දත්ත සන්නිවේදන මාධ්‍ය coaxial cable - උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

දත්ත සන්නිවේදන මාධ්‍ය coaxial cable

දත්ත සන්නිවේදන පද්ධති  

දත්ත සන්නිවේදන මාධ්‍යය.

 

දත්ත හුවමාරුව සදහා යොදාගන්නා මාධ්‍ය.

යම් ස්ථානයක සිට තවත් ස්ථානයක දත්ත හුවමාරු කිරීම සදහා කිසියම් මාධ්‍යක් අවශ්‍ය වේ.

මෙලෙස යොදාගන්නා මාධ්‍ය දත්ත සන්නිවේදන මාධ්‍ය ලෙස හදුන්වයි.

යම් පරිගණක ජාලයක් තුල හෝ වෙනත් දත්ත හෝ තොරතුරු සන්නිවේදනය කිරීම පිණිස යම් භෞතික අයුරකින් මාධ්‍යයක් හෙවත් Physical Mwdium  භාවිතා කරන්නේ නම් එම ආකාරයේ

මාධ්‍ය නියමු මාධ්‍ය හෙවත් Guided Mediumලෙස හදුන්වයි.

නියමු මධ්‍ය සදහා නිදසුනක් වශයෙන් ස්ථාවර දුරකථනවල භාවිත වූ වීවෘත රැහැන් හදුන්වා දිය හැකිය.

නමුත් වර්තමානයේදී රැහැන් ඔස්සේ කට හඩට අමතරව දත්තද සන්නිවේදනය කිරීමට අවශ්‍ය වූ බැවින් පසුකාලීනව මෙම රැහැන් වල තාක්ෂනය හා තතවය විවිධාකාර අයුරින් උසස් කෙරිණි.

අපි දැන් සමාක්ෂක රැහැන් හෙවත් Coaxial Cable පිලිබදව අවබෝදයක් ලබාගනිමු.

 

සමාක්ෂක රැහැන් (Coaxial Cable )

රුපවාහිණි ඇන්ටනාවේ සිට විවිධ යන්ත්‍ර තෙක් දත්ත සන්නිවේදනයට යොදාගනු ලබන්නේ සාමාක්ෂක රැහැන් Coaxial Cable ය.

මෙම රැහැන් සදහා ඇති සැකැස්ම ගැන විමසීමේදී මුලින්ම හමුවන්නේ මෙම රැහැන් වල පිටතින්ම ඇති ප්ලාස්ටික් ආවරණයයි.

ඊට ඇතුලතින් දකිනට ලැබෙන්නේ දැලක් ආකාරයට වියා ඇති තබ කම්බියක් දක්නට ලැබෙයි.

ඊට අතුලිතින්ද තවත් ප්ලාස්ටික් ආවර්නයක් අකිනට ලැබේ. එහි මැදින් තබ කම්බියකි.

වර්තමානයේදී පරිගණක ජාල සදහා මෙය යොදා නොගැනුනද මිට කලකට පෙර පරිගණයක ජාල සැකසීම සදහා භාවිතා කරනු ලැබුවේ Coaxial Cable ය.

 

සමාක්ෂක රැහැන් වල ස්වරුපය

රැහැන් තුල ගලා යන සංඥා  භාහිර බලපෑම් වලින් ආරක්ෂා කිරීමට මෙම රැහැන් සමත්ය.

එනම් භාහිරින් ඇතිවෙන චුම්බක බලපෑම් හෝ විදුලි ස්වරුපය වෙනස් වීමට බලපාන වෙනත් බලපෑම් හෝ නිසා රැහැන් තුල සන්නිවේදනයට බාධා මතු නොවේ.

එහෙත් වෙන රැහැන් හා සැසදීමේදී නම්‍යශීලී බව තරමක් අඩුය.

 

සමාක්ෂක රැහැන් නිපද වීම.

සමාක්ෂක රැහැන් ආකාර දෙකකින් නිපදවයි.

1 සිහින් සමාක්ෂිය (Thin Coaxial)

2 ඝන සමාක්ෂිය (Thick Coaxial) වශයෙන් සම්මත ආකාර දෙකකින් නිපදවයි.

