උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

පසුගිය විභාග සහ අනුමාන බහුවරණ ප්‍රශ්න - 5 කොටස

41. රාජ්‍ය සංස්ථා , දෙපාර්තමේන්තු හා ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩල මගින් පවත්වාගෙන යනු ලබන දත්ත පද්ධති වලට අන්තර්ජාලය (Internet) මගින් ලඟාවිය හැකිවීම තුළින් ලබා ගත හැකි වාසියක් නොවන්නේ, (අන්තර්ජාලය ඇසුරිනි )

 1. එම දත්ත පද්ධති තුලට වෛරස (Virus) ඇතුළු වීමට ඉඩකඩ වැඩිවීම
 2. පරිපාලන කටයුතු (Administration) සඳහා පොදු දත්ත ලබාගත හැකිවීම
 3. පොදු චක්‍රලේඛ හා සංඛ්‍යාලේඛන යාවත්කාලීන (Update) කරගත හැකිවීම
 4. ආයතනයන්හි කටයුතු වල කාර්යයක්ෂමතාවය වැඩි කරගත හැකිවීම
 5. ආයතනයේ කාර්යයන් නිවසේ සිට සිදු කිරීමේ හැකියාව

 

42. අංක තාක්ෂණය යෙදූ හැඳුනුම්පතක් (Digitalized Identity Card) ලබා දී භාවිතා කිරීම මගින් රජයට හෝ සමාජයට ලැබියහැකි වාසියක් නොවන්නේ, (අන්තර්ජාලය ඇසුරිනි )

 1. තොරතුරු විමසීම සඳහා තාක්ෂණික දැනුම අවශ්‍ය බවයි
 2. වැඩි තොරතුරු ප්‍රමාණයක් හැඳුනුම්පතට ඇතුලත් කළ හැකි වීම
 3. අනාවරකයක් භාවිතයෙන් ඉක්මනින් පුද්ගලයා පිළිබඳ තොරතුරු ලබාගත හැකි වීම
 4. පරිපාලන හා නීතිමය කටයුතු කාර්යක්ෂමව සිදුකිරීමට හැකි වීම
 5. තොරතුරු වල සුරක්ෂිත භාවය වැඩිවීම.

 

43. නීත්‍යානුකූලව නොවන ලෙස අඩු මුදලකට තෙවන පාර්ශවයකින් (Third Party) සපයාගත් මෘදුකාංග පිටපතක් (Software Copy) ඔබේ පරිගණකයේ ස්ථාපනය (Install) කර තිබීම නිසා නීතිමය වශයෙන් ඔබට දඬුවම් ලැබිය හැක්කේ පහත සඳහන් කුමන නීතිමය ප්‍රතිපාදනය (Legal Policy) අනුවද,  (අන්තර්ජාලය ඇසුරිනි )

 1. ළමාරක්ෂක පනත                                                                 
 2. මූලික මිනිස් අයිතිවාසිකම් පනත
 3. පාරිභෝගික ආරක්ෂණ පනත                                                  
 4. බුද්ධිමය දේපල පනත
 5. ඉහත කිසිවක් නොවේ.

 

44. පාසල් කළමණාකරන තොරතුරු පද්ධති මෘදුකාංගයක් (School Information Management System Software) මගින් හැසිරවිය නොහැකි ක්ෂේත්‍රයක් (Field) වන්නේ,

 1. සිසුන් ලියාපදිංචි කිරීම (Student Registration)                         
 2. ඉන්වෙන්ටරි පලනය (Inventory Control)
 3. සිසුන්ගේ අනාගත පැමිනීම (Future Present of Students)
 4. සිසුන්ගේ පැමිණීමේ වාර්ථා සහ පහසුකම් ගාස්තු ගෙවීම් පිළිබඳව වාර්ථා
 5. සේවකයින්ගේ වැටුප් විස්තර ලෙඛන සැකසීම.

 

45. පරිගනකයේ ප්‍රධාන සැකසීමේ උපකරණය තුල ඇති ගණනය කිරීම් සිදු කරන උපාංගය වන්නේ,

 1. Cache                     
 2. Registers                 
 3. ALU                                   
 4. Control Unit            
 5. Main Memory

 

46. දත්ත හා තොරතුරු සම්බන්ධයෙන් පහත ප්‍රකාශ වලින් සාවද්‍ය ප්‍රකාශය තෝරන්න.

