පයිතන් ප්‍රෝග්‍රෑමිං operators භාවිතය සරල ආකාරයෙන් තේරුම් ගනිමු - උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

පයිතන් ප්‍රෝග්‍රෑමිං operators භාවිතය සරල ආකාරයෙන් තේරුම් ගනිමු


කාරක ඔපරේටර්ස් භාවිතකරන අයුරු හදුනා ගනිමු.

සැම පරිගණක භාෂාවකටම කාරක  (oprators)යොදා ගැනේ.

oprators යොදාගෙන අවස්ථා

  • සංඛ්‍යා ගණනය කිරීම. 
  • සංසන්දනාත්මකව බැලීම.
  • තාර්කිකව කොන්දේසි පරික්ෂා කර බැලිම.  පයිතන් වේදසටහන් වලදී යොදාගන්න කාරක පිලිබදව සොයාබලමු.

1අංක ගණිතමය කාරක (arithmetic operator)

සාමාන්‍ය අංක ගණිතයේදී  විවිද ගණනය කිරීමේදී අවශ්‍ය සංකේත මීට අයත්ය.

මෙම සංකේත විචල්‍ය සහිතව හෝ රහිතව කෙලින්ම අංකයන් සමගම සමගම භාවිත කොට ගැටලුව නිරාකරණය කල හැක. 

 

2  සැසදුම් කාරක (comparison operators)

විචල්‍ය 2ක් තුලදී අංක හෝ අංක 2ක් හෝ කිහිපයක්,අකුරු,සංකේත  සසදා බලා එකිනෙකට සමාන ද යන්න පරික්ෂා කොටදෙයි.

 

3 පැවරුම් කාරක (assignment operatirs)

විචල්‍ය තුලට අගයක් පැවරීම සදහා යොදා ගෙනේ.

මෙහි සමාන ලකුණ (=) කාරකය වැඩි වශයෙන් භාවිත වේ.

විචල්‍යට අගයක් යොමු කිරීමේදී සමාන ලකුණ a=10 භාවතවේ.

විචල්‍ය තුල ඇති අංකයට තවත් අංකයක් එකතු කිරීමට.

විචල්‍ය තුල ඇති අගයෙන් තවත් අගයක් අඩු කිරීමට assignment operators විවිද ලෙස භාවිත වේ.

 

4 තාර්කික කාරක (logical operators)

තාර්කික පිළිතුරු ලබාගැනිමට යොදාගනී.

අගයන් දෙකක හෝ විචල්‍ය දෙකක සමාන අසමානත පරික්ෂ කරයි.

 

5 බිටු මත ක්‍රියාත්මක වන කාරක (bitwise operators)

අප ඇතුලත් කරන numbrs ද්මය සංඛ්‍යා පවට පත් කරයි එහෙත් අදාළ ගනනයෙන් පසුව ප්‍රථිපලය සදහා දශමසංක්‍යාවකට (dicimall)හැරවිය යුතුය. 

 

6 සමාජිකත්ව කාරක(membership operators)

 කොන්දේසි පරික්ෂාවට යොදගැනේ.

(list) ලිස්ට් වැනි data සකස් කොට ඇති විචල්‍යක අගයන් තවත් විචල්‍යයක තිබේද පරික්ෂා කරගත හැක. 

 

7 සාමාන්‍ය කාරක (identity operators)

අප තෝරාදෙන අගයක් විචල්‍යක් තුල පරික්ෂා කරයි.

විචල්‍ය තුල අගය පවතී නම් true ලෙසද නොපවතී නම් false ලෙසද answer කරයි.

 

සැම කාරකයම ක්‍රියාවලිය අකිනෙකට වෙනස්ය progam තුලදී අප මේවා භාවිත කරන්නේ නම් එක් එක් operators වල ක්‍රියාකාරීත්වය දෙන්සිටිය යුතුය.

progam එකකදී අංක ගණිතමය කාරක භාවිතය.

අංක ගණිත යොදාගන්නේ එකතු කිරීම,අඩු කිරීම,බෙදීම යන මුලික ගණිත කාර්ම කරගැනීමටය.

 

( addtion) (+)

එකතු කිරීම (+) ලකුණ යොදාගැනීම සිදුකරන්නේ සාමාන්‍ය එකතු කරගැනීමක් සදහායි.

විචල්‍ය (variables) තුල ඇති අගයන්න්ද විචල්‍යයේ නම යොදාගෙන කෙලින්ම එකතු කර ගත හැක.

 

(subtraction) (-)

මෙය සාමාන්‍ය අඩු කිරීම් සදහා භාවිත වේ.

මෙහිදී සංඛ්‍යා හෝ සංඛ්‍යා අන්තර්ගතය විචල්‍යයන්ගේ name එක භාවිතා කර අඩුකර ගන්නට පුළුවන.

 

(multiplication) (*)

computer එකේදී කරන අනෙක් ගණිත කරම සදහා අප භාවිත කරන

ගුණ කිරීමේ ලකුණ සදහා යොදාගැනෙන්නේ * ලකුණයි.

මෙහිදී සංඛ්‍යාවැ හෝ සංඛ්‍යා අන්තර්ගත විචල්‍යයන්න්ගේ name යොදගෙන වැඩි කරගත හැක.

 

(division) (/)

සාමාන්‍ය බෙදීමේ දී ඇලඉර ස්ලෑශ් ලකුණ යොදා ගැනේ.

සංඛ්‍යා හෝ විචල්‍ය තුල අගයන් බෙදිය හැක.

 

(modulus) (%)

මාපාංකය මෙහිදී වම් පස අගය දකුණු පස අගයෙන් බෙදා ඉදිරිය ලබාදේ. 

 

(power) (//)

බලය ලබාගැනීමට මෙම සංකේතය හාවිතා වේ.

නිඛිල බෙදිම, සංඛ්‍යා බෙදීම එකවර අල ඉරි දෙකකක් භාවිතයේදී බෙදීමේ දී.

දශම සංඛ්‍යා ලැබුන හොත් එය නොසලකා හැර පිළිතුර ලබා දේ මෙය නිඛිල බෙදිමයි(floordivisoion).

 

මෙම ලිපිය මගින් කාරක හෙවත් oparators පිළිබද සරල අවබෝදයක් ලබා ගත හැක .

කේතලිවිම,කාරක ප්‍රමුඛතා සම්භන්දව වැඩි තොරතුරු ඉදිරි යේදී කතා කරමු.

ලිපියේ දෝෂයක් ඇති නම් සමාවෙන්න. සුභ දවසක්.