උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

පසුගිය විභාග සහ අනුමාන බහුවරණ ප්‍රශ්න - 4 කොටස

31. ස්ථිරාංග (Firmware) පිළිබඳව පහත දැක්වෙන වගන්ති සලකන්න.            (2013 A/L - 34)

 1. පරිගණකයක් ක්‍රියාකරවීම ආරම්භ කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ක්‍රමලේඛය ස්ථිරාංගයක් වේ.
 2. රෙදි සෝදන යන්ත්‍ර වල ස්ථිරාංග ඇතුළත් වේ.
 3. ස්ථිරාංග පසු කලෙක දී පහසුවෙන් වෙනස් කළ හැකිවේ.

ඉහත වගන්ති ඇසුරෙන් කවරක් නිවැරදි වන්නේ ද?

 1. A පමණි.                                          
 2. B පමණි.                                          
 3. A හා B පමණි.                                
 4. A හා C පමණි.
 5. B හා C පමණි. 

 

32. හැකින් (Hacking) යනු,

 1. සංයුක්ත තැටියක් නීති විරෝධීව පිටපත් කිරීමයි.
 2. පරිගණකය ඇසුරින් මූල්‍යමය වංචාවක් සිදුකිරීමයි.
 3. පරිගණක පද්ධතියකට අනවසරයෙන් ඇතුලුවීම හා එහි තොරතුරු ලබාගැනීමට උත්සහ කිරීම.
 4. පරිගණක පද්ධතියක ඇති වැදගත් තොරතුරු මකා දැමීම.
 5. පරිගණකයේ ක්‍රියාකාරීත්වයට හානි පමුණුවන වැඩසටහන් පරිගණයේ ස්ථාපිත කිරීම.

 

33. පහත දෑ සලකන්න,

 1. ශිෂ්‍යයකු ගණිත විෂය සඳහා ලබාගත් ලකුණු
 2. පන්තියේ සියළු ශිෂ්‍යයයන්ගේ ගණිත විෂයෙහි සාමාන්‍ය ලකුණු

ඉහත a හා b ට අදලව පහත සඳහන් දෑ අතුරින් සත්‍ය වන්නේ කුමක්ද,

 1. a හා b යන දෙකම දත්ත නිරූපණය කරයි.                               
 2. a හා b යන දෙකම තොරතුරු නිරූපණය කරයි.
 3. a දත්ත නිරූපණය කරන අතර  b තොරතුරු නිරූපණය කරයි.
 4. a තොරතුරු නිරූපණය කරන අතර b දත්ත නිරූපණය කරයි.
 5. ඉහත සියල්ලම අසත්‍ය වේ.

 

34. ලෝක විසිරි වියමන (World Wide Web) හොඳින්ම විස්තර කර ඇත්තේ,

 1. අන්තර්ජාලය (Internet) සඳහා යෙදෙන තවත් නමකි.
 2. ලෝක ව්‍යාප්ත පරිගණක ජාලයක් වශයෙනි.
 3. අන්තර්ජාලය (Internet) හරහා ප්‍රවේශ විය හැකි අන්තර් සම්බන්ධිත (Interconnected) අධිපාඨ (Hyperlinks) අඩංගු ලේඛන (Documents) පද්ධතියයි.
 4. දැවැන්ත විද්‍යුත් ලේඛන සුරක්ෂිතාගාරයක් (Repository) වශයෙනි.
 5. වෙබ් අඩවි (Web sites) විශාල සංඛ්‍යාවක් එකතු වීමෙන් නිර්මාණය වී ඇත.

 

35. දිග, ස්කන්ධය, උස, කාලය, දිනය වැනි දත්ත වර්ගීකරණය කළ හැක්කේ,

 1. ගුණාත්මක වර්ගීකරණය (Qualitative)                                    
 2. ප්‍රමාණාත්මක වර්ගීකරණය (Quantitative)
 3. මිනුම් ආකාර ලෙස වර්ගීකරණය (Measurements)                   
 4. ඒකක ලෙස වර්ගීකරණය (Units)
 5. ගුණාත්මක (Qualitative) හා ප්‍රමාණාත්මක (Quantitative) ලෙසයි.

