මහජන සම්බන්ධතා ඉලක්ක හා අරමුණු ගොඩ නැංවීම. - උසස්පෙළ ජනමාධ්‍ය

මහජන සම්බන්ධතා ඉලක්ක හා අරමුණු ගොඩ නැංවීම.

ඕනෑම කටයුක්තදී ඉලක්කයක් හෝ අරමුණුක් තිබිය යුතුය. පුද්ගල කාර්යයක දී හෝ අරමුණක් රහිත වු විට එහි ක්‍රියාකාරිත්වය අයහපත් වේ. ආයතනයක අරමුණ හදුනා ගැනිමේදී දිගු කාලීන සහ කෙටි කාලීන වශයෙන් වෙන් වෙන්ව හදුනා ගත හැකිය. ඊට අමතරව සෘජු හා වක්‍ර අරමුණ ලෙසද මහජන සම්බන්ධතා අරමුණු හදුනා ගත හැකිය.

කීර්ති නාමය යනු දිගු කාලයක් තිස්සේ කෙනෙකු හෝ ආයතනයක් පිළිබදව සමාජය තුළ ඇති වී තිබෙන හොදම හෝ පිළිගැනීම වේ. එය ගොඩනංවා ගැනීම තම ගනුදෙනුකරුවන් අනාගතයේ දී වැඩි කර ගැනීමට හේතුවකි. මේවා දිගු කාලීන අරමුණු වේ.

උදා - සිද්ධාලේප ආයතනය විහාරස්ථානයක ගොඩනැගිල්ලක් සදහා මුල්‍යමය ආධාර සැපයීම කෙටි කාලීනව සිද්ධාලේප අලෙවිය ගැනීමට හේතුවක් නොවේ. නමුත් දිගු කාලීනව සිස්ධාලේප ආයතනය මහජන ප්‍රසාදය වැඩි වන්නකි.

තමාට ඉටු කර ගත යුතු කෙටි කාලීන බලාපොරොත්තු , ඉටුකර ගැනීමේ දී මහජන ප්‍රසාදය ඉහළ නැංවීම කෙටි කාලීන අරමුණකි. තම අලෙවි පරිමාණ වැඩි කර ගැනීමද කෙටි කාලීන අරමුණකි.

මහජන සමිබන්ධතා වැඩසටහනේ අරමුණ අතර සෘජු අරමුණු තිබිය හැකිය. නිශ්චිත කාලයක් තුළ තම භාණ්ඩයේ නිශ්චිත ප්‍රමාණයක් අලෙවි කර ගැනීම සෘජු අරමුණකි. ඒ සදහා අවශ්‍ය වන මහජන ප්‍රසාදය ඇති කර ගැනීමට ද සෘජු අරමුණකි. සෘජුවම තම භාණ්ඩය හෝ සේවාය අලෙවියකර ගැනීම අපේක්ෂාව නොවුනත් ග්‍රාහකයා හෙවත් මහජනයා තමන් වෙත ආකර්ශනය කර ගැනීම වක්‍ර අරමුණක් විය හැකිය.

මේ ආකාරයට ඇතිකරගන්නා ඉලක්ක හා අරමුණු ලිඛිතව ප්‍රදර්ශනය කිරීම හා දැක්වීම ඉතා ප්‍රයෝජනවත් කාර්යයකි. ඕනෑම ආයතනයක ධූරාවලියේ ඉහළ සිට පහළට සිටින සියලුම පුද්ගලයින් තම ඉලක්කය හා අරමුණු නිතරම දැකීමෙන් පෙළඹවීමක් ඇතිවේ. මේ සදහා උපක්‍රමයක් ලෙස බොහෝ ආයතන අපේ දැක්ම හා අපේ අරමුණු යනුවෙන් ලේඛන දෙකක් ප්‍රදර්ශනය කිරීම ද දක්නට ලැබේ.

ක්‍රම විධි හා උපාය මාර්ග තීරණය

මහජන සමිබන්ධතා වැඩසටහන් වලදී යොදා ගත හැකි ක්‍රම විධි හා උපාය මාර්ග විවිධාකාර වන අතර ඒවා අතරින් වඩා හොද, යහපත්, යෝග්‍ය, කාර්යක්ෂම ක්‍රම හා උපාය මාර්ග තෝරා ගත යුතුය. තමන් තෝරා ගන්නා උපාය මාර්ගය තම අරමුණට ගැළපෙන සහ එය ඉටු කර ගැනීමට හැකි උපාය මාර්ගයක් විය යුතුය. තමාගේ අරමුණ පාසල් සිසුන් දැනුවත් කිරීම නම් එම වැඩසටහන පාසල් සිසුන් සමහා යෝග්‍ය විය යුතුය. .තම අරමුණ විශ්ව විද්‍යාල සිසුන් දැනුවත් කිරීම නම් උපාය මාර්ගයද ඊට ගැළපිය යුතුය.

තම ආයතනය මගින් හෝ තමන් විසින් ප්‍රචාරණය සදහා වෙන් කරවා ඇති ඇස්තමේන්තු මුදල පිළිදව ද වැඩ සටහන සම්පාදනයේ දී සැලකිලිමත් විය යුතුය. තමාට දැරිය නොහැකි මුදලක් වැය වන ක්‍රමයක් සංවිධානය කළහොත් එය අතරමග නතර කර දැමීමට හෝ අසාර්ථක ලෙස නිම කිරීමට සිදු වේ.

උදා - තම ප්‍රචාරණ කටයුක්තක් සදහා දැවැන්ත සංගීත සංදර්ශනයක් සංවිධානය කරන පුද්ගලයෙකු හෝ ආයතනයක් ඒ සදහා රු. ලක්ෂ 05 ක පමණ මුදලක් වැය කළ යුතුය. නමුන් වෙන්කර ඇත්තේ රු. 50000 ක් පමණක් නම් එම තෝරා ගැනීම අසාර්ථක වේ.

යොදා ගන්නා ක්‍රම විධි ලෙස පෝස්ටර්, බැනර්, අත් පත්‍රිකා, පුවත් පත් , සගරා, ඡායාරූප, ගුවන් විදුලි, රූපවාහිනි වෙළද දැන්වීම් ප්‍රදර්ශනය හා සම්මන්ත්‍රණ මාධ්‍ය සාකච්ඡා, මාධ්‍ය නිවේදන ආදිය හදුනා ගත හැකිය.

උපාය මාර්ග යනු තමන් එම ක්‍රමවේදය භාවිතා කිරීම සදහා ලබා ගන්නා ප්‍රවේශයයි. එම උපාය මාර්ගය තමාගේ අරමුණට සහ තම මහජනයාට ගැළපෙන්නක්ම විය යුතුය. උපාය මාර්ගය ලෙස ඉහතින් දැක්වු ක්‍රම විධි වලට අමතරව යම් ප්‍රදර්ශනයක් හෝ උස්සවයක් විවෘත කිරීම සදහා දේශපාලනඥයෙකු ගෙන්වීම මෙහිදි ග්‍රාහක ප්‍රතිචාර ලබා ගැනීම, එම ප්‍රතිචාර සදහා ත්‍යාග දීම පඩුරු පාක්කුඩුම් දීම වැනි උපාය මාර්ග භාවිත කරනු ලැබේ.