 1. සාමාන්‍ය ජන ජීවිතයේ දී මෙන්ම පරිපාලන කටයුතු වලදී ද මිනිසා දත්ත රැස් කිරීමටත්, ගබඩා කිරීමටත්, පසු කාලීනව ප්‍රයෝජනයට ගැනීමට පෙළඹී සිටියේය.
 2. රැස් කරගනු ලබන දත්ත පුද්ගලයාගෙන් පුද්ගලයාට තම අවශ්‍යතාව, රාජකාරීමය අවශ්‍යතාවය යනාදී කරුණු අනුව වෙනස් ස්වරූප ගනී.
 3. දත්ත රැස්කර තබා ගැනීමෙන් ඉතා ප්‍රයෝජනවත් තොරතුරු රැසක් සම්පාදනය කර ගත හැකිවේ.
 4. ස්වයංක්‍රීය ක්‍රම (Automatic Methods) භාවිතයෙන් දත්ත සැකසීමේ දී ඒවායේ විශ්වාසනීයත්වය පිළිබඳව සෑහීමකට පත්විය නොහැක.
 5. අතින් සකසනු ලබන ක්‍රම (Manual methods) භාවිතයෙන් දත්ත සහ තොරතුරු සැකසීමේ දී විවිධ දුෂ්කරතාවන්ට මුහුණ දීමට සිදුවේ.

 

47. සාම්ප්‍රධායික ක්‍රම භාවිතයෙන් දත්ත හා තොරතුරු සැකසීම, ගබඩා කිරීමේ දී පැන නගින දුෂ්කරතාවයක් නොවන්නේ,

 1. ඉතා විශාල කාලයක්  ගතවීම (මන්දගාමීත්වය).                                                
 2. විශ්වාසනීයත්වයෙන් යුක්ත වීම.
 3. දත්ත හා තොරතුරු ගබඩා කිරීමේ දී නිසි තාක්ෂණික උපකරණ නොමැති වීම.
 4. නිරවද්‍යතාවයේ ගැටළු පැණ නැගීම.                                                                      
 5. විශාල ශ්‍රමයක් දැරිය යුතු වීම.

 

48. දත්ත සහ තොරතුරු වලට භෞතිකව හානි සිදුවිය හැකි ආකාරයක් නොවන්නේ,

 1. ස්වාභාවික ආපදා (ගංවතුර ගැලීම්, සුනාමි ආපදා, වැස්සෙන්)
 2. සතුන්ගෙන් වන හානි (මීයන් , වේයන් වැනි කරදරකාරී සතුන්ගෙන්)
 3. පරිගණක වෛරස මගින් සිදුවන හානි
 4. ගින්නෙන් සිදුවන හානි
 5. සොර සතුරන් ගෙන් සිදුවන හානි

 

49. සාම්ප්‍රදායික ක්‍රම භාවිතයෙන් දත්ත හා තොරතුරු මහා පරිමාණයෙන් සංචාලනය වන විට සිදුවන පසුබෑම (Slowness) පිළිබඳව අසත්‍ය ප්‍රකාශය වන්නේ,

 1. අතීතයේ දත්ත සහ තොරතුරු රැස්කර තබා ගන්නා ලද්දේ මුද්‍රිත මාධ්‍ය වල සහ අතින් ලියන ලද කඩදාසිවලයි.
 2. දත්ත සංචාලනයේ දී අඩු මිනිස් ශ්‍රමයක් දායක වී ඇත.
 3. නිසි තාක්ෂණික උපකරණ නොමැතිවීම ප්‍රධානතම ගැටළුවයි.
 4. දත්ත විශාල ප්‍රමාණයක් එක් රැස් කිරීමේදී සහ සැකසීමේදී අතින් සකසන ක්‍රම (Manual Methods) භාවිතයේදී විශාල ලෙස කාලය ගතවේ.
 5. සැකසූ තොරතුරු ගබඩා කිරීම සඳහා නිසි තාක්ෂණික උපකරණ නොමැතිවීමෙන් තොරතුරු වල සුරක්ෂිත භාවයද අඩුවේ.

 

50. තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ බල මහිමයෙන් වර්ථමානයේ ඉතාම වේගත්ව සහ නිරවද්‍යව සිදු කළ හැකි කාර්යයක් නොවන්නේ, (අන්තර්ජාලය ඇසුරිනි )

 1. අ.පො.ස සාමාන්‍ය පෙළ, උසස් පෙළ වැනි විභාග පිලිතුරු පත්‍ර පරීක්ෂා කිරීම සහ ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීම.
 2. රියඳුරු බලපත්‍ර ක්ෂණිකව ලබාදීම හා වාහන දුම් පරීක්ෂාව.
 3. ගොවීන් සඳහා සහන මිලට පොහොර හා සහනාධාර ලබාදීම.
 4. ආයතන වල සේවක වැටුප් ලේඛන සකස් කිරීම.
 5. බැංකු වැනි ආයතන වල එදිනෙදා කාර්යයන් ඉතාම පහසුවෙන් සිදුකිරීම.

 

විවරණය සහ පිළිතුරු පසු ලිපි මගින් බලාපොරොත්තු වන්න.


ලිපිය නිර්මාණය කලේ,
රසික අත්තනායක


MEMBER

අදාල තවත් ලිපි,රසික අත්තනායක

උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

අනෙකුත් ලිපි