දත්ත සන්නිවේදන පද්ධති පරිගණක පාදක සන්නිවේදනය - උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

දත්ත සන්නිවේදන පද්ධති පරිගණක පාදක සන්නිවේදනය

දත්ත සන්නිවේදන පද්ධති.

ඉලෙක්ට්‍රොනික හා පරිගණක පාදක සන්නිවේදනය.

මෙහිදී ඉලෙක්ට්‍රොනික් හා පරිගණක පාදක සන්නිවේදනය ලෙස සන්නිවේදන ක්‍රම දෙකක් නැත මෙහිදී සිදුවන්නේ

ඉලෙක්ට්‍රොනික් සන්නිවේදනය හා පරිගණක පාදක සන්නිවේදනය යොදාගැනීමේ ක්‍රමයයි.

එමෙන්ම මෑත කාලයේ දී කට හඩ සන්නිවේදනය තනියම සිදුකරන්නක් නොවේ එය දත්ත හා සන්බන්ධව සම්ප්‍රේෂණය කෙරෙන්නකි.

සරල දුරකථන සන්නිවේදනයේදී සිදුවන්නේ කට හඩ විද්‍යුත් ශක්ක්තිය බවට පත් කර තබ කම්බියක් වැනි සන්නායකයක් ඔස්සේ සම්ප්‍රේෂණය කර ග්‍රාහයාගේ අන්තයට යොමු කිරීමයි.

මෙහි දී ග්‍රාහකයා හට හඩ ඇසෙන්නේ ග්‍රාහකයා ගේ අන්තයේදී විද්‍යුත් ශක්තිය තැවතත් ශබ්ද තරංග පත් කරන නිසාය.

මේ මාර්ග ඔස්සේම දත්ත හා තොරතුරුසම්ප්‍රේෂණය කල හැකිය.

එසේ කට හඩ හා දත්ත හුවමාරුවට යොදා ගන්නා දුරකථන තාක්ෂණික ක්‍රම කිහිපයකි.

ISDN (Integrated Servies Digital Network)

ISDN ලෙස හැදින්වෙන්නේ සාමාන්‍ය දුරකථන රැහැන් ඔස්සේ අධි වේගවත් අන්තර්ජාල සබඳතාවක් ලබාදීම සදහා නිර්මාණය කර ඇති

ජාල තාක්ෂණයයි.

Integrated Servies Digital Network මගින් කට හඩ දත්තයන් හා තොරතුරු අංකිත Digital සංඥා ලෙස සම්ප්‍රේශනය කරයි.

 

DSL /ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)

සන්නායක කම්බි ඔස්සේ සපයනු ලබන සේවා DSL සේවා ලෙස හැදින්වේ.

මෙහිදී සිදුවන්නේ දුරකථන සන්නිවේදනයට යොදාගන්නා සන්නායක භාවිතා කර අන්තර්ජාල සබදතාවය ලබාගනිමයි.

මෙම තාක්ෂනය භාවිතා කරනුයේ දුරකථන අමතුම් සදහා භාවිතා නොකරන තරංග ආයාමයක් උපයෝගී කර ගනිමින් රැහඳු සහිත 

සහිත දුරකථන මාර්ග ඔස්සේ වඩාත් වේගවත් ආකාරයකින් දත්තයන් තොරතුරු සම්ප්‍රේෂණය කිරීම සදහාය.

මෙහිදී අමතුම් සදහා භාවිතා නොකර තරංග ආයාමයක් උපයෝගී කර ගන්නා නිසා දුරකථන ඇමතුම් ලබා ගන්නා අතරතුර

එක වර අන්තර්ජාල සම්බදතාවයත් ලබා ගැනීමේ හැකියාවත් පවතී.

(Digital Subscriber Line) හෙවත් DSL සම්බන්ධතාව ලබා ගැනීම සදහා.

රැහැන් සහිත දුරකථන සම්බන්ධතාවයක්.

ADSL මොඩමයක්.

ඛණ්ඩයක් හෙවත් Spelitter ස්ප්ලිටර් එකක් අවශ්‍ය වේ.

ඒවගේම දුරකථන සම්බන්ධතාවය ලබාදෙන මධස්ථානයකින් මගින් ADSL සේවාව ලබා දීය යුතුය.

ADSL2, ADSL 2 + යනු ADSL තාක්ෂණයේ අලුතින් පවතී.

 

CDMA ( Code Diviseon Mulitiple Access)

රැහැන් රහිත Digital ආකාරයට Data සන්නිවේදනය කරනු ලබයි.

මෙම තාක්ෂනය ක්‍රියාත්මක වන්නේ Code මුලික කර ගෙනය.

ඒ අනුව එක් එක් දුරකථන සදහා විශේෂයේම වෙන්වූ නාලිකා නොමත.

එනම් යම් දුරකථන සංඥා මුළු සංඛ්‍යාත පාරාසය පුරාම විසුරුවා හරි.   මෙහිදී එම සංඥාවක් හදුනා ගන්නේ ඒ සදහා විශේෂයෙන් ලබා දෙන කේතයක් මගිනි.

WCDMA යනු CDMA හෙවත් Code Diviseon Mulitple Access හි තාක්ෂණයේ අලුතින් පවතී.

 

GSM ( Global System For Mobile Communication)

මෙයද SDMA මෙන් රැහැන් රහිත අංකිත ආකාරයට දත්ත සන්නිවේදනය කරනු ලබන තාක්ෂණියකි.

ලොව පුරා වැඩි වශයෙන් ව්‍යාප්තව ඇති සහ වැඩිම වශයෙන් ව්‍යාප්තව ඇති සහ වැඩිම වශයෙන් ව්‍යාප්තව ඇති සහ වැඩි ග්‍රාහකයින් ප්‍රමාණයක් භාවිතා කරන ජංගම දුරකථන තාක්ෂනය මෙයයි.

මෙය අයත් වන්නේ දෙවැනි දුරකථන තාක්ෂනය (2G) පරම්පරාවටයි.

GSM තාක්ෂනය සදහා යම් අයකුට විශේෂ වෙළද අයිතියක්  නැත.

එම නිසා ජාත්‍යන්තර රෝමිo සේවාව සදහාද GSM තාක්ෂනය යොදාගැනේ.

 

GPRS (General Packet Radio Service)

මෙහිදී දත්ත සම්ප්‍රේෂණය කරනු ලබන්නේ පැකට්ටු ක්‍රමයටය.

එනම් මෙහිදී සිදුවන්නේ  යැවිය යුතු දත්තය කුඩා කොටස් වලට හෙවත් පැකටු වශයෙන් සම්ප්‍රේෂණය කරයි.

මෙහිදී අතිත් අන්තයේදී ඒවා නැවත එකතු කර Data ප්‍රති නිර්මාණය කිරීමත් මෙහිදී කරයි.

 

මෙම ලිපිය මගින් සන්නිවේදන ක්‍රම පිලිබදව සරල අවබෝදයක් ලබා ගත හැකිය.

ලිපියේ යම් දෝෂයක් පවතීනම් සමාවෙන්න. සුභ දවසක්.