සන්නිවේදනය සදහා විවිධ උපකරණ භාවිතා කිරීම. - උසස්පෙළ ජනමාධ්‍ය

සන්නිවේදනය සදහා විවිධ උපකරණ භාවිතා කිරීම.

කථන සන්නිවේදන උපකරණ භාවිතය

සන්නිවේදනය පුද්ගලාන්තර සන්නිවේදනය ලෙස භාවිතා වීමේ දී දුරකථන භාවිතා කිරීම වර්තමානයේ ඉතා ප්‍රබල දියුණුවක් ලබා තිබේ. පුද්ගලාන්තර සන්නිවේදනය දී භාවිතා කිරීම වර්තමානයේ ඉතා ප්‍රබල දියුණුවක් ලබා තිබේ. පුද්ගලාන්තර සන්නිවේදනය ඉතා ක්ෂණික හා වේගවත් කිරීමට මෙය උදව් වී තිබේ. පුද්ගලාන්තර කථනයේ දී උපකරණ භාවිත කිරීම අවශ්‍ය ඇති බව ඉන් පැහැදිලි වේ.

පුද්ගලාන්තර සන්නිවේදනයට වඩා සමූහ සන්නිවේදයේ දී උපකරණ භාවිතා කිරීම අත්‍යවශ්‍ය සාධකයන් වන තරමට ප්‍රබල වී තිබේ. එකවර සමූහයක් ඇමතීමට තම කටහඩේ ශක්තිය ප්‍රමාණවත් නොවන අවස්ථා වලදී උපකරණ භාවිතා කිරීම අවශ්‍ය වී තිබේ. එසේම යම් යම් අවස්ථා වලදී තම කටහඩේ හෝ ඉදිරිපත් කිරීමේ විචිත්‍ර බව රැකගැනීම සදහා ද උපකරණ භාවිත කරයි. මින් පැහැදිලි වන්නේ සන්නිවේදනයේ ගුණාත්මක බව වැඩිකර ගැනීමට කථන උපකරණ භාවිතය ‍යොදා ගත හැකි බවයි. ඉතා විශාල පිරිසක් ශබ්ද විකාශණ යන්ත්‍ර මගින් ඇමතීමට සිදු වුව හොත් මයික්‍රෆෝන භාවිතය සිදු කල යුතුය. මෙගාෆෝනය උද්ඝෝෂණ පිකටින් වැනි ප්‍රායෝගික අවස්ථාවන් වලදී අපට දක්නට ලැබෙන උපකරණයකි. මෙගාෆෝනය සීමිත පරාසයක හඩ පැතිරවිය හැක උපකරණයක් නිසා මයික්‍රෆෝනය මගින් ශබ්ද විකාශණ උපකරණ භාවිතා කිරීම විශාල සමූහයක දී අවශ්‍ය වේ.

 

විවිධ මයික්‍රෆෝන වර්ග සන්නිවේදනයේ විවිධ ක්‍රම වේදයන් අනුව භාවිතා කිරීමට සිදු වේ.රැහැන් සහිත, රැහැන් රහිත මයික්‍රෆෝන, ක්ලිප්ෆෝන් හා හෙඩ්ෆෝන් එයට උදාහරණ වේ. කථන සන්නිවේදනය උපකරණ භාවිතය වර්තමානය වන විට අත්‍යවශ්‍ය වී තිබේ.

