දත්ත සම්ප්‍රේෂණ මාධ්‍ය Fiber Optic Cables - උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

දත්ත සම්ප්‍රේෂණ මාධ්‍ය Fiber Optic Cables

 දත්ත සන්නිවේදන පද්ධති.

දත්ත සන්නිවේදන මාධ්‍ය (ප්‍රකාශන තන්තු (Fiber Optic Cabales)

ප්‍රකාශන තන්තු රැහැන් (Fiber Optic Cables) වාදී වශයෙන් යොදා ගන්නේ රට රටවල් අතර අන්තර්ජාල සේවා සැපයීමට සහ

සහ වැඩි දුරක් දත්ත රැගෙන යා යුතු අවස්ථාවලදීය.

ප්‍රකාශන තන්තු වලින් Data හුවමාරු වන වේගය මනිනු ලබන්නේ තප්පරක් තුලදී හුවමාරුවන ගිගා බිට් ගණන අනුවය.

එනම් එය කේබල් එකෙහි ප්‍රමාණය සහ වර්ගය මත වෙනස් වේ.

ප්‍රකාශ තන්තු රැහැන් තුලින් දත්ත ගෙන යනු ලබන්නේ ආලෝකය සංඥා  ලෙසය.

ඒ සදහා භාවිතා කරන්නේ විනිවිද පෙනෙන  ෆයිබර් කෙදි විශේෂයකි.

මෙහි ආලෝක ධාරා එහි බිත්ති වල වැදී නැවත නැවත පරිවර්තනය වෙමින් ආලෝකය ධාරාව ගමන් කරයි.

සාමාන්‍යයෙන් භාවිතා කරන්නේ ප්‍රකාශන තන්තු සියදහස් ගණනක් පිළිවලින් ඇසුරා, ආරක්ෂිත ආවරණ යොදා තැනු රැහැනකි.

මෙවැනි ප්‍රකාශ තන්තු රැහැනක ප්‍රදාන කොටස් කිහිපයකි.

අපි පළමුව මෙම තන්තු රැහැනක ප්‍රධාන කොටස් පිලිබදව සරල අවබෝධයක් ලබා ගනිමු.

එනම් තන්තු රැහැනක 1 මාධ්‍ය ලක්ෂය (Core)

                                2 ආරක්ෂක පටලය (Cladding)

                                3  අවරෝධක වැස්ම ( Buffer Coating )

                                4 කංචුකය ( Jacket)

                                5 සම්ප්‍රේෂණකය (Transmitter)

                                6 ප්‍රකාශන තන්තු (Optical Fiber)

                               7 ප්‍රකාශන ජනකය (Optical Regegeration)

                               8 ප්‍රකාශන රිසිවරය (  Optical Receiver)

මෙම කොටස්  එකිනෙක පිලිබදව වෙන් වෙන් වශයෙන් කරුණු විමසා බලමු.

 

මාධ්‍ය ලක්ෂ්‍යය (Core)

ආලෝක සංඥා ගෙන යන සිහින් ෆයිබර් නාලිකාව මෙයයි.

ආරක්ෂක පටලය (Cladding)

සිලිකන් වලින් සකස් කර ඇති මෙම ආවරණය යොදා තිබෙන්නේ මාධ්‍ය ලක්ෂ්‍යයට පිටතිනි.

ප්‍රකාශන තන්තු රැහැන් තුල ඇති සෑම ප්‍රකාශන නාලිකාවකම මෙම වැස්ම යොදා තිබේ.

දත්ත රැගෙන ගමන් කරන ආලෝක ධාරා පිටතට කාන්දු නොවන ලෙස ආරක්ෂා කර ගනු ලබන්නේ මෙම වැස්ම මගිනි.

අවරෝධක වැස්ම (Buffer Coating)

ප්‍රකාශන තන්තු භෞතික හානිවලින්  ආරක්ෂා කරගනු ලබන්නේ මෙය මගිනි.

කංචුකය (Jacket)

මෙම කේබල් මුහුද යටින් පොළොවේ වලලා මෙන්ම වෙනත් රළු ප්‍රදේශ ඔස්සේ එළනු ලබයි.

එවිට ඒවායේ අව් වැසි සුලං වලින් මෙන්ම සතුන්ගෙන්ද ආරක්ෂා කරගැනීම සදහා ඇති වැස්මයි.

 

ප්‍රකාශ තන්තු හරහා සන්නිවේදනය කිරීම සංකීර්ණ ක්‍රියාවලියකි.

එහිදී යොදා ගන්නා මුලික උපාංග කිහිපයකි.

සම්ප්‍රේෂණය ( Transmitter)

ආලෝක සංඥා උත්පාදනය කිරීම සහ කේතාංකනය කිරීම සදහා සම්ප්‍රේෂකයක් උවමනා කෙරේ.

මෙයින් ලේසර් ආලෝකය උපයෝගී කර ගෙන 1 සහ 0 නිරූපණය කිරීම සදහා නිවෙමින් දැල්වෙන ආලෝක සංඥා  නිපදවා සම්ප්‍රේෂණය කරයි.

ප්‍රකාශ තන්තුව (Optical Fiber)

ආලෝක සංඥා තවත් ස්ථානයකට ගෙන යෑම සදහා ප්‍රකාශ තන්තු අවශ්‍ය බව දනිමු.

 

ප්‍රකාශ ජනකය (Optical Regenerator)

ප්‍රකාශන තන්තු ඔස්සේ ද ආලෝක  සංඥා ගෙන යෑම කල හැකි උපරිම දුරක් තිබේ. එම දුර ඉක්මවා සංඥා ගෙන ගිය හොත් ඒවා දුර්වලවී දත්තවලට

හානි වෙයි.

මෙම අවස්ථාවන් තුල දී ප්‍රකාශන ප්‍රතිජනකය හෙවත් Regenerator භාවිතා කර සංඥා වල බලය වැඩි කර ඉදිරියට යොමු කල යුතුය.

 

ප්‍රකාශන රිසිවරය ( Optical Receiver)

ප්‍රකාශන තන්තු ඔස්සේ ලැබෙන ආලෝකය  සංඥා හදුනා ගෙන ඒවා දත්ත බවට විකේතනය කරනු ලබනේ මෙමගිනි.

එමෙන්ම එම ආලෝක සංඥා විද්‍යුත් සංඥා බවට පරිවර්තනය කර පරිගණක සහ වෙනත් උපාංග වෙත ලබා දෙන්නේද මෙමගිනි.

 

මෙම ලිපිය මගින් දත්ත සන්නිවේදන මාධ්‍යක් වන ප්‍රකශන තන්තු පිලිබදව සරල අවබෝධයක් ලබා ගත හැකිය.

ලිපියේ යම් දෝෂයක් ඇති නම් සමාවෙන්න. සුභ දවසක්.