සමූහ සන්නිවේදනයේ සාර්ථකත්වය සදහා ග්‍රාහකයා දායක විය යුතු ආකාර - උසස්පෙළ ජනමාධ්‍ය

සමූහ සන්නිවේදනයේ සාර්ථකත්වය සදහා ග්‍රාහකයා දායක විය යුතු ආකාර

 

 1. සාවධාන ව සවන්දීම.
 2. ඵලදායී ප්‍රතිචාර දැක්වීම.
 3. එකිනෙකා අතර අවබෝධයෙන් කටයුතු කිරීම.
 4. වගකීමෙන් හා වගවීමෙන් යුක්ත වීම.
 5. සාකච්ඡාවෙන් සම්මුතීන්ට පැමිණිම.
 6. නායකත්වයට අවනත වීම.
 7. අනවශ්‍ය බාධා නොකිරීම.
 8. එකිනෙකාගේ මත ඉවසීම.
 9. ආචාරශීලී වීම.
 10. ගැටලු සහගත තැන් පැහැදිළි කර ගැනීම.

 

සාවධාන ව සවන්දීම.

සමූහ සන්නිවේදනය තුළ කථකයා හා සමූහයා සහසම්බන්ධ වේ. එහි දී සියලු ම ග්‍රාහකයෝ කථකයා වෙත අවධානය යොමු කිරීමත්, කථකයා විසින් සියලු ම සමූහ පිරිස තමා වෙතට අවධානය යොමු කරවා ගැනීමටත් කටයුතු කළ යුතු වේ.මේ සදහා කථකයා කියන දේ වෙත උනන්දුවක් දක්වමින් හා යහපත් මානසික තත්ත්වයක් ඒ වෙත යොමු කරමින් අසා සිටීම සාවධාන ව අසා සිටීමක් වේ.එය සමූහ සන්නිවේදනය සාර්ථක කර ගැනීමට උපකාරී වේ.

 

ඵලදායී ප්‍රතිචාර දැක්වීම.

සන්නිවේදන ක්‍රියාවලියක් තුළ ප්‍රතිචාර දැක්වීම මගින් ද්විමාර්ගික සන්නිවේදනයක් ඇති කරයි. එනම් සන්නිවේදකයාත්, ග්‍රාහකයාත් අතර උත්තර සැපයීමක්, ප්‍රශ්න නැගීමක් හා නැවත ප්‍රතිඋත්තර දීමකට පෙළඹේ.

සමූහ සන්නිවේදනයේ දී කථකයා ප්‍රකාශ කරන දේ සදහා ග්‍රාහකයා හොදින් සවන් දුනහහොත් කථකයා හා ග්‍රාහකයාන් අතර ප්‍රතිචාර දැක්වීම සිදු වි සදූහ අරමුණු සාර්ථක ව සමූහ සන්නිවේදනයෙන් සපුරාගත හැකි වේ.

 

එකිනෙකා අතර අවබෝධයෙන් කටයුතු කිරීම.

කණ්ඩායම් සන්නිවේදන ක්‍රියාවලියක් හෙයින් සෑම කෙනෙකුට ම සමූහයා අතර හුවමාරු වන තොරතුරු වැටහිය යුතු ය. එහි දී පොදු න්‍යායාත්මක සන්නිවේදන ක්‍රමෝපායන් භාවිතයට ගත යුතු වේ.

මේ සදහා කණ්ඩායම් නායකයා වන කථකයා හට අසා සිටින සමූහයාගේ ම මානසිකත්වය තේරුම්ගෙන ක්‍රියා කිරීමට සිදුවේ.

එසේ ම සෑම අයෙක් ම සාමූහික හැගුමෙන් ජීවත් වීම තුළ එකිනෙකා සමග සහජීවනයෙන් ගැටලු සහගත දෑ සාකච්ඡාවට ලක්කර, නැතහොත් විශේෂ අවධානයට ගෙන සමූහයා අතර සන්නිවේදනය ඉටු කිරීමෙන් සාර්ථක සමූහ සන්නිවේදනයක් පවත්වාගත හැකි වේ.

 

වගකීමෙන් හා වගවීමෙන් යුක්ත වීම.

සමූහ සන්නිවේදනයේ දී පිරිස අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් බැදෙන්නේ ඔවුන්ගේ සමූහ කාර්යය බද්ධ ක්‍රියාවලිය හා එකතුවෙමිනි. මෙහි දී සමූහයා අතර සිටින නායකයාට වගකීමක් වශයෙන් ඇත්තේ සෑම කෙනෙක් ම තම කණ්ඩායම් සන්නිවේදනය තුළ සමූහ අරමුණු ඉටු කර ගැනීම සදහා රදවා තබා  ගැනීමයි. මේ කර්තව්‍යය “ වගකීමකි.“

සමූහ සන්නිවේදනයට සම්බන්ධ අනෙකුත් පිරිස් වෙත නාමික ව පැවරුණ සමූහ කටයුතු නැති වුවත්, ඔවුන් සමූහ අරමුණු ඉටුකර ගැනීමට කිසිම පෙළඹීමකින් තොර ව කැප වී ක්‍රියා කරයි. මෙය වගවීමකි.

මේ අනුව වගකීම හා වගවීම කණ්ඩායම් සන්නිවේදනයේ දී සාර්ථකත්වය වෙත ළගා වීමට උපයෝගී වේ.

 

සාකච්ඡාවෙන් සම්මුතීන්ට පැමිණීම

සමූහ සන්නිවේදනය තුළ ඇත්තේ පොදු අභිමතාර්ථ ඉටුකර ගැනීමකි. එහි දී කණ්ඩායම් නායකයා සෙසු අය සමග සාකච්ඡාශීලි ව හැසිරීමෙන් කණ්ඩායම් අරමුණු වෙත ළගා වේ.

එහි දී එක මතයකට සියලු දෙනා ම අවනත ව ක්‍රියා කිරීම මගින් සමූහ සම්මුතියන් සදහා යොමු වේ. එහි දී විරුද්ධ මත විරෝධාකල්පීය ක්‍රියා ස්ව අභිමතාර්ථ සමූහයා අතර ගොඩනැගෙන්නේ නැත.

මෙම ලක්ෂණය සමූහ සන්නිවේදන ක්‍රියාදාමය අඛණ්ඩ ව පවත්වා ගැනීමටත්, කණ්ඩායම් සන්නිවේදන ක්‍රියාවන් බාධාවකින් තොර ව පවත්වා ගැනීමටත්, සෑම දෙනාගේ ම ජයග්‍රාහීත්වය වෙත අවතීර්ණ වීමටත් ඉඩ ලැබෙන අතර, සාර්ථක සමූහ සන්නිවේදනයක් ඒ තුළ සිදු වේ.

සමූහ සන්නිවේදන අවස්ථාවක දී මතුවිය හැකි ප්‍රධාන බාධක වර්ග දෙකකි.

 1. අර්ථ බාධක. – උදාහරණ වාහනයකින් ඇසේන නළා හඩ
 2. මාධ්‍ය බාධක. - උදාහරණ සන්නිවේදනය සදහා යොදාගන්නා උපකරනයක දොශයක් ඇති වීම.