මහජන සම්බන්ධතාව සදහා මුද්‍රිත මාධ්‍ය හා ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය මාධ්‍ය ද උපකාරීවේ. - උසස්පෙළ ජනමාධ්‍ය

මහජන සම්බන්ධතාව සදහා මුද්‍රිත මාධ්‍ය හා ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය මාධ්‍ය ද උපකාරීවේ.

මුද්‍රිත මාධ්‍ය

මහජන සම්බන්ධතා සදහා වර්තමානයේ භාවිත වන ඉතා ප්‍රචලිත ක්‍රමය කි. චීනයේ මුද්‍රණ ශිල්පය බිහි වීමෙන් හා ගුටෙන්බර්ග්ගේ මුද්‍රණ යන්ත්‍රය නිර්මාණය වීමෙන් පසු වර්තමානය වන විට මුද්‍රණ ශිල්පයක් ලෙස හා කලා වක් ලෙස ද ඉතා දියුණු තත්ත්වය ට පත්ව තිබේ. මේ නිසාම විවිධ මුද්‍රණ ක්‍රමවේදයන් හා රටාවන් භාවිත කිරීම දක්නට ලැබේ. පුවත්පත්, සගරා ,ලිපි ,ලේඛන පොස්ටර්බැනර්, අත්පත්‍රිකා ,පෝසටර් ආදි වූ මුද්‍රණ ක්‍රම අපට හමුවේ. තම අවශ්‍යතාව අනුව ඉහත ක්‍රම වේදයන්ගෙන් කුමන ක්‍රමවේදය යොදා ගන්නේ දැයි තීරණය කළ හැකි ය. ඉතා වැඩි පිටපත් සංඛ්‍යාක් බෙදා හැරිය යුතු, වැඩි ප්‍රදේශයක් ආවරණය කර ගත යුතු යම් අවශ්‍යතාවයක් ඇතොත් ඒ සදහා යොදා ගත හැක්කේ අත් පත්‍රිකා, පොස්ටර් ආදියයි. නමුත් නිශ්චිත ස්ථානයක නිශ්චිත සුළු පිරිසකට පමණක් පණිවුඩය ලබා දිය යුතු නම් කටවුට්, දැන්වීම් පුවරු, ආදිය භාවිතා කළ හැකිය.

මුද්‍රණයේ දී මුල්ම කාලයේ භාවිත වූයේ උත්තල මුද්‍රණ ය වන අතර එය වර්තමනයේ දී යම් යම් අවස්ථාවල භාවිත වේ. නමුත් සමතල මුද්‍රණ ක්‍රමය බිහි වීමත් සමග එය ජනප්‍රිය අංගයක් බවට පත්විය.   ඊටත් පසුව බිහි වූ ඩිජිටල් මුද්‍රණ ය එහි ඇති ආකාර ය නිසා,එහි එම අලංකාරත්වය ඉතා ජනප්‍රිය විය. නමුත් ඩිජිටල් හා සමතල මුද්‍රණ ක්‍රම දෙක භාවිත කිරීමේ දී එකිනෙක වෙනස් තත්වයක් ඇත. ඉතා විශාල පිටපත් සංඛාවයක් මුද්‍රණය කරයි නම් ඒ සදහා සමතල මුද්‍රණය භාවිත කළ යුතුය. නමුත් අඩු පිටපත් සංඛාවක් මුද්‍රණය වන්නේ නම් ඩිජිටල් මුද්‍රණය වඩාත් යෝග්‍යය. මෙම මුද්‍රණ ක්‍රම දෙකෙහිම ඉතා ඉහළ නිමාවක් ඇත.

ඩිජිටල් මුද්‍රණ ක්‍රම යොදා ගෙන පෝස්ටර් ආදිය කඩදාසි, රෙදි, පොළිතින් ප්ලාස්ටික් , ආදියේ වූව ද මුද්‍රණය කල හැකිය. සමතල මුද්‍රණයේ දී මුලික වශයෙන් කඩදාසි භාවිත වේ. අනෙකුත් ද්‍රව්‍ය භාවිතයෙන් මුද්‍රණ අසීරු කරුණකි. මහජන සම්බන්ධතාවයේ දී අප හා සම්බන්ධ මහජනයා විවිධ සමාජ මට්ටම් වල විවිධ මට්ටම්න් අධ්‍යාපනය ලැබු විවිධ මත දරණ විවිධ යුතු අය විය හැකිය. එම ඉතා ප්‍රවේශමෙන් මුද්‍රිත මාධ්‍යෙය් වචන හා රූප භාවිත කල යුතුය.

ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය මාධ්‍ය

මහජන සම්බධතාවයේ දී ශ්‍රව්‍ය මෙවලම් භාවිත කිරීම වර්තමානයේ දී ඉතා බහුලව ඵලදායි කේෂ්ත්‍රයක් බවට පත් ව තිබේ. මූලික වශයෙන් සිනමාව හා රූපවාහිනි ය ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය මාධ්‍ය ලෙස අප හදුනා ගත්ත ද over head projector ,slide projector,multimedia projector හෝ CD, DVD තැටි භාවිතය පවා ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය මාධ්‍ය ලෙස හදුනා ගනී. සිනමාව නැරඹීම නම් නිශ්චිත කාලයක් වෙන් කර ගෙන ව්ශේෂිත සූදානමකින් සිනමා ශාලාවට යා යුතුය. වත්මන් කාර්යබහුලත්වය නිසා සිනමා ශාලාවට ගොස් සිනමාව නැරඹීම ප්‍රායෝගික නොවන තත්ත්වයක් බවට පත්ව තිබේ. එම නිසා සිනමාවෙන් ඈත ගෙදර සිට නැරඹීය හැකි මහජනයා ට ඉතා ආසන්න මධ්‍යයක් වන රූපවාහිනිය කෙරෙහි මහජන ආකර්ෂණය ඇතිව තිබේ. එම නිසා වර්තමානයේ මහජන සම්බන්ධතා සදහා වැඩිපුර භාවිතා වන ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය මාධ්‍ය ලෙස රූවාහිනිය හදුනා ගනී. රූපවාහිනියේ ප්‍රචාරය කෙරෙන ගීත වෙළෙද දැන්වීම් ද ඇතුළත් අනෙකුත් සියළුම වර්ගයේ වැඩ සටහන් වලදී මහජන සම්බන්ධතා මෙවලම් භාවිතා කරයි.

උදාහරණ ලෙස ප්‍රවෘත්ති විකාශය කාලීන වැඩසටහන් ක්‍රීඩා වැඩසටහන් විශේෂ වැඩසටහන් ( ඉවුම් පිහුම්, උද්‍යාන, සත්ත්ව පාලනය, රූපලාවන්‍ය)නාට්‍ය හා වෙනත් වැඩසටහන්, සංගීතමය වැඩසටහන්, ආගමික වැඩසටහන්, සාකච්ඡා හා සංවාද, ළමා වැඩසටහන්, විද්‍යා වැඩසටහන්, අධ්‍යාපන වැඩසටහන්, විචාර හා කාන්තා වැඩසටහන් ද ඊට උදාහරණ වේ.