සංවර්ධන සන්නිවේදනයේ මූලික ලක්ෂණ - උසස්පෙළ ජනමාධ්‍ය

සංවර්ධන සන්නිවේදනයේ මූලික ලක්ෂණ

 • සංවර්ධනයේ ප්‍රතිලාභ ලබන්නන් හා සංවර්ධන සැලසුම් කරුවන් අතර සම්බන්ධයක් ගොඩනැංවේ.
 • සංවර්ධන හා සන්නිවේදනය වෙන්ව ගත් විට ස්වායක්ත විචල්‍යන් දෙකක් වූවත් එකට ගත් විට පරායත්ත විචල්‍යන් දෙකක් බවට පත් වේ.
 • සංවර්ධන සන්නිවේදනයේ දී මාධ්‍ය මිශ්‍රය, පුද්ගලාන්තර සන්නිවේදනය , විපර්යකාරක හෝ වෙනස්වීම් නියෝජීත හා ව්‍යාප්ත නියෝජිත ආයතන අතර අන්තර්ක්‍රියා සම්බන්ධතාවක් ගොඩ නැංවේ.
 • සංවර්ධන සන්නිවේදනය මගින් ප්‍රජාව බලගන්වනු ලැබේ.

 • ස්වයං විශ්වාසය ගොඩ නැංවීම.
 • යැපීම මානසිකත්වය බැහැර කිරීම
 • සංස්කෘතික අනන්‍යතාව ගොඩ නැංවීම
  • ප්‍රජා සහභාගිත්වය වර්ධනය
   • නවීකරණය
  • කාර්මීකරණය
  • නාගරීකරණය.
 • සංවර්ධන සන්නිවේදනය හා අනුබද්ධ ව සහභාගිත්ව සංවර්ධන ප්‍රවේශයක් යොදා ගනී.

සංවර්ධන සන්නිවේදන භාවිතය.

 • ව්ශේෂයෙන්ම 3 වන ලෝකයේ රටවල් ජාතික සංවර්ධනය ප්‍රයත්නයන් හි සංවර්ධන සන්නිවේදනය භාවිත කරනු ලබයි.
 • ඒ ඒ රටව විසින් තම රටවල පවත්නා විශේෂතා අනුව සංවර්ධනය සන්නිවේදන ක්‍රමෝපායයන් වෙනස් ලෙස භාවිතා කරයි.
 • එක් රටකට ගැළපෙන සංවර්ධන සන්නිවේදන ආකෘතියක් තවත් රටකට නොගැළපෙන්නට පුළුවනි.
 • සංවර්ධන සන්නිවේදනය පිළීබද චීන ආකෘතිය හැදෑරීම මගින්, ශ්‍රි ලාංකීය ආකෘතියක් ගොඩ නංවා ගැනීමට පදනමක් ඇති වේ.

සංවර්ධන සන්නිවේදනය පිළිබදව චීන ආකෘතිය

මෙයට පදනම් වී ඇත්තේ මාක්ස්වාදයයි. ඒ අනුව සමාජය විග්‍රහ කරන මූලික ප්‍රවේශයන් මෙසේය.

දේශපාලන, සංස්කෘතිය යනාදි මිනිස් ජීවිතය හා සම්බන්ධ සෑම අංශයක්ම තීරණය වන්නේ, මිනිසුන්ගේ ජීවිකාවට අදාළ නිෂ්පාදනය ක්‍රම වලට අනුවය.

 • නිෂ්පාදන ක්‍රමය අනුව සමාජ පන්ති ගැටුම් ඇති වේ.
 • සෑම‍ ‍ෙඓතිහසික වෙනස් විමක් ම පන්ති අරගලයෙහි බල පෑමට හසු වුහ.
 • සාම්ප්‍රදායික ඉඩම් හිමි පන්තිය වෙනුවට කාර්ම්ක ව්ප්ලවයෙන් පසු බිහි වු නව කර්මාන්තමය ව්‍යාපාරික පන්තික
 • විසින් ගොවියන් සහ කම්කරුවන් පීඩාවට පත් කරයි.
 • කාර්මික සංවර්ධනය සමග කම්කරු ශ්‍රමික පන්තියක් බිහිවිය.
 • සමාජ සංවර්ධනයෙහි ලා ගාමක බලවේගය වන්නේ කම්කරු ශ්‍රමික පන්තිය බැවින් ඔවුන්ගේ සක්‍රීය සහභාගිත්වය සංවර්ධන ප්‍රයත්නයන් සදහා අත්‍යවශ්‍ය වේ.

සොවියට් රුසියාවත් මහජන චිනයත් මාක්ස්වාදය අනුගමනය කරන ලද නමුත් සංවර්ධන සන්නිවේදනය සදහා සැලසුම් සකස් කර ක්‍රියාත්මක කරන ලද්දේ වෙනස් ආකාරයෙනි.සොවියට් රුසියාව සමස්ත රාජ්‍යම කාර්මීකරණයට ලක් කිරීමට උත්සහ ගනු ලැබිණී. එහෙත් චිනයේ දී සංවර්ධන ප්‍රයත්නය ආරම්භ කරන ලද්දේ සමාජයේ සෑම කොටසක්ම තුළම සමාජවා දී විඥනය පෝෂණය කරමිනි.

මේ අනුව මහජන චිනයේ සංවර්ධන ක්‍රියාදාමයේ දී නිරන්තරව මහජන සහභාගිත්වය ලබා ගැනිණ. ඔවුන්ගේ උදාන පාඨය වූයේ මහජනයාගෙන් මහජනයාට යන්නයි. මේ අනුව මහජන චිනයේ නායක මා ඕ සේතුං විසින් සංවර්ධන කාර්යයේ දී මහජනයා හා සම්බන්ධ අංග හතරක් කෙරෙහි අවධානය යොමු කලේය.

1 ප්‍රජානනය - විවිධ සේවා ශ්‍රෙණි ඒ ඒ ප්‍රදේශ වල වෙසෙන පොදු ජනතාව සමග එකට සම්බන්ධ වී සංවර්ධනය සදහා ඒ ඒ ප්‍රදේශවල ප්‍රමුඛත්වය ලැබිය යුතු ප්‍රශ්න තෝරා බේරා ගැනීම.

සාරාංශකරණය - පොදු ජනතාව සමග එසේ සවිස්තරව සාකචිඡාවට භාජනය කරනු ලබන ප්‍රශ්න වල සාරාංශය ප්‍රධාන පාලකපක්ෂය වෙත ඉදිරිපත් කිරීම.

3 ප්‍රාමාණිකරණය - පාලක පක්ෂය වෙතට මෙසේ පමුණු වන ලද ප්‍රශ්න ලිළිබදව විස්තර තව දුරටත් ගැඹුරු ලෙස විමර්ශනයට භාජනය කොට ක්‍රියාවට නැංවිමට අවශ්‍ය අනුමැතිය ලබා දීම.

4 ක්‍රියාවට පරිවර්තනය කිරීම -මෙසේ පාලන පක්ෂයේ අනුමැතිය ලද ක්‍රියා මාර්ග ප්‍රදේශීය මට්ටමින් ක්‍රියාවට නැංවීම.

චීන සංවර්ධන සන්නිවේදන ආකෘතිය මගින් සංවර්ධනය පිළිබද සලකා බලනු ලැබුවේ දළ ජාතික නිෂ්පාදිතය වැඩි වීම පමණක් නොවේ. ඒ සමග තවත් නිර්ණායක පහක් කෙරෙහි අවධානය යොමු කරනු ලැබේ.