උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

පරිගණක තාක්‍ෂණයේ ඉතිහාසය

ඈත අනීතයේ පැචනියේ ඉතාමන් සරල සමාජයකි. මෙම සරල සමාජ වටපිටාව තුළ මීනිසා තම අවශ්‍යතා බොභෝවිට තමා විසින්ම සපුරා ගත් අතර තම අතිරික්ත නිෂ්පාදන එකිනෙකා සමග හුවමාරු කර ගනිමින් අචශේෂ අවශ්‍යතා සපූරා ගන්නා ලදි

කල් යන්ම අළෙවි කිරිම්, මිළදී ගැනීම් වැනි සංකීර්ණ අවශ්‍යතාවන් දක්වා මානව වර්යාත් පූඑල් වු අතර වෙළඳාම, මුදල් පරිහරණය වැනි කටයුතු සඳහා එතෙක් අවශ්‍යව නොතිබු සංකීර්ණ ගණනය කිරිම් බහුලව භාවිත වන්නට විය. එබුඩින් නිවැරදි, වේගවත්, කාර්යක්ෂම ගණනය නිරීම් සඳභා ගණනය කිරිමේ උපකරණයක අවශ්‍යතාවය ඇතිවිය.

ක්‍රි.පූ.3000 දී පමණ නිර්මාණය වු බව සැලකෙන "ඇබකසය"(Abacus) හෙවන් ගණක රාමුව එම අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීම සඳහා මීනිසා විසින් කරන ලද විශිෂ්ට නිර්මාණයකි. මෙය "බැබ්ලෝනියානුවන්, විසින් කරන ලද නිර්මණයක් බව වර්තමාන ‍ පිළිගැනීම වන අතර මෙය ප්‍රථම ගණිත උපකරණය ලෙසද හැදින්වේ.

 පරිගණක තාක්ෂණයේ පරිණාමයේ මුල් බිජය ලෙස "ඇබකසය"(Abacus) සළකන අතර තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය විෂය අධ්‍යයනයේ පභසුච තකා පරිගණක පරිණාමය අවධී හනරකට බෙදා ඇත. ඒවා පහත පරිදි වේ.

පූර්ව යාන්ත්‍රික යුගය (Pre Mechanical era)    (ක්‍රි.ව. 1450 ට පෙර පැවති...)

යාන්ත්‍රික යුගය (Mechanical era)           (ක්‍රි.ව. 1450 - ක්‍රි.ව.1840)

විද්‍යුත් යාන්ත්‍රික යූගය (Electromechanical era)      (ක්‍රි.ව. 1840 - ක්‍රි.ව.1940)

විද්‍යුත් යුගය (Electronic era)       (ක්‍රි.ව. 1940 සිට මේ දක්වා)

 

එක් එක් යුගයන් වලදී පරිගණකයේ පරිණාමය සිදූ වුනේ කොහොමද කියලා අපි දැන් බලමු.

 

2.1.1 පූර්ව යාන්ත්‍රික යුගය - (ත්‍රි.ව. 1450 ට පෙර ...)

 ක්‍රි.පු. 3000 පමණ ප්‍රථම භාවිත වුනු ඇබකසය නම් වු ගණිත යන්ත්‍රය.

 

 

 ඇබකසය ^

2.1.2 යාන්ත්‍රික යුගය (Mechanical era)(ක්‍රි.ව. 1450 - ක්‍රි.ව.1840)

 

 • ක්‍රි.ව. 1642 දී ප්‍රංශ ජාතික ගණීතඥයෙක් වූ "බ්ලේය් පැස්කල්"ඇබකසයේ මුලික සංකල්ප භාවිතා කරමින් ක්‍රියාන්මක වන යන්ත්‍රයක් නිපදවන ලදී. එකතු කිරිමේ හා අඩු කිරිමෙ භැකියාව පමණක් පැවතුනු මේ යන්ත්‍රයේ ඇබකසයෙන් වෙනස් වන්නේ පබඵ වෙනුවට රෝද කරකැවීම මගිනි. ප්‍රථම යාන්ත්‍රික ගණක යන්ත්‍රය වන මෙය ආකලන යන්ත්‍රය (Adding Machine), පැස්කලයින් (Pascalene) යන්ත්‍රය යන නම් වලින් හැඳීන්වුණි.

