සන්නිවේදන වර්ගීකරණය - උසස්පෙළ ජනමාධ්‍ය

සන්නිවේදන වර්ගීකරණය

 

 • අන්තර්වර්තී පුද්ගල සන්නිවේදනය
 • අන්තර් පුද්ගල සන්නිවේදනය
 • සමූහ සන්නිවේදනය
 • ජන සන්නිවේදනය

අන්තර්වර්තී පුද්ගල සන්නිවේදනය

 1. පුද්ගලයකු තුළම සිදු වන ආත්ම භාෂණයකි.
 2. සෑම පුද්ගලයකුම බිළිදු වියේ සිටම පංචේන්ද්‍රිය මගින් තොරතුරු රැස් කර ගති.
 3. රැස් කරන තොරතුරුවලින් බොහෝමයක් යටි සිතේ තැන්පත් කර ගනී.
 4. සමහර තොරතුරු කෙටි මතකයකින් පසු ඉවත් වේ.
 5. යටි සිතේ තැම්පත්ව ඇති තොරතුරු ජීවිත කාලය තුළ ස්මරණය කළ හැකි ය.
 6. අන්තර්වර්තී පුද්ගල සන්නිවේදනයේ දී තමා සතු තොරතුරු යොදා ගනී.
 7. අන්තර්වර්තී පුද්ගල සන්නිවේදනයේ තීරණ ගැනීම ප්‍රධාන කාර්යයකි.
 8. තමා සතු තොරතුරු හොද ඒවා නම් තීරණ ප්‍රශස්ත වේ.
 9. තමා සතු තොරතුරු නොවැදගත් ඒවා නම් තීරණ ගැනීම අසාර්ථක වේ.
 10. ඉතා හොද තොරතුරු බහුල ලෙස රැස් කර ගැනීම පුද්ගලයකු විසින් කළ යුතු ය.
 11. කෙනෙකු තමා පිළිබදව ඇති කර ගන්නා ස්වයං දෘෂ්ටියට මෙම තොරතුරු හේතු වේ.

 ස්ව - සංකල්පය ගොඩ නැගෙන්නේ ද තමා සතු තොරතුරු අනුවය.

 • ස්වයං - දෘෂ්ටිය හා ස්ව - සංකල්පය අන්තර්වර්තී පුද්ගල සන්නිවේදනයේ දී වැදගත් වේ.
 • චිත්ත වේගයන් නිසා අන්තර්වර්තී පුද්ගල සන්නිවේදනය නිසි ලෙස ක්‍රියාත්මක නොවේ.
 • විවිධ චිත්තවේගයන් පාලනය කර ගැනීමට පුද්ගලයකු සතු කුසලතාව අන්තර්වර්තී පුද්ගල සන්නිවේදනයේ ගුණාත්මක බව ඉහළ නංවයි.

අන්තර් පුද්ගල සන්නිවේදනය

 • මෙය පුද්ගලාන්තර සන්නිවේදනය යනුවෙන් ද භාවිතා වේ.
 • පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු අතර කෙරෙන සන්නිවේනය මෙයින් අදහස් වේ.
 • සාමාන්‍යයෙන් මෙය මුහුණට මුහුණ ලා කෙරෙන සන්නිවේදනයකි.
 • නව තාක්ෂණය භාවිතයෙන් මෙහි ස්රූපය වෙනස් වී ඇත.
 • දුරකථනය හෝ අන්තර්ජාලය හෝ කෙටි පණිවුඩ හෝ මගින් ද මෙය සිදු වේ.
 • නව තාක්ෂණය නිසා දුර සිටින දෙදෙනෙකුට මුහුණ බලා ගෙන කතා කළ හැකි ය.
 • අන්තර් පුද්ගල සන්නිවේදනය ද්වි මාර්ගික සන්නිවේදනයකි.
 • සෑම කෙනෙකුටම දෛනික ජීවිතයේ දී නිතරම අන්තර් පුද්ගල සන්නිවේදනයේ යෙදෙන්නට සිදු වේ.
 • අන්තර් පුද්ගල සන්නිවේදනයේ දී සන්නිවේදකයා හා ග්‍රාහකයා යන භූමිකාව මාරු වේ.
 • සමහර විට අන්තර් පුද්ගල සන්නිවේදනය ඒක මාර්ගිකය.

අන්තර් පුද්ගල සන්නිවේදනයේ විවිධ අරමුණු ඇත

 • තොරතුරු දැන ගැනීම
 • දුක සැප බෙදා ගැනීම
 • ප්‍රශ්න විසදා ගැනිම.
 • උදව් උපකාර ලබා ගැනීම හා ලබා දීම.
 • මග පෙන්වීම .
 • උපදේශනය .
 • චෝදනා ඉදිරිපත් කිරීම.
 • තර්ජනය කිරීම.
 • දොස් පැවරීම.
 • රහස් අනාවරණය කර ගැනීම.
 • ක්‍රියාවලීන් විශ්ලේෂණය .
 • අන්තර් පුද්ගල සන්නිවේදනය ඵලදායී වන්නේ, පුද්ගලය තුළ පවත්නා ශික්ෂණය අනුවය.
 • යහපත් අන්තර් පුද්ගල සන්නිවේදනය මගින් සමාජයක ක්‍රියාවලිය යහපත් වේ.

සමූහ සන්නිවේදනය

 • දෙදෙනෙකු ඉක්මවා ගිය විට එහි සමූහයක් ඇති වේ.
 • සමූහය කුඩා , විශාල හෝ අති විශාල විය හැකිය.
 • සමූහ සන්නිවේදයේ දී ඒක - මාර්ගිය හෝ ද්වි - මාර්ගික සන්නිවේදනයක් සිදු වේ.
 • අසා සිටීම හා සවන් දීම යන සංකල්පය සමූහ සන්නිවේදනයේ දී දැඩිව ක්‍රියාත්මක වේ.
 • සමූහ යන්නට කණ්ඩායම් හා කල්ලි අයත් වේ.

කණ්ඩායම් වර්ග පහක් දැක්විය හැකිය

1 අහඹු කණ්ඩායම්

2 විශෝධන කණ්ඩායම්

3 ඉගෙනුම් කණ්ඩායම්

4 ප්‍රතිපත්ති සැකසුම් කණ්ඩායම්

5 ක්‍රියාකාරී කණ්ඩායම්

ජන සන්නිවේදනය

 • විශාල ජනස්කන්ධයක් සමග කෙරෙන සන්නිවේදන කාර්යය ජන සන්නිවේදනය වේ.
 • ජන සන්නිවේදනය සදහා භාවිත වන පුවත්පත් සහ සගරා, ගුවන් විදුලිය හා රූපවාහිනිය අයත් වේ.
 • ජන සන්නිවේදනයේ දී ග්‍රාහක පිරිස කවුරුන්දැයි නිශ්චිතවම සන්නිවේදකයන් නොදනී.
 • ජන සන්නිවේදනය සෑම විටම ආයතනගත හා සංවිධානාත්මකව සිදු වේ.
 • එක් එක් ජන මාධ්‍යයන්හි සුවිශේෂ ලක්ෂණ තිබේ.
 • පුවත්පත් පරිහරණයට භාෂා සාක්ෂරතාව අවශ්‍යය වේ.