උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

06 පාඩම පරිගණකවල සමස්ථ ක්‍රියාවලිය කළමනාකරණය කිරීමට මේහෙයුම් පද්දති බාවිතා කිරීම - 1

 • පරිගණකවල සමස්ථ ක්‍රියාවලිය කළමනාකරණය කිරීමට මේහෙයුම් පද්දති බාවිතා කිරීම

     


පරිගණක මෙහෙයුම් පද්දතිය (පළමු කොටස )

මෙහෙයුම් පද්දතිය යනු පරිශිලකය හා පරිගණකයේ දෘඩාංග අතර සන්නිවේදනය සිදු කරන ලබන අතුරු මුහුණතයි .

          පරිශිලකය

          යෙදවුම් මෘදුකාංග

          මෙහෙයුම් පද්ධති

          දෘඩාංග

පරිගණක පද්ධතියක ප්‍රධාන කොටස් 04 කි .

 1. පරිශීලකයා (user)
 2. යෙදවුම් ක්‍රමලේක (application program)
 3. මෙහෙයුම් පද්දති (operating system)
 4. දෘඩාංග (hardware)

යම් කිසි යෙදවුම් මෘදුකාංගයක් භාවිතයට දෘඩාංග සම්බන්ද කිරීම සිදුවන්නේ මෙහෙයුම් පද්ධතිය හරහාය .Kernel_Layout.

 • ප්‍රධාන වශයෙන් මෙහෙයුම් පද්ධතියක් නිර්මාණය වී ඇත්තේ කර්නලය (kernel),ආම්පන්න ධාවක (device drivers),වැඩතල පරිසරය (desktop environment) යන කොටස් එකතු විමෙනි.

මෙහෙයුම් පද්ධති කිහිපයක kernel  කිහිපයක් පහත දැක්වේ .

 • Windows NT kernel
 1. Windows 2000
 2. Windows XP
 3. Windows 7
 4. Windows 8
 • Linux kernel
 1. Linux
 2. Android
 3. Ubuntu
 4. Fedora
 • Unix kernel
 1. Unix
 • XNU kernel
 1. Mac OS
 2. IOS
 • DOS kernel
 1.  First generation window OS
 • Windows 9x kernel
 1. Windows 95
 2. Windows 98
 3. Windows ME

 

 දැනට භාවිතා කරන මෙහෙයුම් පද්ධති එකිනෙකට වෙනස් ගති ලක්ෂණ පෙන්වන අතර ඉතා අඩු ඉඩ ප්‍රමාණයක් භාවිතා කරන මෙහෙයුම් පද්ධති පරිශීලක හිතෛෂී (user friendly) නොවන අතුරු මුහුණත් තිබිය හැකි අතර GB ගණනක මතකයක් භාවිතා කරන මෙම මෙහෙයුම් පද්ධතියක user friendly interface එකක් තිබිය හැකිය .

 

පරිගනකයක ඇරබුම් ක්‍රියාවලිය (පරිගණක බල වැද්දුම)(computer boot process)

 

පරිගණකයක් බල ගැන්වූ මොහොතේ සිට තිරයේ icon මතුවන මොහොත දක්වා සිදුවන ක්රීයවලිය පරිගණක බල වැද්දුම් ක්රීයවලිය ලෙස හදුන්වයි .

 

BOOT PROCESS

 BIOS --> POST-->bootstrap loader -->MBR-->kernel-->OS--> UI

 

 1. පරිගණකයේ ස්විචය ක්‍රියාත්මක කල විගස ස්පන්ධකය (system clock) ක්‍රියාත්මක වී එහි ස්පන්ධ (clock signal/pulses) මගින් මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය (CPU) ක්‍රියාත්මක (Initialize) වේ .
 2. මද්ධ්ය සැකසුම් ඒකකය ක්‍රියාත්මක විමේ එක කොටසක් වනුයේ මුලික ආදාන , ප්‍රතිදාන පද්ධතියේ (BIOS) ඇති ඇරබුම් ක්‍රමලේකයේ (startup program) පළමු වන උපදෙස සොයාගැනීමයි .
 3. මෙය power on self-test (POST) වැඩසටහන ධාවනය කිරීම සදහා උපදෙසයි .  BIOS මගින් මෙම උපදෙස standard memory location එකක රදවා ගනු ලබයි.
 4. ඉන් පසු CMOS මතකය පරික්ෂ කිරීම මගින් POST වැඩසටහන ආරම්භ වේ . බැටරිය ඇන හිට නොමැති නම් POST වැඩසටහන දිගටම ක්‍රියාත්මක වේ . POST මගින් පරිගණකයට සවි කර ඇති සියලුම දෘඩාංග පරික්ෂ කර බලා ඒවා නියමිත පරිදි ක්‍රියාත්මක වන බව තහවුරු වේ .
 5. ඉන් පසු BIOS හෙවත් පරිගණකයේ පාලනය (bootstrap loader / boot-->strap program) ස්වාරම්භක වැඩසටහනට ලබා දේ. මෙම වැඩසටහන මගින් කලින් POST වැඩසටහනෙන් හදුනාගත් ආචයන ආම්පන්න (Storage device)  එකින් එක ඇරබුම් පටිපාටියේ  (boot sequence) පිළිවෙලට සොයා බලයි. ඒ MBR(master boot record) ලබා දීමට වේ. මෙලෙස හමුවන MBR එකක් සහිත පළමු වන ආචයන ආම්පන්නය ඇරබුම් ධාවකය (Boot device) වේ. එහි ඇති MBR එක සසම්භාවී පිවිසුම් මතකයට  (RAM)  ප්‍රවේශනය කරයි . එමගින් මෙහෙයුම් පද්ධතියේ kernel එක ආචිත (Stored location ) සන්ධහන් වේ.මෙම ස්ථානයෙන් කර්නලය RAM මතට ප්‍රවේශනය කර ක්‍රියාත්මක (execute) කරනු ලැබේ.මෙහිදී පරිගණක ධාවනය සිදුවේ.

BIOS  වැඩසටහන පිහිට ඇත්තේ පටන මාත්‍ර මතකයේය  (ROM) . එයට  පටන මාත්‍ර මතකය යොදා ගැනීමට හේතු වශයෙන්

 • එය ස්තිර මතකයක් වීම
 • එය initialize කිරීමට අවශ්‍ය නොවීම
 • වෛරසයන්ට පහසුවෙන ලග විමට නොහෙකි වීම දැක්විය හැකිය .

ලිපිය නිර්මාණය කලේ,
D
Dinesh madusanka


MEMBER

අදාල තවත් ලිපි,Dinesh madusanka

උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

අනෙකුත් ලිපි