 

පැස්කලයින් (Pascalene) යන්ත්‍රය ^

 • 1674දී ගොට්ෆ්‍රිඩ් විල්හෙල්ම් (Gottfried Wilhelm Won Leibnitz) නැමති ජර්මන් ජානික විද්‍යාඥයා මෙමයන්ත්‍රය වුඩි දියුණු කොට ගුණ කිරිම භා බෙදීම කළ හැකි තන්වයට දියූණු කළේය. මෙ සඳහා සිදුරුපන්(Punch Card) සංකල්පය භාචිත කර ඇත.   

      

සිදුරුපන්(Punch Card) ^

 • කාර්මික පුනරුදයන් සමග විවිධ යන්ත්‍ර සූත්‍ර බිහි වූ අතර 1801 දි ජෝශප් ජැකුවාර්ඩ් (Joseph-Marie Jacquard) විසින් සිදූරුපන් සංකල්පය භාවිතා කරමින් විවිධ රටා මැවිය හැකි යාන්ත්‍රික රෙදි වියන යන්ත්‍රයක් නිර්මාණය කරන ලදී.   

රෙදි වියන යන්ත්‍රය ^

 • සිදූරැපන් භාවිතා කරනරෙදි වියන යන්ත්‍රයක්  මෙම සිදූරුපන් සංකල්පය ගණනයන් සඳහා ද භාවිතා කළ හැකි බව විශ්වාස කළ චාල්ස් බැබේජ් (Charles Babbage) නම් ඉංශ්‍රීසි ජානික ගණිතාඥයා 1822 දී වාශ්ප බලයෙන් ක්‍රීයාන්මක වන,ස්වයංක්‍රීය විධානයන් මත ක්‍රියාත්මක වන යන්ත්‍රයක් සඳහා සැළසුම් සකස්කරන්නට විය. මෙම යන්ත්‍රයේ කොටසක් නිර්මාණය කෙරුණ අතර මෙය ඩිෆරන්ස් එන්ජීම (Difference Engine)නම් විය.  ‍ 

ඩිෆරන්ස් එන්ජීම (Difference Engine) ^

චාල්ස් බැබේජ් (Charles Babbage) ^

 

 • ඩිෆරන්ස් එන්ජීම‍‍Charles Babbage  ඉභත ඩිෆරන්ස් එන්ජීම ‍Charles Babbage විසින් 1833 දී දන්ත ආදානය,සැකසීම (සියළුම ගණනය කිරිම සදභා), ප්‍රතිදානය හා මතකය (තැන්පන් කිරිම) යන සීයඑම කාර්යයන් කරගැනීමට හැකි පරිදි වැඩිදියුණු කිරිමට සුළසුම් නිර්මාණය කරන ලදී. මෙය ඇනලිටිකල් එන්ජීම(Analytical Engine)හෙවන් විශ්ලේෂක ඵන්ජීම ලෙස හදූන්වන අතර කෙසේ වෙතත් එවකට පැවති තාක්ෂණය මත මෙය සමපූර්ණ කරගැනීමට නොහැකි විය. 

ඇනලිටිකල් එන්ජීම(Analytical Engine) ^

 • මෙය පළමු පරිගණක ආකෘනිය ලෙස සැළකෙන අතර ඒ අනුච චාල්ස් බැබේජ් පරිගණකයේ පියා යන විරුදාවලිය ලදී.  

