උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

11.0: තොරතුරු පද්ධති (Information Systems) - අනුමාන ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු 4

35. ගනුදෙනු සකස් කිරීමක් (Transaction processing) යනු කුමක්ද?

තොරතුරු සකස් කිරීමක් ය. තොරතුරු තනි තනි ඒකක වලට බෙදා එකිනෙකට නොපෙනෙන ලෙස අනෙයෝන්‍ය හැදියාවෙන් යුක්තව සිදු කිරීමක් ගණු දෙණු සකස් කිරීමක් වේ.

 

36. ගනුදෙනු සකස් කිරීමේ පද්ධතියක (TPS – Transaction Processing System) ක්‍රියාකාරීත්වය පැහැදිලි කරන්න.

ගනු දෙනු සකස් කිරීමක් යනු තොරතුරු සකස් කිරීමක් වන අතර තොරතුරු තනි ඒකක වලට බෙදා එකිනෙකට නොපෙනෙන ලෙස අනෙයෝන්‍යව හැදියාවකින් යුක්තව සිදු කිරීම ගනු දෙනු සකස් කිරීමක් වේ. මෙහි දී අනිවාර්‍ය්යෙන්ම සිදු වන්නේ එක් එක් ගනු දෙනු සකස් කිරීමක් සම්පූර්ණයෙන්ම සිදු වන්නේ ද නැද්ද යන්නයි. අතරමැදි අවස්ථාවක නතර වීමට මෙහිදී හැකියාව නැත. මෙම ගනු දෙනු සකස් කිරීමක දී පරිගණක ආශ්‍රිත දත්ත ගබඩාවක් හෝ ගොනු ගබඩාවක් භාවිතයට ගනී.

 

37. ගනුදෙනු සැකසුම් පද්ධති වල සුවිශේෂී ක්‍රියාකාරීත්වය සඳහා ගෙන ඇති ක්‍රියාදාමයන් වන ACID (Atomicity - පරමාණුකතාව, Consistency - සංස්ථිතිය, Isolation - හුදකලා බව, Durability - කල් පැවැත්ම) යන්න පැහැදිලි කරන්න.

Atomicity - පරමාණුකතාව: ගනු දෙනු සකස් කිරීමක දී එය සම්පූර්ණයෙන්ම සිදු වීමක් හෝ සම්පුර්ණයෙන්ම සිදු නොවීමට වග බලා ගැනීමයි.

Consistency - සංස්ථිති: ගනු දෙනුවේ නිරවද්‍යතාවය තහවුරු කරයි.

Isolation - හුදකලා බව: ගනු දෙනු දෙකක් එකවර සිදු නොවීමට වග බලා ගැනීමයි. එනම් ගනු දෙනු කිහිපයක් එකවර සිදු වුවද එකකට පසුව අනෙක ලෙස සිදු වීමට වග බලා ගනියි.

Durability - කල් පැවැත්ම: එක් ගනු දෙනුවක් සාර්ථකව නිම වූ පසුව එය නැවත අනහිටීමේ ක්‍රියාවලියකට ලක් නොවීමට වග බලා ගනියි.

 

38. පාරිභෝගිකයාට උසස් සේවාවක් ලබා දීම සඳහා ගනුදෙනු සකස් කිරීමේ පද්ධති (TPS – Transaction Processing Systems) වල දක්නට ලැබෙන විශේෂාංග මොනවාද?

  1. ඉක්මන් ප්‍රතිචාර දැක්වීම. මෙහි දී පද්ධතිය ඉතාමත්ම ඉක්මනින් සීග්‍ර ක්‍රියාකාරීත්වයේ යෙදෙයි. උදාහරණය ක් ලෙස ස්වයංක්‍රීය ටෙලර් යන්ත්‍ර අසල පාරිබෝගිකයින් වැඩි වේලාවක් ගැවසීමට අදහස් නොකරයි. තම අවශ්‍යතා ඉක්මනින්ම සපුරා ගැනීමේ අරමුණින් යුතුව මෙම යන්ත්‍ර කරා පාරිබෝගිකයින් පිවිසේ.
  2. විශ්වාසනීයත්වය ඉහළයි. පද්ධතිය මගින් වැරදි සිදුවීම පාරිබෝගිකයින් අපේක්ෂා නොකරයි.
  3. සෑම ගනු දෙනුවක් ම තරාතිරම පිළිබඳව සැලකීමෙන් තොරව කටයුතු කරන්නේ යන්ත්‍රයක් හෝ පද්ධතියක් බැවිනි. එනම් ස්ථීරයි.
  4. සංවිධානයේ නීති රීති සහ රෙගුලාසි වලට යටත් වන ලෙස සංවිධානයේ කාර්යයන් පහසු කිරීම සඳහා පාලනයකින් යුතු ව සකස් වී ඇත.

 

39. මිනිසා විසින් සාදන ලද විවිධ වර්ග වල ගනුදෙනු සකස් කිරීමේ පද්ධතීන් (TPS – Transaction Processing Systems) 3 ක් නම් කරන්න.

 

40. කළමනාකරණ තොරතුරු පද්ධතියක් (MIS – Management Information System) යනු කුමක්ද?

ව්‍යාපාරයක් තුළ සමස්ථ අභ්‍යන්තර පාලන ක්‍රියාවලීන්ගේ උප ඒකකයකි. ව්‍යාපාරික ගටළු විසඳීම සඳහා කළමනාකරණ සහාය  / තොරතුරු පද්ධති සහාය වේ. නිෂ්පාදන වල හෝ සේවා වල පිරිවැයකරණය සෙවීම සහ පුළුල් ව්‍යාපාර උපාය මාර්ග සෙවීම මෙම පද්ධති වල කාර්යය භාරය වේ.

 

41. කළමනාකරණ තොරතුරු පද්ධතියක් (MIS – Management Information System) මගින් ඉටුකරන කාර්යයන් මොනවාද?

  • නිෂ්පාදන වල හෝ සේවා වල පිරිවැයකරණය සෙවීම
  • පුළුල් ව්‍යාපාර උපාය මාර්ග සෙවීම

 

42. තීරණ සහාය පද්ධති (DSS – Decision Support Systems) යනු මොනවාද?

කිසියම් ව්‍යාපාරයක හෝ ආයතනයක ඇතැම් අවස්ථා වලදී තීරණාත්මක තීරණ ගැනීමට සිදු වේ. මෙවැනි අවස්ථා වල දී මිනිසුන්ගේ බුද්ධිය මෙහෙයවීමෙන් තීරණ ගැනීම අසීරු කටයුත්තක් විය හැකිය. මෙවිට තීරණ සහායක පද්ධති ප්‍රයෝජනයට ගත හැකි වේ.  මේවා විශේෂිත පද්ධති වේ.

තවත් කොටසක් බලාපොරොත්තු වන්න.


ලිපිය නිර්මාණය කලේ,
රසික අත්තනායක


MEMBER

අදාල තවත් ලිපි,රසික අත්තනායක

උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

අනෙකුත් ලිපි