උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

1.4 : මතක උපාංග වර්ගීකරණය

මතක උපාංග වර්ගීකරණය

මතක උපකරණ (Memory Devices) යනු

පරිගණක පද්ධතියක දත්ත, තොරතුරු සහ උපදෙස් කෙටි කාලීනව හෝ දීර්ඝ කාලීනව හෝ තැන්පත් කර තැබීම සඳහා යොදා  ගන්නා උපාංගයි. මතක උපාංග ආකාර තුනකි.

1. සසම්භාවී පිවිසුම් මතකය (අභ්‍යන්තර)
2. පඨන මාත්‍ර මතකය (අභ්‍යන්තර)
3. ආචයන උපාංග (බාහිර )

 

සසම්භාවී පිවිසුම් මතකය (අභ්‍යන්තර ) – RAM – Random Access Memory (Internal)

පරිගණකයක් ක්‍රියාත්මක වීමේදී අදාළ මෙහෙයුම් පද්ධතිය (Operating System), දෘඩ තැටිය (Hard Disk) තුළින් සසම්භාවී පිවිසුම් මතකය වෙත ආදානය කරනු ලැබේ. මෙය පරිගණකයක් පණගැන්වීම (Booting) ලෙස හඳුන්වයි. සැකසීමට භාජනය වීමට පෙර දත්ත හා උපදෙස් තාවකාලිකව රඳවා තබා ගන්නේ ද මෙම මතකයේය. නෂ්‍ය මතකයක් (Volatile Memory) වන මෙහි ඇති දත්ත, උපදෙස් සහ තොරතුරු විදුලිය විසන්ධි වීමත් සමගම හෝ පරිගණකය වසා දැමූ විට (Shutdown) නැතිවී යයි. මෙම මතක කියවීමට හා ලිවීමට (Read / Write) හැකි මතක සේ සැලකේ.
පඨන මාත්‍ර මතකය (අභ්‍යන්තර ) – ROM – Read Only Memory (Internal)

පරිගණකය බල ගැන්වීමේදී අවශ්‍ය වන සුවිශේෂී උපදෙස් සමූහයක් එය නිපදවීමේදී ම ස්ථිර මතකයෙහි තැන්පත් කර ඇත. මෙය පඨන මාත්‍ර මතකයයි. මව් පුවරුවේ සවිකර ඇති මෙය කියවීමට පමණක් ඇති මතක සේ සැලකේ. මේවායෙහි ගබඩා කර ඇති උපදෙස් ස්ථිරාංග (Firm ware) නම් වේ.

 

ආචයන උපාංග (බාහිර ) -  Storage Devices (External)

දත්ත ස්ථීරවම ගබඩා කරන මාධ්‍ය වන අතර ඒවා ද්විතීයක ආචයන  (මතක )- Secondary Storages ලෙස ද හැඳින්වේ. මෙහි ගබඩා කරනු ලබන දත්ත පසු අවස්ථා වලදී නැවත නැවත කියවීම සහ වෙනස් කිරීම සිදු කළ හැකිවේ. මේවායේ තාක්ෂණයන් සහ ක්‍රියාකාරිත්වයෙන් එකිනෙකට වෙනස් වේ. චුම්භක තාක්ෂණය (Magnetic), ප්‍රකාශ තාක්ෂණය (Optical / Laser) මේ අතර වඩාත් ජනප්‍රියයි.

උදා: දෘඩ තැටිය (Hard Disk), සංඛ්‍යාංක බහුවිධ තැටිය (DVD – Digital Versatile Disk), සුසංහිත තැටිය (CD – Compact Disk), නම්‍ය තැටිය (Floppy Disk), USB පෑන් ධාවකය (USB Pen Drive)

නම්‍ය තැටිය (Floppy Disk)

අතීතයේ ඉතා ජනප්‍රිය ආචයන මාධ්‍යයක් (Storage Medium) වුවද නම්‍ය තැටි වර්ථමානය වනවිට භාවිතයෙන් ඉවතට ගොස් ඇත. වෙළඳපොලේ වුවද සොයාගත නොහැක. සාමාන්‍ය නම්‍ය තැටියක ප්‍රමාණය අඟල් 3.5 ක් වන අතර ධාරිතාවය ඉතාම කුඩාය (1.44 MB).


සංගත තැටි (CD – Compact Disk)

ප්‍රකාශ තාක්ෂණය (Optical Technology / Laser Technology) භාවිතයෙන් දත්ත කියවීම හා ලිවීම (Read / Write) සිදු කරයි. වෙළඳපොළේ තවමත් ජනප්‍රිය දෙයක් වන මෙහි මිල සාපේක්ෂව අඩුය. සාමාන්‍ය සංයුක්ත තැටියක 700MB ක ධාරිතාවයක් ඇත.

සංඛ්‍යාංක බහුවිධ තැටි (DVD – Digital Versatile Disk)

සංගත තැටි (CD – Compact Disk) වලට වඩා වැඩි ධාරිතාවයක් ඇති සංඛ්‍යාංක බහුවිධ තැටි (DVD – Digital Versatile Disk) වෙළඳපොළේ ඉතාම ජනප්‍රිය ආචයන උපාංගයකි. ප්‍රකාශ තාක්ෂණය / ලේසර් තාක්ෂණය (Optical / Laser Technology) භාවිතා කර දත්ත කියවීම / ලිවීම (Read / Write) සිදු කරයි. ධාරිතාවය 4.7GB.

 

දෘඩ තැටි (Hard Disk)

ආචයන උපාංග අතර විශාල ධාරිතාවයක් ඇති පරිගණකයේ අභ්‍යන්තරයේ දත්ත ස්ථීරව තැන්පත් කිරීම සඳහා භාවිතා කරයි. පරිශීලකයාගේ අවශ්‍යතාවය මත විවිධ ධාරිතාවයන්ගෙන් (80GB, 500GB, 1TB, 2TB) යුතු දෘඩතැටි වෙළඳපොළෙන් ලබා ගත හැකිය. දත්ත තැන්පත් කිරීම සඳහා චුම්භකිත මාධ්‍යයක් (Magnetic Medium) භාවිතා කරයි.

 

සැනෙලි මතක ධාවක (Pen Drive / USB Drive)

වර්තමානයේ ඉතාම ජනප්‍රිය උපකරණයක් වන මේවාට පහසුවෙන් දත්ත ලිවීම / කියවීම, රැගෙනයාම සහ ගබඩා කිරීම පහසුය. අවශ්‍යතාවය මත විවිධ ධාරිතාවන්ගෙන් (1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32 GB, 64GB) යුතු සැනෙලි මතක ධාවක වෙලඳපොළෙන් මිලදී ගත හැකිය.

චුම්භකිත පටි (Magnetic Tapes)

ආයතනවල , බැංකුවල, ජනසන්නිවේදන ආයතනවල විශේෂයෙන් උපස්ථ ආචයන උපාංගයක් (Backup Storage Device ) ලෙස භාවිතා කරයි. එදිනෙදා සිදුවන ගනුදෙනු කටයුතු (Transactions) සටහන් කිරීම සඳහා යොදා ගනියි. චුම්භකිත මාධ්‍ය තාක්ෂාණයෙන් (Magnetic Medium) නිර්මාණය කර ඇත. ධාරිතාවය ඉතාම ඉහළයි (1TB, 2TB).


ලිපිය නිර්මාණය කලේ,
රසික අත්තනායක


MEMBER

අදාල තවත් ලිපි,රසික අත්තනායක

උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

අනෙකුත් ලිපි