උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

1.0 අනුමාන ප්‍රශ්න මාලාව - රචනා සහ ව්‍යවූහගත රචනා - ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු 8

61. ඊ - වාණිජ්‍ය (e - commerce) මගින් ලැබෙන ප්‍රතිලාභ මොනවාද?

ආදායම් වැඩි කිරීම, මිල අඩු කිරීම් සහ මුදල් ඉපයීම සිදු කරයි.

 

62. ඊ - අධ්‍යාපනයේ (e - education) ප්‍රතිලාභ මොනවාද?

රැකියා අවස්ථා වැඩි කරයි. දුරස්ථ ආකාරයට කැමති වේලාවක ඉගෙනීක් කටයුතු සිදු කළ හැකිවේ. මාර්ගගත පරීක්ෂණ (Online Test) සඳහා අවස්ථාව ලබාදේ.
භාණ්ඩ ගෙන්වා ගැනීමට හැකි වීමත් ණය කාඩ්පත් මගින් ආරක්ෂාකාරීව ගෙවීම් සිදුකළ හැකිවීමත් විද්‍යුත් ආර්ථිකය තුළ දැකගත හැකිය.

 

63. තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ මතවාද / බලපෑම් (Issues / ideologies created by ICT) බෙදා දැක්විය හැකි ආකාර මොනවාද?

සමාජීය මත වාද (Social)
ආර්ථික මත වාද (Economical)
පාරිසරික මත වාද (Environmental)
සදාචාරාත්මක මත වාද (Ethical)
නෛතික මත වාද (Legal)

                   පෞද්ගලිකත්වය සහ මෘදුකාංග කොල්ල කෑම (Privacy & Piracy)
                   ප්‍රකාශන හිමිකම (Copyright)
                   වෙන අයෙකුගේ නිර්මාණයක් තමාගේ සේ කියා පෑම (Plagiarism)
                   බලපත්‍ර සහිත මෘදුකාංග (Licensed Software)

 

64. ඊ - ආණ්ඩු (e - government) වල ප්‍රතිලාභ මොනවාද?

මුදල් ඉතිරි කිරීම, කාර්‍යක්ෂමතාව වැඩි කිරීම හා රාජ්‍ය අංශ වල විනිවිද භාවය වැඩි කරයි.

 

65. සමාජීය (Social) මතවාද යනු මොනවා ද?

සමාජය සංවිධානය වී ඇති ආකාරයට තොරතුරු තාක්ෂණය බලපාන ආකාරය සහ පුද්ගලයින් එකිනෙකා අතර අන්තර්ක්‍රියා සහ හැසිරවීමයි. සමාජ ජාල වෙබ් අඩවියක් වන මගින් සමාජයේ විවිධ තරාතිරමේ පුද්ගලයින් පහසුවෙන් සම්බන්ධ විය හැකි අතර විවිධ අපචාර සහ නීති විරෝධී කටයුතු අති විශාල ලෙස සිදුවෙමින් පවතී.

Facebook, YouTube, Twitter, MySpace, Linked in

 

66. ආර්ථික (Economical) මතවාද යනු මොනවා ද?

අන්තර්ජාලය භාවිතයෙන් වෙළදාම් කටයුතු කිරීම හේතුවෙන් ආර්ථික කටයුතු වලට පහසුවකුත් ලාභයකුත් ලැබී ඇත. වෙළඳ භාණ්ඩයන්හි මිල ගණන් සංසන්දනය කර තමන් කැමති රටකින් භාණ්ඩ ගෙන්වා ගැනීමට හැකි වීමත් ණය කාඩ්පත් මගින් ආරක්ෂාකාරීව ගෙවීම් සිදුකළ හැකිවීමත් විද්‍යුත් ආර්ථිකය තුළ දැකගත හැකිය.

 

67. පාරිසරික (Environmental) මතවාද යනු මොනවා ද?

පරිසරය කෙරෙහි තොරතුරු තාක්ෂණයේ බලපෑම් පිළිබඳ මතවාදයි. තොරතුරු තාක්ෂණික මෙවලම් භාවිතයෙන් ඉවත දැමීමට නිසි ක්‍රමවේදයක් නොමැති වීම අද සමාජයේ දැකියහැකි ඉතාමත්ම උග්‍ර ගැටළුවකි. මේවා ඉලෙක්ට්‍රොනික අපද්‍රව්‍ය ලෙස හඳුන්වයි.

 

68. සදාචාරාත්මක (Ethical) මතවාද යනු මොනවා ද?

නිවැරදි හා වැරදි දේ කිරීම පිළිබඳව තොරතුරු තාක්ෂණයේ බලපෑමයි. අන්තර්ජාලයේ සමාජ ජාලා වෙබ් අඩවි මගින් සහ වෙනත් ආකාරයට කෙරෙන අසත්‍ය චෝදනා සහ දුරාචාර ක්‍රියා ශ්‍රී ලංකාව වැනි සදාචාරාත්මක රටක සංස්කෘතියට පටහැනි ක්‍රියාවන් වේ.

 

69. පේටන්ට් (Patent) යනු කුමක්ද?

නව සොයා ගැනීමක්, ලිඛිත හෝ කලාත්මක කාර්යයක් වෙනුවෙන් එය සොයාගත් හෝ නිර්මාණය කරන ලද පුද්ගලයාට ආණ්ඩුව විසින් නියමිත කාලයක් තුළ දෙනු ලබන අයිතිවාසිකමකි. අන් අයට අදාළ පුද්ගලයාගේ අවසරයකින් තොරව කිසිදු ක්‍රියාවක් සිදු කළ නොහැකිය.

 

70. ප්‍රකාශන හිමිකම (Copyright) යනු කුමක්ද?

කර්තෘට තම ද්‍රව්‍ය පිටපත් කිරීමට, මුද්‍රණය කිරීමට සහ විකිණීමට ඇති අයිතියකි. මින් මුල් පිටපත, නාට්‍යානුසාර, සංගීතමය, කලාත්මක කාර්යයන් , මුද්‍රිත කාරයයන්, පටිගත කරන ලද ශබ්ද, චිත්‍රපට, විකාශනයන් හා පරිගණක වැඩසටහන් ආරක්ෂා කරයි. කර්තෘගේ දැනුවත්වීමක් නොමැතිව හෝ ලිඛිත අවසරයකින් තොරව කිසිදු උපුටා ගැනීමක්, සංස්කරණය කිරීමක් සිදු කළ නොහැකිය.

 

71. Plagiarism යනු කුමක්ද?

වෙන අයෙකුගේ නිර්මාණයක් තමාගේ සේ කියා පෑම (Plagiarism).
මෘදුකාංග, දෘඩාංග, විද්‍යුත් ලේඛන අනවසරයෙන් උපුටා ගැනීම යනු වෙනත් කෙනෙකුගේ අදහස් සහ සිතුවිලි තමන්ගේ මුල් පිටපතක් ලෙස භාවිත කිරීමයි.


ලිපිය නිර්මාණය කලේ,
රසික අත්තනායක


MEMBER

අදාල තවත් ලිපි,රසික අත්තනායක

උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

අනෙකුත් ලිපි