සන්නිවේදනයේ මූලික අරමුණු / මුද්‍රිත මාධ්‍යයේ විශේෂතා හා විද්‍යුත් මාධ්‍ය යේ විශේෂතා - උසස්පෙළ ජනමාධ්‍ය

සන්නිවේදනයේ මූලික අරමුණු / මුද්‍රිත මාධ්‍යයේ විශේෂතා හා විද්‍යුත් මාධ්‍ය යේ විශේෂතා

 

සන්නිවේදනයේ මූලික අරමුණු

 • තොරතුරු සම්පාදනය.
 • අධ්‍යාපනය
 • පෙළඹවිම.
 • විනෝදාස්වාද සම්පාදනය
 • පරිසරය පිලිබද පුනරීක්ෂණය
 • සමාජ උරුමය නව පරපුරට පැවරීම.
 • සංවාද හා සාකච්ඡා කාර්ය
 • සමාජානුයෝජනය.
 • සමාජ ඒකාබද්ධතාව
 • සංස්කෘතික ප්‍රගමනය

ජනමාධ්‍ය බෙදෙන ප්‍රධාන වර්ග දෙකයි එනම්.

1 මුද්‍රිත මාධ්‍ය 2 විද්‍යුත් මාධ්‍ය

මුද්‍රිත මාධ්‍ය යේ විශේෂතා

 • කියවා අවබෝධ කරගත යුතු මාධ්‍යක් විම.
 • ක්ෂණික ව තොරතුරු ලබාදිය නොහැකිය.
 • සාක්ෂරතාව අත්‍යවශ්‍ය වේ.
 • සාපේක්ෂ වශයෙන් නිෂ්ක්‍රීය මාධ්‍යයකි.
 • අභිමතය පරිදි භාවිත කල හැකි ය.
 • සංකීර්ණ අදහස් ඉදිරිපත් කළ හැකි ය.
 • සන්දේශ වලට ස්ථීර බවක් ලැබේ.
 • එක ම පණිවිඩයේ පිටපත් ගණනාවක් ලබාගත හැක.

කියවා අවබෝධ කරගත යුතු මාධ්‍යක් විම.

මුද්‍රිත මාධ්‍ය වනාහි ලේඛන මාධ්‍යකි. යම්කිසි ලෙඛනයක් වටහා ගැනීමට නම් භාෂා සාක්ෂරතාව අවශ්‍ය වේ.

මුද්‍රිත මාධ්‍ය ස්වරූපයක් ලෙස අප කියවන පුවත් පත අපට සන්නිවේදනය වන්නේ කියවීම තුළිනි.

නිෂ්ක්‍රීය මාධ්‍ය ක්‍රමයක් ලෙස මුද්‍රිත මාධ්‍ය ජනතාවට විශාල වශයෙන් තොරතුරු ගෙන යන මාධ්‍යකි.සිංහල බසින් , දෙමළ බසින් ,

ඉංග්‍රීසි බසින් හෝ වෙනත් බසකින් රචිත මුද්‍රිත මාධ්‍ය ප්‍රකාශනයක් අවබෝධ කර ගැනීමට කියවිමේ කුසලතාව නැත්තම් භාෂා අධ්‍යනයක් කළ යුතු විම මුද්‍රිත මාධ්‍යයේ විශේෂත්වයකි. උදාහරණ ලෙස අපි ගතහොත් ළමයාට පුවත්පත් කියවීමට නම් , භාෂාව ඉගෙන කියවීමට පුරුදු වී සිටිය යුතුය.

ක්ෂණික ව තොරතුරු ලබාදිය නොහැකිය.

මුද්‍රිත මාධ්‍ය සන්නිවේදකයින් ක්ෂණික ව තොරතුරු ළගා කළ නොහැක.

විශේෂයෙන් පුවත් පත් තුළ පළවන තොරතුරු දෛනික ව වාර්තා කරන ඒවා වන අතර , ඇතැම් එවා පර්යේෂණාත්මක ව ගවේෂණාත්මක ව වර්තා කළ පුවත් ය .

කවර පුවතක් වු වද එසනින් ගෙන යා නොහැක.

විශාල සේවක පිරිසක් විසින් මුද්‍රිත මාධ්‍ය සම්පාදනයට මුල් වී සිටියි. ඒ සදහා මුද්‍රිත මාධ්‍ය මුද්‍රණයට නියමිත කාල පරාසයක් ද පවතී.

තීන්ත ආලේප කරමින් අකුරු මත තද කරමින් මුද්‍රණය වන පුවත් පත් වේලා ගැනීමට තාක්ෂණය කොතෙක් දුරට දියුණු වී තිබුණ ද එයට අවශ්‍ය කාලය අනිවාර්යෙන් ම ලබාදිය යුතු වේ.

මේ කරුණු අනුව මාධ්‍ය මගින් ක්ෂණිකව තොරතුරු ගෙන යා නොහැක.

සංකීර්ණ අදහස් ඉදිරිපත් කළ හැකි ය.

මුද්‍රිත මාධ්‍ය තුළ පුවත් පත් රචනාව ලෝකය පුරාම ජනප්‍රිය මාධ්‍ය ක් වී තිබේ.

මෙහි ලා සුවිශේෂත්වයක් ලෙස සංකීර්ණ අදහස් පුවත් පත් මගින් ඉදිරිපත් කිරීමේ හැකියාව සදහන් කළ හැක.

විශේෂයෙන් ගවේෂණාත්මක පුවත් පත් රචනාවල දී පුවත් පතේ සංකිර්ණ ඉඩ කොටසක් අවශ්‍ය වේ.

එය කාලයක් තිස්සේ වාර්තා කරමින් පුවත් පතක පළ කළ හැක.එසේ ම ඇතැම් පුවත් ලේඛනයන් කෙටියෙන් විස්තර කළ නොහැක.

උදාහරණයක් ලෙස ශ්‍රී ලාංකීය දේශපාලන ඉතිහාස තොරතුරු මුද්‍රිත මාධ්‍ය තුළ ගෙන හැර දක්වන විට කිසිවිටත් සංක්ෂිප්ත ව ඉදිරිපත් කළ නොහැක. එය අවුරුද්ද පුරා ම පුවත්පත තුළ ප්‍රචාරණය වේ.

විද්‍යුත් මාධ්‍ය යේ විශේෂතා

 • සාක්ෂරතාව අත්‍යවශ්‍ය නොවේ.
 • සජීවි ලෙස භාවිත කළ හැකි ය.
 • සංකීර්ණ අදහස් ඉදිරිපත් කළ නොහැකි ය.
 • ක්ෂණික ව තොරතුරු සම්පාදනය කළ හැකි ය.
 • වේගවත් ව පණිවිඩ ව්‍යාප්ත කළ හැකි ය.
 • ශ්‍රව්‍ය , ශ්‍රව්‍ය / දෘශ්‍ය විය හැකි ය.

සාක්ෂරතාව අත්‍යවශ්‍ය නොවේ.

ගුවන් විදුලි හා රූපවාහිනිය ඇස, කන බුද්ධිය අවදි කරමින් යමක් සන්නිවේදනය කිරීමට පෙළඹ ඇත.

භාෂාමය අවබෝධය මේ සදහා අවශ්‍ය නොවේ. ලේඛනය කියවීමට නොහැකි අයෙකුට වුව ද යමක් අසා නරඹා වහා ගත හැකි පරදි ගුවන් විදුලිය හා රූපවාහිනිය සන්නිවේදනය පහළ වී තිබීම විශේෂයකි.