 

36. පුස්ථකාල තොරතුරු පද්ධතියකට (Library Management System) පරිශීලකයෙකු විසින් පොතේ නම ඇතුළත් කළ විට අදාල දත්ත සමුදාය (Data Base) පිරික්සීමෙන් එම පොත පුස්ථකාලයේ තිබේ ද යන්න දක්වයි. මෙම පද්ධතිය සඳහා අදානය, ක්‍රියාවලිය හා ප්‍රතිදානය නිවැරදි පටිපාටියට දැක්වෙනුයේ පහත් සඳහන් කවරක ද,

 1. පොතෙහි නම, පොත තිබේද යන්න වග, දත්ත සමුදාය පිරික්සීම
 2. පොතෙහි නම, දත්ත සමුදාය පිරික්සීම, පොත තිබේද යන්න වග
 3. දත්ත සමුදාය පිරික්සීම, පොතෙහි නම, පොත තිබේද යන වග
 4. දත්ත සමුදාය පිරික්සීම, පොත තිබේද යන්න වග, පොතේ නම
 5. ඉහත කිසිවක් නොවේ.

 

37. තොරතුරු තාක්ෂණය (Information Technology) ලෙස හැඳින්වෙන්නේ,

 1. පරිගණකයට ඇතුලත් කරන මූලික දත්තයි.      
 2. ශෝධනය හා සංවිධානය කරන ලද අර්ථාන්විතව පිළියෙල කළ දත්තයි.
 3. හැමවිටම වෙනස් වීමට බඳුන්වන දත්තයි.                     
 4. දත්ත සැකසීමෙන් පසු ලබා ගන්නා තොරතුරුය.
 5. ඉහත සඳහන් කිසිවක් නොවේ.

 

38. උදෑසන ප්‍රවෘත්ති විකාශය රූපවාහිනියෙන් සහ ගුවන්විදුලියෙන් නැරඹීම සහ ඇසීම කමල්ගේ පුරුද්දකි.මෙවන් සේවාවල් ඔහුට ලබා ගැනීමට හැකිවූයේ, (අන්තර්ජලය ඇසුරිනි )

 1. තොරතුරු සම්ප්‍රේෂණය නිසා                                                
 2. දත්ත සහ තොරතුරු සැකසුම නිසා
 3. තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ පහසුකම නිසා                  
 4. සෑම දිනකම උදෑසන ප්‍රවෘත්ති විකාශය වන නිසා
 5. දත්ත සහ එකතු කිරීමට විවිධ මූලාශ්‍ර ඇති නිසා

 

39. ඔබ ප්‍රදේශයේ නිතර නිතර විදුලිබල සැපයුම බිඳ වැටීම් (Power break down) වලට ලක් වේ යැයි සිතන්න. ඔබ පරිගණකයක් භාවිතා කිරීමේදී ඇතිවන හානිය වලක්වා ගැනීම සඳහා වඩාත් උචිත ක්‍රියාමාර්ගය වනුයේ, (අන්තර්ජලය ඇසුරිනි )

 1. විකල්ප විදුලි ජනකයක් (Generator) භාවිතා කිරීම.
 2. අදාල කාලය තුල පරිගණකය අක්‍රීය (Shutdown) කර තැබීම.
 3. අඛණ්ඩ බල සැපයුම් ඒකකයක් (Uninterruptable Power Supply - UPS) භාවිතා කිරීම.
 4. වෝල්ටීයතා ස්ථායකයක් (Voltage Stabilizer) භාවිතා කිරීම.
 5. පුද්ගල පරිගණකයක් (Personal Computer) වෙනුවට උකුල් පරිගණකයක් හෝ අත්ල පරිගණකයක් භාවිත කිරීම.

 

40. 1919 දුරකථන අංකය මගින් ඔබට සම්බන්ධ විය හැක්කේ,

 1. විභාග දෙපාර්තමේන්තුව                                                        
 2. කොළඹ ජාතික රෝහල
 3. රාජ්‍ය තොරතුරු කේන්ද්‍රය                                                       
 4. ශ්‍රී ලංකා පොලිස් හදිසි ඇමතුම් අංශය
 5. රජයේ අන්තර්ජාල බිහිදොර

 

විවරණය සහ පිළිතුරු පසු ලිපි මගින් බලාපොරොත්තු වන්න... 

 


ලිපිය නිර්මාණය කලේ,
රසික අත්තනායක


MEMBER

අදාල තවත් ලිපි,රසික අත්තනායක

උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

අනෙකුත් ලිපි