උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

1.0 අනුමාන ප්‍රශ්න මාලාව - රචනා සහ ව්‍යවූහගත රචනා - ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු 1

01. දත්ත (Data) සහ තොරතුරු (Information) අතර වෙනස එක් වාක්‍යයකින් පැහැදිලි කරන්න.

දත්ත යනු අපට එදිනෙදා ජීවිතයේදී මූලික අර්ථයක් ලබා දෙන, කිසිදු ආකාරයක සකස් කිරීමකට භාජනය නොකළ කරුණු වන අතර තොරතුරු යනු දත්ත අවශ්‍ය ලෙස එනම් ලබන්නාට කිසියම් අර්ථයක් දෙන ආකාරයට සකස් කළ කරුණු වේ.

 

02. දත්ත වර්ගීකරණය කළ හැකි ආකාර 2 නම් කර ඒවාට උදාහරණ 2 බැගින් දෙන්න.

 • ප්‍රමාණාත්මක දත්ත (Quantitative data)
 • ගුණාත්මක දත්ත (Qualitative data)

ප්‍රමාණාත්මක දත්ත (Quantitative data) : සංඛ්‍යාත්මක ලෙස ඉදිරිපත් කළ හැකි දත්ත - උස, දුර, කාලය, උෂ්ණත්වය, පීඩනය, සංඛ්‍යාතය, වේගය, වර්ගඵලය
ගුණාත්මක දත්ත (Qualitative data) : සංඛ්‍යාත්මක ලෙස ඉදිරිපත් කළ නොහැකි දත්ත - හැඩය, පාට, ලස්සන, සුවඳ

 

03. තොරතුරු වල ගති ලක්ෂණ මොනවාද?

 • අර්ථවත්
 • විශ්මය දනවන සුළුය
 • පෙර දැනුම නවීකරණය කරයි
 • අන්තර් සන්නිවේදන මාධ්‍යයකි
 • කාලීනයි.
 • තීරණ ගැනීමට උපකාරී වේ
 • අදාල කාර්යය සඳහා උචිත/ අදාල වේ
 • ප්‍රමාණවත් වේ
 • නිවැරදි වේ
 • තොරතුරු සැකසීම සඳහා දත්ත ලබා ගන්නා ප්‍රභවය (Source) විශ්වාසවන්ත විය යුතුයි
 • නිවැරදි වේලාවට සැකසිය යුතුයි
 • නිශ්චිත වටිනාකමක් ඇත.

 

04. දත්ත විශාල ප්‍රමාණයක් අතින් සැකසීමේ දී මුහුණපාන ගැටළු මොනවාද?

 • කාර්‍යක්ෂමතාවය අඩුය
 • නිරවද්‍යතාවය අඩුය
 • විශාල කාලයක් ගත වීම
 • විශ්වාසනීයත්වය අඩුය
 • ආදානය කළ අනුපිළිවෙලින්ම සටහන් කිරීමට සිදුවීම
 • අනවශ්‍ය දත්ත මැකීමට (ඉවත් කිරීම) අපහසුය
 • දත්ත යාවත්කාලීන කිරීම අපහසුය
 • තැන්පත් කිරීම සඳහා වැඩි ඉඩක් අවශ්‍ය වීම
 • මිනිස් ශ්‍රමය විශාල ලෙස අවශ්‍ය වීම
 • ස්වාභාවික ආපදා
 • සතුන්ගෙන් වන හානි
 • ගින්නෙන් සිදුවන හානි වැනි ආකාර මගින් විනාශ වීමේ ඉඩකඩ ද  වැඩි වීම.

 

05. දත්ත හා තොරතුරු රැස් කරගත හැකි ආකාර මොනවාද?

 • සම්මුඛ සාකාජ්චා මගින් (Interviews)
 • ප්‍රශ්නාවලි (Questionaries’) මගින්
 • විමසීම් (Inquiries) මගින්
 • පෝරම මගින් (forms)

 

06. ජංගම පරිගණනය (Mobile computing) යනු කුමක්ද?

අපගේ පුද්ගලික පරිගණකයත්, ජංගම තාක්ෂණික මෙවලම් යන සියල්ලමත් සෑම මොහොතකම අප හා සම්බන්ධව ඇත්නම් අපට අවශ්‍ය ඕනෑම මොහොතක, ඕනෑම තැනක සිට තොරතුරු ලබා ගැනීමේ හැකියාව පවතියි.

 

07. පහත එක් එක් වාක්‍ය ඛණ්ඩ සඳහා දිගු නාමයන් ලියා දක්වන්න.

WWW – World Wide Web
ARPA – Advanced Research Project Association
TCP / IP - Transmission Control Protocol / Internet Protocol
URL - Uniform Resource Locator                
HTTP - Hyper Text Transfer Protocol
HTML - Hyper Text Markup Language

 

08. දත්ත ආදානය කළ හැකි ආකාර මොනවාද?

 • අතින් දත්ත ඇතුලු කිරීම (Manual Method)
 • ස්වයංක්‍රීයව දත්ත ආදානයයි (Automatic method)

 

09. තොරතුරු වල වියුක්ත ආකෘතියක් (Abstract model) ඇඳ නම් කර එහි ක්‍රියාකාරීත්වය පැහැදිලි කරන්න.

පද්ධතිය ආදාන අග්‍රයේ දී දත්ත ලබා ගන්නා අතර ප්‍රතිදාන ලෙස තොරතුරු සැපයීම සඳහා සැකසුම් ඒකකයේ දී අර්ථාන්විත ක්‍රියා පිළිවෙලක යෙදෙයි.

 

10. තොරතුරු පිළිබඳ ස්වර්ණමය න්‍යාය (The golden rule of information) ඉදිරිපත් කරන්න.
තොරතුරු වල වටිනාකම එහි අදාළත්වය මත රඳා පවතියි. තොරතුරු නිර්මාණය කරන මොහොතේම හෝ ඒවා ලැබෙන මොහොතේම එයට වැඩි වටිනාකමක් ඇත. කාලය ශුන්‍ය ආසන්න වන අවස්ථාවේ දී තොරතුරු වල වටිනාකම උපරිම වේ. කාලය ගත වීමත් සමගම තොරතුරු වල වටිනාකම ක්‍රමයෙන් අඩුවී අවසානයේදී ඒවා දත්ත බවට නැවත පත්වේ.

 

තවත් කොටසක් බලාපොරොත්තු වන්න.

 


ලිපිය නිර්මාණය කලේ,
රසික අත්තනායක


MEMBER

අදාල තවත් ලිපි,රසික අත්තනායක

උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

අනෙකුත් ලිපි