2.1.3 විද්‍යුත් යාන්ත්‍රික යූගය (Electromechanical era)(ක්‍රි.ව. 1840 - ක්‍රි.ව.1940)

 •  1842 - 1843 පමණ ඇඩා ඔගස්ටා ලව්ලේස් (Ada Augusta Love-Lace) නම් බැබේජ් ගේ මීතුරිය ඇනලිටිකල් එන්ජීම සඳභා දන්ත ඇතුලත් කිරිමට වැඩසටහන් සකස්කිරිමට උන්සහ දැරීය. 
 • මෙය ප්‍රථම පරිගණක ක්‍රමලේඛන උන්සාහය වන අතර ඇය ප්‍රථමපරිගණක ක්‍රමලේඛිකාව ( Fires Programmer) ලෙස හැඳින්‍වේ.ඇයට ගෞරවයක් ලෙස හමුදා කටයුතු සඳහා යොදාගන්නා Ada පරිගණක භාෂාව, ඇගේ නමින් නම් කරනු ලැබීය.   
 • Ada Augusta Love-Lace  1848-1850 පමණ ජෝර්ජ් බුල් (John Boole) විසින් බුලියානු වීජගණීත ක්‍රමය ලොවට හඳුන්වා දෙන ලදි. පසුකලක පරිගණක පරිපථ නිර්මාණයේ පදනම බවට මේ බුලියානු තර්ක ක්‍රමය පන්විය. 
 • 1890 හර්මන් හොලේරින් (Herman Hollerith) විසින් සිදූරු පත් සංකල්පය භාවිතා කරමින් දන්ත සකසන (Punch Card a processing) විද්‍යුත්-යාන්ත්‍රික ගණක යන්ත්‍රයක් නිශ්පාදනය කරනලදී. හර්මන් හොලේරින් ගේ මෙම ගණක යන්ත්‍රය ඉතාමන් සාර්ථක වීම හේතුවෙන් ඔහු නිෂ්පාදන සමාගමක් ආරම්භ කරන ලදී. 1911 දී ඉතාමන් ජනප්‍රිය පරිගණක සමාගමක් වන International Business Machines (IBM) ආරමභ කිරිමට මුල් උනේ හොලේරිත් ගේ මෙම සමාගමයි. 
 • 1939 දී ජෝන් වින්සන්ට් ඇටනසොෆ් (John Vincent Atanasoff) හා ක්ලිගර්ඩ් බෙරි (Clifford Berry) යන දෙදෙනා විසින් පරිගණකයක් අර්ධ චශයෙන් නිමකරන ලදී. මෙය විද්‍යුත් සංඛ්‍යාංක පරිගනකයක් සඳහා කරනු ලැබු උත්සහයන් උවන් අර්ධ වශයෙන් නිමකරන ලද බැවින් ප්‍රථම විස්‍යුත් සංඛ්‍යාංක පරිගණකය ලෙස නොසැලකේ. මෙය ABC පරිගණකය (Atanasoff Berry Computer)ලෙස නම් කෙරුණි.

 

ABC පරිගණකය (Atanasoff Berry Computer) ^

 • 1944දී හාවඩ් විශ්ව විද්‍යාලයේ මහාවාර්ය වරයෙකු වු හොවාර්ඩි එයිකන් (Howard Aiken) විසින් ප්‍රථම ස්වයංක්‍රිය පරිගණක යන්ත්‍රය වන ස්වයංක්‍රිය අනුක්‍රම පාලක ගණක යන්ත්‍රය (Automatic Sequence Controlled Calculator) නැතහොන් Mark I නිපදවන ලදි. මෙහි දන්ත ආදානය සඳහායතුරැ ලියනයක් ද ප්‍රනිදානය සඳභා සිදූරුපන් ද භාවිත විය. මෙභි විද්‍යුත් යාන්ත්‍රික කොටස්(Electromechanical relays) 3000 ක් පමණ අඩංගු විය. 

ලිපිය නිර්මාණය කලේ,
දීපාල් අනුරුද්ධ


MEMBER

අදාල තවත් ලිපි,දීපාල් අනුරුද්ධ

උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

අනෙකුත් ලිපි