ජාලගත උපාංග හා රැහැන් සදහාමවූ මෙම සම්මතය ඉදිරිපත් කරන ලද්දේ IEEE (Institute Of Electrical and Electronics Engineers) ආයතනය විසිනි.

 

සිහින් සමාක්ෂක thin Coaxial

සිහින් සමාක්ෂක රැහැන් සදහා වන සම්මතය හෙවත් Thin Net හදුන් වනු ලබන්නේ 10 Base 2 යන නමිනි.

10 ලෙස දක්කවා ඇත්තේ තප්රයකට දත්ත හුවමාරු කල හැකි උපරිම මෙගා බිටු ගන්නයි.

මෙහි Base යන්නට ඇති ඉලක්කම මගින් දක්කවා ඇත්තේ තප්පරයක් තුලදී දත්ත ගෙන යා හැකි උපරිම දුරයි.

Thin Coaxial හෙවත් සිහින් සමක්ෂක රැහැන් යොදා ගෙන මිටර් 200ක දුරට දත්ත දත්ත ගෙන යා හැකිය.

 

ඝන සමාක්ෂක Thick Coaxial

ඝන සමක්ෂක රැහැන් සදහා වන සම්මතය  Thick Net හදුන්වන්නේ 10 Base5 යන නමින් හදුන්වයි.

මෙම සම්මතයේ 10 යනුවෙන් පෙන්නවා ඇත්තේ  ආදාල රැහැන් මගීන්  දත්තයන් හුවමාරු කරගත හැකි උපරිම මෙගා බිටු ගන්නයි.

Thick Coaxial හෙවත් ඝන සමක්ෂක රැහැන් දත්ත හුවමාරු කල හැකි වේගය තප්පරයට මෙගාබිට්  10 (10 Mbps) වේ.

Base යන්නට පසුව ඇති ඉලක්කම මගින් කියවෙන්නේ අදාල රැහැන භාවිතා කර උපකරණ දෙකක් අතර දත්ත ගෙන යා හැකි උපරිම දුරයි.

එනම් ඝන සමාක්ෂක රැහැන් තුලදී නම් මීටර් 500 ක් පමණ දුරින් ඇති උපකරණ දෙකක් අතර වුවද දත්ත හුවමාරු කිරීමේ හැකියාව පවතී.

 

Repeater

මෙම ආකාරයට රැහැන් භාවිතා කර ජාලයක් Creat කිරීමේදී උපකරණ දෙකක් අතර තිබිය යුතු දුර උපරිමය සිමා සහිත වෙයි.

ඒ අනුව එම සිමා ඉක්මවා උපකරණ සම්බන්ද කළහොත් රැහැන් හරහා ගලා යන  සංඥා දුර්වල වෙන දත්ත ඉතිරියට ගෙන යා නොහැකි වෙයි.

මෙවිට වැඩි දුරක්  සංඥා ගෙන යාම සදහා රිපිටර්  (Repeater) නම් ජාලගත උපකරණය භාවිතා කිරීම මගින්  සංඥා දුර්වල වීමට මත්තෙන් ඒවායේ බලය දියුණු කර ඉදිරියට සංඥා යොමු කිරීම ඉන් සිදුවේ.

Connectors

සාමක්ෂක රැහැන් එකී නෙකට සම්බන්ද කිරීමට සම්බන්ධක යොදා ගැනේ.

මෙහි සම්බන්දක පේනුව හෙවත් (plug)

ජැක් (Jack) එකක්.

jack තුල තුඩු හෙවත් (Pin) ඇත.

මෙහි රැහැනින් එන ඛේබල් එක pin සමග සම්බන්ද කරයි.

ඉන් පසුව plug එක හා Jack එක අහි ඇති ඉස්කුරුප්පු වලින් එකිනෙක හා සම්බන්ද කල විට කේබල් දෙක එකිනෙක හා සම්බන්ධ වෙයි.

 

මෙම ලිපිය මගින් සමාක්ෂක රැහැන් පිලිබදව සරල අවබෝදයක් ලබා ගත හැකිය.

ලිපියේ යම් දෝෂයක් ඇති නම් සමාවෙන්න. සුභ දවසක්.