උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

06 පාඩම .පරිගණකවල සමස්ථ ක්‍රියාවලිය කළමනාකරණය කිරීමට මේහෙයුම් පද්දති බාවිතා කිරීම - 2

දෙවන කොටස

 

මෙහෙයුම් පද්ධති ඉතිහාසය


 

               මුල් යුගයේ පරිගණක යාන්ත්‍රික වූ අතර ඒවායේ  මෙහෙයුම් පද්ධති භාවිත නොවිය . මෙහෙයුම් පද්ධති යොදා ගනු ලබන්නේ මහා පරිගණක වලදීය . අනතුරුව ශුද්‍ර පරිගණක මෙහෙයුම් පද්ධති කළමනාකරණය කරමින් මෙහෙයුම් පද්ධතියේ හැකියාවන් වැඩි දියුණු කර ගනී . සෑම වැඩසටහනකම එය ක්‍රියාත්මක වන සෑම කාල පරිච්චේදයක් පුරාම පරිගණකයේ පූර්ණ පාලකයකින් යුක්ත වීම මෙහි ඇති සිවිශේෂී තත්වයකි . ඒ අනුව වරකට එක වැඩසටහන බැගින් ක්‍රියාත්මක වීම අරැබුණි .

          60 දශකය වන විටදී මෙහෙයුම් පද්ධතියේ හැකියාව බහු කාර්ය ලෙස වර්ධනය වීමක් සිදුවේ . 69-70 කාල වකවානුවෙදී ඒක පරිශීලකව පැවති පරිගණක වල මෙහෙයුම් පද්ධති බහු පරිශීලක හැකියාවන්ගෙන් යුක්ත වීම සිදුවේ. උදාහරණ -  ATM යන්ත්‍රය

 

මෙහෙයුම් පද්ධති වර්ගීකරණය

මෙහෙයුම් පද්ධති විවිධ නිර්ණායක යටතේ වර්ග කල හැක . ඒ අනුව බහුලව භාවිත වන වර්ගීකරණයන් කිහිපයක් පහත දැක්වේ .

  1. කාණ්ඩ සැකසුම් පද්ධති
  2. බහු ක්‍රමලේක පද්ධති
  3. බහු ක්‍රමලේක පද්ධති
  4. ඒක පරිශීලක - ඒක කාර්යය පද්ධති
  5. බහු කාර්ය මෙහෙයුම් පද්ධති
  6. ඒක පරිශීලක බහු කාර්ය මෙහෙයුම් පද්ධති
  7. බහු පරිශීලක බහු කාර්ය මෙහෙයුම් පද්ධති
  8. තත් කාලින මෙහෙයුම් පද්ධති
  9. එබ්බවූ මෙහෙයුම් පද්ධති(නිහිත)

කාණ්ඩ සැකසුම් පද්ධති .

      මෙම මෙහෙයුම් පද්ධතියක් තුල එක වරකට ක්‍රියාත්මක කල හැක්කේ එක් වැඩසටහනක් පමණි . මෙහෙයුම් පද්ධතියට ලබා දෙන කාර්යයන් සමුහයක් වශයෙන් ලබාගනිමින් ලබා ගැනීම අවසාන වූ විට එම කාර්යන් සියල්ල සම්පුර්ණ කිරීමේ කොන්දේසිය මත ක්‍රියාත්මක වන මෙහෙයුම් පද්ධතියකි .

          කාණ්ඩයක් ලෙස දත්ත ඒක රාශි කරගනිමින් එකතු කරගත් කාණ්ඩය එක වරම සැකසීමට ලක් කිරීම මෙහිදී සිදු වන ක්‍රියාවලියයි

 

බහු ක්‍රමලේක පද්ධති

          පරිගණක මතකය තුල වැඩසටහන් කිහිපයක් පවත්වාගෙන යමින් එක වරම එම වැඩසටහන් සියල්ලම ක්‍රියාත්මක වන ආකාරයකට කටයුතු සම්පදනය කල හැකි මෙහෙයුම් පද්ධති බහු ක්‍රමලේක පද්ධති ලෙස හැදින්වේ .

