මහජන සම්බන්ධතාව සදහා ප්‍රදර්ශන හා ඡායා රූප ද උපකාරීවේ. - උසස්පෙළ ජනමාධ්‍ය

මහජන සම්බන්ධතාව සදහා ප්‍රදර්ශන හා ඡායා රූප ද උපකාරීවේ.

ප්‍රදර්ශන

යම් කසි දෙයක් නැරඹීමට පැමිණෙන කෙනෙකුට ඒ පිළිබද දැනුවත් භාවයක් ලබා දීම ප්‍රදර්ශයකින් කෙරෙන සාමාන්‍ය කාර්යයි. එහි දී නරඹන්නට පැමිණෙන පිරිස් ප්‍රදරශනය නරඹා ලබා ගන්නා තොරතුරු නැවත මහජනයා වෙත බෙදා හරී. ඕනෑම සංවිධානයකට, ආයතනයකට තම අරමුණ වෙනුවෙන් ප්‍රදර්ශනයක් සංවිධානය කළ හැකිය. එය සැලසුම් සහගතව ක්‍රමානුකූලව සිදු කිරීමෙන් වැඩි වශයෙන් මහජන සම්බන්දතා ඇති කර ගත හැකිය. තම ආයතනයේ නිෂ්පාදනයන් හෝ සේවාවන් පිළිබද තොරතුරු අඩංගු ප්‍රදර්ශන සංවිධානය කර ගත හැකිය. එසේ නොමැතිනම් තම අරමුණ වක්‍ර අරමුණක් ලෙස ගෙන වෙනත් අරමුණක් තෝරා ගෙන ප්‍රදර්ශන සංවිධානය කළ හැකිය. නමුත් මින් වඩාත් සාර්ථක ක්‍රමය වන්නේ තම අරමුණට සෘජුව බලපෑම් කරන ප්‍රදර්ශයකිනි. විවිධ ප්‍රදර්ශනයන වර්ග අපට හමුවේ.

1. මහජන ප්‍රදර්ශන

2 වෙළද ප්‍රදර්ශන

3 වෛද්‍ය ප්‍රදර්ශන

4 ජංගම ප්‍රදර්ශන

5 අධ්‍යාපනික ප්‍රදර්ශන

6 ජාත්‍යන්තර ප්‍රදර්ශන

7 කුඩා ප්‍රදර්ශන

මෙහි කුඩා ප්‍රදර්ශන යනු කවුළු ප්‍රදර්ශන, ගමනාගමන සේවාවන් හි ප්‍රදර්ශන, ප්‍රදර්ශන පුවරු ආදිය වේ. ඉහත ප්‍රදර්ශන වර්ගීකරණයට සිදුව ඇත්තේ එක්කෝ අරමුණු  අනුව වන අතර එසේ නොමැති නම් සංවිධානය කරන අය හෝ සහභාගී වන අය අනුවය. ප්‍රදර්ශනය සමග බොහෝ විට සාකච්ඡා සම්මන්ත්‍රණ ආදිය ද සංවිධානය කරයි. සම්මන්ත්‍රණ වලින් සිදු කරනුයේ ප්‍රදර්ශනයේ අරමුණු තව දුරටත්  මුදුන් පමුණුවා ගැනීමයි. මීට අමතරව ප්‍රදර්ශනය සමග සැනකෙළි ,වෙළද භූමි, සංගීත සංදර්ශන ආදිය ද මහජන සම්බන්ධතා විධික්‍රම ලෙස භාවිතා කරයි.  

ඡායා රූප

මහජන සම්බන්ධතාවයේ දී ඡායා රූප යොදා ගැනීම ඉතා නිර්මාශීලීව විවිධාකාරයෙන් යොදා ගත හැකිය.මෙහි දී මහජන සන්නිවේදනය අවශ්‍යවන කාරණය ග්‍රාහකයා,සංනිවේදන මාධ්‍ය,ග්‍රාහක හැකියාව ආදිය මත ඡායා රූප තෝරා ගත හැකිය. එසේම කෙටි කාලයක් අපහසුවකින් තොරව ඡායා රූප ප්‍රදර්ශනය කළ හැකිය.   සන්නිවේදන මාධ්‍ය ග්‍රාහක හැකියාව ආදිය මත ඡායා රූප තෝරා ගත හැකිය. එසේම කෙටි කාලයක් අපහසුවකින් තොරව ඡායා රූප ප්‍රදර්ශනය කළ හැකිය. එසේ ප්‍රදර්ශනය කිරීමෙන් මහජනතාවට තම පණිවිඩය ලබා දිය හැකිය. නිර්මාණාත්මකව ඡායා රූප භාවිතා කිරීම අත්‍යවශ්‍ය කරුණක් වන අතර ග්‍රාහකයා ආකර්ශනයක් වන අතර ග්‍රහණය කර ගන්නේ එවිටය. ඕනෑම කෙනෙකුට ඡායා රූපයක් ගත හැකි නමුත් නිර්මාණාත්මක ඡායා රූප ශිල්පියෙක් විශේෂිත ඡායා රූප ගනී. මහජන සංනිවේන සදහා තෝරා ගන්නා ඡායා රූපය ඉතා සැලකිල්ලෙන් තෝරාගත යුතු අතරම එය ප්‍රවේශමෙන් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

ඊට හේතුව වන්නේ ග්‍රහණය කර ගන්නා කාරණය සන්නිවේදකයා ලබා දෙන කරුණට වඩා හාත් පසකින් වෙනස් වීමට පවා ඉඩ තිබිමයි. අපි උදාහරණයකින් ඒ පිළිබදව කිවුවොත්, ආයතනයක පවිත්‍රතාවය සම්බන්ධ ආයතන අභ්‍යන්තරයෙන් ලබාගත් ඡායා රූපයක් ප්‍රදර්ශනය කිරීමේ දි එම ඡායා රූපය තුළ ඉතා අපිරිසිදු ලෙස සකස් වුන කසල බදුනක් ඡායා රූපයේ ඉතා කුඩාවට ප්‍රදර්ශනය විය හැක. එය හානියකි. ඡායා රූප රාශියකින් තම මහජන සම්බන්දතා කාර්යය සදහා අවශ්‍ය ඡායා රූප තෝරාගැනීම එතරම් පහසු කටයුක්තක් නොවේ. එහිදී කතා කරන ඡායා රූප,ක්‍රියාකරී ඡායා රූප තෝරාගත යුතුය.

කථා කරීම යනුවෙන් මෙහි දී අදහස්වනනේ, තම අදහස් ඡායා රූපය තුළින් ප්‍රදර්ශනය කළ යුතු යන්නයි. ලෝකයේ ඉතා ජනප්‍රිය ඡායා රූප ශිල්පීන් තම ඡායා රූප සදහා පාඨයන් ඇතුළත් කිරීමට විරුද්ධ වෙති. ඊට හේතුව ලෙස ඔවුන් දක්වන්නේ තමා ගේ ඡායා රූප මගින් යම් අදහසක් ග්‍රාහකයාට ලබා දෙන බවත් පාඨකය ඇතුළත් කිරීමෙන් එය වෙනස්වන බවත් ය.

අඛණ්ඩව පවතින ඡායාරූප ප්‍රදර්ශණයන් ද ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළු ලෝකයේ බොහෝ බොහෝ රටවල බහුලව දක්නට ලැබේ.