක්වයි.

සමාජයේ උපරිම ව්‍යුහයේ  ඇති ක්‍රීඩා , සංස්කෘතික , ආගමික කටයුතු , අධ්‍යාපනය , පුණ්‍යකටයුතු , ප්‍රදර්ශන අධ්‍යාප සෞඛය නිවාස හා මහාමාර්ග වැනි කටයුතු වල දී මෙම අනුග්‍රහකත්වය දක්වයි.

වර්තමාන වාණිජ කාලීන සැලස්මක් මත කටයුතු කරයි. ඉදිරි වර්ෂ සදහා අය වැය ඇස්තමේන්තු ද සකස් කරන බවද දක්නට ලැබේ. එහිදි විධිමත් ආයතන සියල්ලම පාහේ තම අනුග්‍රහකත්වයේ සැලසුම් සකස් කර ගනී.

අනුග්‍රහකත්වය දක්වන අංශ මෙන්ම ඒ සදහා වැය කරන මුදල ද අර්ථයෙන් තීරණය කර තිබේ.

 

 

 

සමාන්‍ය ප්‍රචාරක දැන්වීමකින් ලැබෙනුයේ ප්‍රචාරණයක් පමණකි. නමුත් අනුග්‍රහකත්වයේ දී කීර්ති නාමයක් සමග මෙන්ම වක්‍රවද ප්‍රචාරයක් ලැබේ.

එය බොහෝ විට කෙටි කලකට සීමා වූවක් නොවේ. දිගු කලක් රැදී පවතින කීර්ති නාමයකි.

ඒ හේතුවෙන් වර්තමානයේ බොහෝ ආයතන තම ප්‍රචාරක වියදම් වලින් වැඩි කොටසක් අනුග්‍රහකත්යවය සදහා වෙන් කර ගනී. ඉන් ඇතිවන මහජන ප්‍රසාදය ප්‍රසිද්ධිය වඩා ප්‍රබලව තම වාණිජ කටයුතු වලදී භාවිතා කළ හැකිය.

ඒ ඒ රටවල අනුග්‍රහකත්යවය පිළිබදව  යම් යම් නීති රීති බලපායි. මෙහිදී ශ්‍රී ලංකාව සදාචාරය පිළිබදව වැඩි අවධානයක් ලක් කරන අතර මත් පැන් හා දුම්වැටි ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන වලට සමාජක කටයුත සදහා අනුග්‍රහකත්වය දැක්වීම තහනම් කර ඇත්තේ ඒ නිසාය.

මුල් කාලීනව Bristol cup, f A cup වැනි ක්‍රීඩා තරගාවලි දක්නට ලැබුණ ද වර්තමානයේ එම අනුග්‍රහකත්වයන් නීතියෙන්  තහනම්ය.   නමුත් වෙළද නාමය භාවිතා නොකර එසේ අනුග්‍රහකත්යවය දැක්වීම දැනට ද  ඔවුන් විසින් සිදු කරණු දක්නට ලැබේ.

 

  • පාරිසරික මෙවලම්

රජයේ හෝ පෞද්ගලික හෝ ඕනෑම ආයතනයකට මහජනතාවට පැමිණෙන ස්ථානයක් ඇත. නිවාසය සාලය යනු මහජනයා පැමිණ රැදෙන ස්ථානයයි.

රජයේ ආයතනයක පිළිගැනීම කවුළුව, පෞද්ගලික ආයතනයක පිළිගැනීමේ කව්ළුව හා ඒ අවට පරිසරය මහජනයා ගැවසෙන ස්ථාන වේ.

පරිසර නිර්මාණ කළ ගත්තේ පැමිණෙන පුද්ගලයන්ගේ මනස තුළ ප්‍රසන්න හැගීමක් හා කැමැත්තක් ප්‍රසාදයක් ඇතිවන අයුරිනි.