ප්‍රධාන මතකයේ ඇති කාර්යන් සකසනයට වරින් වර ලබා දෙන අතර මිලි තත්පර කාලයක් එක එක් කාර්ය සදහා ලබා දෙමින් මාරුවෙන් මාරුවට ලබා දෙන කාර්යන් සියල්ලම ඉටු කරනු ලබයි . මෙහි ප්‍රතිපලය ලෙස වැඩසටහන් 2ම එක වැර ක්‍රියාත්මක කරන ආකාරය දැක ගත හැකිය .

 

බහු පරිශීලක පරිගණක පද්ධති

          මෙහෙයුම් පද්ධතියේ එක වර ග්‍රාහකයන් කිහිප දෙනෙකු විසින් භාවිතා කල හැකි ආකාරයට සකස් කර ඇති මෙහෙයුම් පද්ධති බහු පරිශීලක පරිගණක පද්ධති වේ.

 

ඒක පරිශීලක - ඒක කාර්යය  (single user – single task)

එක් අවස්ථාවකදී එක පරිශිලකයෙකි . එම පරිශීලකයට කල හැක්කේ එක වැඩක් පමණි . උදා: පාම් අත් පරිගණකයේ පාම් OS (palm hand computer –palm OS) (ඩිස්ක් මෙහෙයුම් පද්ධති - DOS)

             විධන පේලි අතුරු මුහුණත් (CLI) command line interface මෙහෙයුම් පද්ධතිය මේ සදහා තවත් උදාහරණයකි .(DOS)

 

ඒක පරිශීලක - බහු කාර්යය (single user – multi task)

එක් වේලාවකදී එක් පරිශීලකයෙකුට වැඩ කිඉපයක් කල හැක. ඩෙස්ක්ටොප් හා ලැප්ටොප් පරිගණක වල භාවිත වන මෙහෙයුම් පද්ධති මීට අයත් වේ . මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය මගින් හසුරුවන ලබන්නේ වරකට එක් ක්‍රමලේකයක් වුවත් එහි වේගය හා කාර්යක්ෂම තාවය නිසා  ක්‍රමලේක සමගාමිව ධාවනය වන ලෙස දෘශ්‍ය මාන වේ .මෙවෙනි මෙහෙයුම් පද්ධති නිර්මාණය වී ඇත්තේ පරිශීලක හිතයිෂි භාවය මුලික කොට ගෙනය .මේවායේ සම්පත් භාවිතය පිලිබදව වැඩි අවධානයක් යොමු නොකෙරේ .

උදාහරණ : Microsoft Windows, Apple Macintosh , Google android

 

බහු පරිශීලක - බහු කාර්ය (multi user – multi task)

            මෙම වර්ගයේ මෙහෙයුම් පද්ධති බොහෝ විට භාවිතා වනුයේ මහා පරිගණක වලය (main frame) ජාල ගත පද්ධත මගින් බොහෝ පරිශීලකයන්ට එක වර මහා පරිගණක වල වැඩ කර ගත හැකි අතර මෙහෙයුම් පද්ධති මගින් පරිගණකයේ සම්පත් පරිශීලකයන්ට වෙන් කර ලබා දේ . CPU එක මගින් හසුරුවනු ලබන්නේ එක් පරිශීලකයෙකු පමණක් නමුත් එහි වෙගය හා කාර්යක්ෂමතාවය නිසා එක වර පරිශීලකයන් රැසක් හසුරුවන ආකාරය දෘශ්‍යමාන වේ . සම්පත් කාර්යක්ෂමතාව භාවිතා කිරීම ගැන වැඩි යොමු කෙරේ .

EX- UNIX, windows server


ලිපිය නිර්මාණය කලේ,
D
Dinesh madusanka


MEMBER

අදාල තවත් ලිපි,Dinesh madusanka

උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

අනෙකුත් ලිපි