උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

1.0 අනුමාන ප්‍රශ්න මාලාව - රචනා සහ ව්‍යවූහගත රචනා - ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු 4

24. මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකයේ විකාශනය පිළිබඳව සැලකීමේ දී බලපාන සාධක මොනවාද?

 • යොදාගත් තාක්ෂණය (උදා: අර්ධසන්නායක)
 • ගණනය කිරීමේ වේගය (Processing Speed)
 • ධාරිතාව (Capacity)
 • විශාලත්වය (Size)
 • වර්ගය (උදා:Intel, Motorola, Celeron, AMD )

 

25. විද්‍යුත් තැපෑල හැරුණු විට ආයතන වල භාවිතා කළ හැකි වෙනත් අන්තර්ජාලය ආශ්‍රිත සන්නිවේදන ක්‍රම දෙකක් ලියන්න.

 • විද්‍යුත් කථාබහ (Chatting)
 • වීඩියෝ සංවාද (Video conferencing)
 • සංවාද මණ්ඩප (Forums)
 • සමාජ ජාලා (Social Networks)

 

26. පරිගණකයේ වේගය / ඝටිකා වේගය (Clock speed) යනු කුමක්ද?

මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකයේ වේගයයි. ඒකක Hz වේ. (MHz, GHz විය හැකිය.)

 

27. පරිගණකයක පදයක ප්‍රමාණය (Word size) යන්න හඳුන්වන්න.

මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකයේ ධාරිතාව මැනීම සඳහා වරක දී ගණනය කිරීම සඳහා හෝ තැන්පත් කිරීම සඳහා හෝ භාවිත කරනු ලබන උපරිම බිටු (Bits) ගණනයි. (16 bits, 32 bits, 64 bits විය හැකිය.)

 

28. මධ්‍ය සැකසුම් ඒකක (CPU – Central Processing Unit) නිෂ්පාදන ආයතන මොනවාද?

Intel
AMD
NVidia
IBM
Motorola
GlobalFoundaries
Qualcomm
Sun

 

29. මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකයේ (CPU – Central processing unit) ප්‍රධාන කොටස් නම් කරන්න.

 • පාලන ඒකකය (CU - Control Unit)
 • අංක ගණිතමය හා තාර්කික ඒකකය (ALU – Arithmetic & Logic Unit)
 • රෙජිස්තර ආරාව (Register Array)

 

30. පාලන ඒකකය (CU – Control Unit) යන්න හඳුන්වා එහි කාර්යය භාරය විස්තර කරන්න.

පරිගණක පද්ධතියක සියළු කොටස් හැසිරවීම, මතකයේ ඇති උපදෙස් ලබාගෙන ඒවා විකේතනය (Decode) කිරීම සහ ඊට අදාළව පද්ධතියේ කොටස් වලට සංඥා නිකුත් කිරීම. අවශ්‍ය ආකාරයෙන් වූ අණ කිරීම් ලබා දෙමින් පරිගණකයේ සියළුම උපාංග හා ක්‍රියාවලි පාලනය කරයි.

 

31. අංක ගණිතමය හා පාලන ඒකකය (ALU – Arithmetic & Logic Unit) යන්න හඳුන්වා එහි කාර්යය භාරය විස්තර කරන්න.

සියළුම ආකාරයේ ගණිතමය කටයුතු සිදු කිරීම සහ දත්ත සන්සන්දන කටයුතු සිදු කිරීම මෙම ඒකකයෙන් සිදුවේ.

 

32. රෙජිස්තර ආරාව (Register Array) යනු කුමක්ද? කාර්යය පහදන්න.

තාර්කික ඒකකයට (Logical Unit) යවන තෙක් දත්ත සහ උපදෙස් තාවකාලිකව තැන්පත් කර තබා ගැනීමත් සකස් කරන ලද තොරතුරු, ප්‍රධාන මතකයට යවන තෙක් තැන්පත් කර තැබීමත් මෙම ඒකකයෙන් සිදුවේ.

 

33. "ජංගම වෛද්‍ය" යනු ඉක්මන් වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර අවශ්‍ය වූවන් සඳහා හදිසි සේවා සපයන ගිලන් රථ සේවයකි. දැනට ඔවුන් පරිගණක තොරතුරු පද්ධතියක් භාවිතා නොකරයි. එම සේවා ලබාගන්නට බලාපොරොත්තු වන්නවුන් එහි ලියාපදිංචි විය යුතු ය. "ජංගම වෛද්‍ය" හි සේවා අවශ්‍ය වූ අනුග්‍රාහකයින් " අනුග්‍රාහක සේවා කළමනාකරු" ඇමතිය යුතු අතර කෙටි කතා බහකින් පසුව ඔහු රෝගියා සිටින ස්ථානයට වෛද්‍යවරයකු හා හෙදියක සමග ගිලන් රථයක් පිටත් කර යවයි. අනතුරුව හදිසි ප්‍රතිකාර ලබා දීමත්, රෝගියා ළඟම පිහිටි රෝහලට ගෙන යාමත් සිදු කෙරේ. (O/L Past Peper Question)

 1. මෙම සේවා සැපයීම සඳහා අනුග්‍රාහක සේවා කළමනාකරුට අවශ්‍ය වන දත්ත හා තොරතුරු වෙන් වෙන් වශයෙන් ලැයිස්තු ගත කරන්න.රෝගියාගේ නම
  • රෝගියාගේ වයස
  • රෝගියාගේ හැඳුනුම්පත් අංකය
  • රෝගියාගේ භාරකාරත්වය
  • රෝගියාගේ ලිපිනය
 2. මුදල් කුවිතාන්සිය පිළියෙල කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වන අමතර දත්ත මොනවා දැයි ලැයිස්තු ගත කරන්න.
  • ගිලන් රථය සඳහා ගිය ප්‍රවාහන වියදම්
  • බෙහෙත් වර්ග සඳහා වියදම්
  • වෛද්‍ය ගාස්තු
  • සේවක ගාස්තු
 3. පරිගණක තොරතුරු පද්ධතියක් භාවිත කළහොත් ඔවුනට ලැබිය හැකි ප්‍රතිලාභ මොනවාදැයි සඳහන් කරන්න.
  • අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ගෙවීම් කටයුතු සිදු කළ හැකි වීම.
  • රෝගියාගේ රෝග ඉතිහාසය පරිගණක ගත කිරීම මගින් අවශ්‍ය කාලයක දී වැඩිදුර විස්තර සඳහා යොදා ගත හැකි වීම.
  • වේගවත් සැකසුම.
  • සිහි කැඳවීම් වැනි පණිවිඩ රෝගියාගේ භාරකාරත්වයට කෙටි පණිවිඩ මගින් හෝ විද්‍යුත් තැපෑල මගින් යැවිය හැකි වීම.


   තවත් කොටසක් බලාපොරොත්තු වන්න.

ලිපිය නිර්මාණය කලේ,
රසික අත්තනායක


MEMBER

අදාල තවත් ලිපි,රසික අත්තනායක

උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

අනෙකුත් ලිපි