ප්‍රක්ෂේපණීය සන්නිවේදන උපකරණ භාවිතය

මෙය නවීන තාක්ෂණික ක්‍රියාවලියක් වන අතර වියදම් සහිත වූ ක්‍රමයකි. මුල් කාලීනව මෙය භාවිතා එතරම් දක්නට නොලැබුණු ද වර්තමානයේ දී මෙය බහුලව දක්නට ලැබෙන ක්‍රමවේදයකි. ප්‍රක්ෂේපණ උපකරණ භාවිත කිරීම ඉතා ප්‍රිය ජනක හා ඵලදායී ලෙස අදහස් ඉදිරිපත් කිරීමට උදව් වේ. තමා ඉදිරිපත් කරන තොරතුරට ගැළපෙන ලෙස අවශ්‍ය රූප සටහන්, පින්තූර, වීඩීයෝ ආදිය ඉදිරිපත් කිරීමට මෙම උපකරණ භාවිත කරයි. ක්‍රමිකව විකාශණය වූ ප්‍රක්ෂේපණ වර්ග කිහිපයක් වර්තමානයේ දී දක්නට ලැබේ. Over head projector, slide projector. Multimedia projector  බහු කාර්යය ප්‍රක්ෂේපණ ආදිය එයට අයත් වේ. මේ අතරින් වර්තමානයේ ඉතා ජනප්‍රියව ඇත්තේ Multimedia projector වේ. බහුකාර්යය ප්‍රක්ෂේපණ යන්ත්‍රයේ දී විචිත්‍ර රූප සටහන්, ඡායාරූප මෙන්ම වීඩීයෝ දර්ශණ ඉදිරිපත් කළ හැකි නිසා ජනතා අවධානය ලබා ගැනීමට ඉන් විශාල පිටුබලයක් ලැබේ. මෙම උපකරණය බොහෝ විට පරිගණක හා සම්බන්ධ වූවක් වන අතර ඉතා මිළ අධික උපකරණයකි. සාමාණ්‍ය වෙලදපලෙහි රු. 50000 /= සිට ලක්ෂ 2,3 දක්වා වන වටිනාකම් වලින් යුතු යන්ත්‍ර ලබාගත හැකි. සංයුක්ත තැටි හෝ වීඩීයෝ පටි ධාවකය ( VCD, DVD ) සහා ද මෙය සම්බන්ධ කළ හැකි නිසා මෙහි විචිත්‍රවත් බව තව දුරටත් ඉහළ නැංවී තිබේ.

. Over head projector,  Multimedia යන්ත්‍රයට සාපේක්ෂව පිරි වැය අඩු උපකරණයකි මෙහිදි කලින් නිර්මාණය කරගත් තොරතුරු ප්‍රක්ෂේපණ භාවිත කරමින් බිත්තියක් මත පතිත කිරීම සිදු කරයි. slide projector යේ slide කලින් නිර්මාණය කරගත යුතු අතර Over head projector යේ ද ඊට අදළ උපකරණය යනාදිය කල් ඇතුව සුදානම් කරගත යුතුය. මෙම සියළු ප්‍රක්ෂේපණ උපකරණ විදුලි බලයෙන් ක්‍රියාත්මක වන අතර ඉන් වැටහෙන්නේද මෙහි වියදම් අධික බවයි. ක්ෂණික ප්‍රක්ෂේපණ යන්ත්‍ර මගින් පොත්පත් වල හෝ වෙනත් තැනෙක දේවල් එම අවස්ථාවේදීම ප්‍රක්ෂේපණය  කළ හැකිය.

ප්‍රක්ෂේපනය නොවන සන්නිවේදනයේ උපකරණ භාවිතය.

මෙය ඉතා සරල ක්‍රමවේදයක් වන අතර අඩු පිරිවැයකින් විදුලි බලය නොමැතිව භාවිතා කළ හැක්කකි. සාමන්‍ය පන්ති කාමරයක හෝ සාමන්‍ය දේශන ශාලාවක හෝ මෙය භාවිත කල හැකි අතර මේ සදහා දිගු ඉතිහාසයක් ද පවති. එම නිසා මෙය ඉතා ජනප්‍රිය ක්‍රමයක් ලෙස කාලයක් තිස්සේ පැවතුන් බවට වර්තමානයේ ජනප්‍රියත්වය අඩු වූවත් තව දුරටත් භාවිතා කරන උපකරණය ලෙසත් හදුනා ගත හැකිය. විශේෂ නිපුණතාවකින් තොරව ඉතාපහසුවෙන් භාවිත කළ හැකි වීමත් සපයා ගත හැකි වීමත් මෙහි ඇති විශේෂත්වයයි.